První organizace a firmy si zítra zaregistrují svoji evropskou internetovou adresu

6. prosince 2005
Spustili jsme online chat
Po bezmála pěti letech příprav se zítra k registraci otvírá nová, evropská internetová doména „.eu“. Společné evropské označení internetové adresy nebo emailu zjednoduší podnikání a marketing na jednotném evropském trhu. O novou doménu projevily zájem už desítky tisíc podnikatelů z České republiky.
První organizace a firmy si zítra zaregistrují svoji evropskou internetovou adresu

Nová evropská doména se má stát konkurencí pro známé internetové koncovky jako je .com, nebo .int. Rozhodně však nemá být konkurencí pro národní domény jako je .fr, .de nebo .cz. Má jen firmám usnadnit marketing v rámci unie, aby v každém státě nemusely mít zvláštní stránky. Kromě toho nabízí .eu dostatek ochrany proti takzvanému cybersquattingu, tedy registrování určité domény se záměrem odprodat ji oprávněnému uživateli,“ uvedla ve čtvrtek 1. prosince při slavnostním zahájení projektu společné domény evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová.

S cílem zabránit spekulativním nákupům evropských domén rozdělila Evropská komise registrační období do tří fází.

I. fáze Sunrise Period potrvá od 7. prosince do 6. února, kdy bude možné registrovat doménová jména, která jsou:

 • plným názvem veřejné instituce,
 • zkratkou, pod kterou je veřejná instituce všeobecně známa,
 • názvem států, regionů a dalších teritorií a oblastí,
 • názvem registrovaných obchodních značek a registrovaných obchodních známek. II. fáze Sunrise Period proběhne od 7. února do 6. dubna, kdy bude možné registrovat doménová jména, která jsou:

 • chráněna zákony jednotlivých členských zemí,
 • názvy firem,
 • obchodními značkami,
 • názvy chráněných literárních děl.

III. fáze tzn. otevřená registrace bude zahájena 7. dubna, domény bude moci volně registrovat jakákoliv fyzická či právnická osoba z Evropské unie. Od tohoto data se už nebude přihlížet k přednostním právům a o doménu bude moci požádat kdokoli. Otevřená registrace bude probíhat na bázi „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“, přičemž bude možné zaregistrovat jakékoliv jméno, jež nebylo zaregistrováno během zaváděcího období a u nějž není registrace zablokována.

Správou domén nejvyšší úrovně .eu pověřila Evropská komise organizaci EURid (EUropean Registry for Internet Domains). Vlastní registraci domény .eu lze provést prostřednictvím akreditovaného registrátora, oprávněného organizací EURid k provádění registrací těchto domén. (Seznam registrátorů v ČR uveřejňujeme níže, popř. jej lze ověřit přímo na stránkách EURid).

Oprávněnost nároku na přednostní získání .eu domény v prvních dvou fázích (v rámci Sunrise period) bude ověřovat tzv. validační agent, vykonávání této činnosti svěřil EURid společnosti PricewaterhouseCoopers.

Proti rozhodnutí validačního agenta bude možné odvolání v mimosoudním procesu u rozhodčího soudu, který sídlí v České republice při Hospodářské komoře ČR.

Postup uplatnění nároku v rámci Sunrise Period

 • Zájemce o přednostní registraci podá (elektronicky) žádost o registraci konkrétní .eu domény prostřednictvím akreditovaného registrátora.
 • Registrátor předá (elektronicky) požadavek do centrální databáze EURid.
 • Ve lhůtě 40 dnů od podání žádosti musí zájemce doložit validačnímu orgánu listinné podklady ke svému nároku.
 • Validační orgán rozhodne o oprávněnosti nebo neoprávněnosti nároku a informuje EURid.
 • EURid informuje (elektronicky) zájemce o registraci o výsledku rozhodnutí a začíná běžet 40denní lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí validačního orgánu.

Podá-li během zaváděcího období žádost více žadatelů s právy na totéž jméno, žádosti budou vyřízeny s využitím principu „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“.

U jmen, na něž byla podána žádost v průběhu zaváděcího období, bude v průběhu jejich ověřování zablokována obecná registrace, aby si ostatní nemohli tato jména zaregistrovat, jakmile bude zahájena otevřená registrace. Pokud u jmen, na něž byla podána žádost během zaváděcího období, nebude do stanovaného termínu dodána dokumentace dokazující přednostní práva na tato jména, jména budou uvolněna a budou opět dostupná ostatním, kteří si je budou moci na principu „kdo dřív přijde, ten dřív registruje“ zaregistrovat, jakmile bude zahájena obecná registrace. Základní cenu za registraci .eu domény představuje poplatek 10 euro. Veřejná instituce zaplatí v fázi Sunrise Period 35-45 euro, uplatnění jiného druhu nároku (např. ochranné známky) je ohodnoceno 85 euro. V případě neúspěšného uplatnění nároku bude částka vrácena, avšak snížena o 15 euro.

Akreditovaní registrátoři domén .eu v ČR

Témata článku: Internet, Sunrise, Chráněné dílo, Fáze, Registrační značka, Evropské právo

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje