Projekt VIRTUOS (VIRTUálně Občan Samospráva)

Ve spolupráci Plzeňského kraje, Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR vzniká projekt elektronizace samosprávy.
Projekt VIRTUOS (VIRTUálně Občan Samospráva)

Jeden virtuální úřad, který by občan nebo podnikatel navštívil kliknutím myši u svého počítače… Utopie? Sen, který se vám zdává po dni stráveném ve frontách u přepážek plných uspěchaných úředníků? Nedostižná vize, o níž se jen mluví?

Už ne. Plzeňský kraj ukazuje, že výzvu bere vážně a na takovém projektu usilovně už dva roky, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem informatiky, pracuje. Pro realizaci projektu se slibným akronymem VIRTUOS, vedoucího ke zjednodušení komunikace mezi občany a samosprávou a hlavně mezi úřady navzájem, si vybral jako dodavatele společnost Hewlett-Packard, s.r.o..

Plzeň 17. května 2007 – Zadání projektu VIRTUOS bylo jednoznačné: usnadnit komunikaci občan-úřad a úřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetně elektronického podání dokumentů. Kromě úspory času na obou stranách přináší řešení také řadu interaktivních a proaktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou na občana či firmu a dialogové nástroje pro obousměrnou komunikaci e-mailem.

V praxi to bude znamenat, že občan bude moci vybraná podání vyřídit buď  z domova nebo kanceláře, případně využít terminálů na kontaktních místech ve městech, obcích a na poště, neboť nejrozšířenější certifikační autorita České pošty PostSignum je jedním z partnerů tohoto projektu.

"Projekt VIRTUOS má naši plnou podporu, protože trend maximálně zjednodušit občanovi styk s úřadem je zcela v souladu se záměry vlády a v intencích stejného úsilí Evropské unie. Projekt VIRTUOS zapadá do naší představy o pokračování projektu CZECHPOINT a je to jedno z velmi dobrých řešení, které do budoucna umožní občanům s úřady komunikovat elektronicky. Pro nás jako pro ministerstvo, které je odpovědné za rozvoj elektronizace veřejné správy je důležité komunikovat se samosprávami na rozvoji eGovernmentu. Považuji za efektivní, abychom v některých případech využili v rámci celé republiky již existující a odzkoušená řešení a nástroje. Přál bych si, aby se VIRTUOS takovým nástrojem stal.“, uvedl náměstek ministra vnitra a informatiky ČR Zdeněk Zajíček.

„Úřady jen v PK obdrží ročně řádově několik miliónů různých žádostí a dopisů. Jejich napsání, doručení a podání zabírá nezanedbatelné množství času. Věřím, že projekt VIRTUOS a elektronická podání přispějí ke spokojenosti občanů Plzeňského kraje“, prohlásil hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.

VIRTUOS vyjde vstříc nejen občanům, ale i úředníkům, zejména na komunální úrovni. Konkrétně v Plzeňském kraji navštěvují lidé při komunikaci s veřejnou správou nejčastěji právě obecní a městské úřady - ze 68 %, daleko za tím následují úřady práce, informační a turistická střediska, správy sociálního zabezpečení a krajský úřad (zdroj STEM/MARK). Nejen tam, ale i na všechna další místa (ministerstva, soudy, notářství, zdravotní pojišťovny, Policii ČR, katastrální úřady a celou řadu dalších)  občan "dosáhne" přímo z domova ze svého počítače. Ročně by se tak jen na území Plzeňského kraje mohlo občanům i úřadům zjednodušit na dva milióny různých podání.

Projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU byl schválen v dubnu 2005 a přesně o dva roky později byla zahájena jeho zhruba roční implementace. V pilotní části na něm spolupracují úřady v  Plzni,  Klatovech, Nýrsku,  Štěnovicích a pochopitelně i Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho uvedení do ostrého provozu se mohou bezplatně zapojit i další obce či úřady Plzeňského kraje.

Témata článku: Plzeň, Úřad, Plná kancelář, Odpovědný člověk, Nezanedbatelné množství, Veřejná komunikace

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje