PROGRESS SOFTWARE CORPORATION KOUPILA SPOLEČNOSTI NEON SYSTEMS A ACTIONAL CORPORATION

Akvizice umožní Progressu nabízet nástroje pro integraci mainframů v rámci architektury SOA a ke zpracování proudu událostí v reálném čase a doplnit svou nabídku i o nástroje pro monitorování webových služeb a řízení podniků v reálném čase.
PROGRESS SOFTWARE CORPORATION KOUPILA SPOLEČNOSTI NEON SYSTEMS A ACTIONAL CORPORATION

Shrnutí: Progress nakupuje
Společnost Progress Software koupila firmy NEON Systems, dodavatele softwaru pro integraci mainframů do architektury SOA, a Actional Corporation, která vyvíjí software pro správu webových služeb a monitorování a analýzu podnikových procesů v reálném čase. Progress Software tak zkompletoval svou nabídku produktů určených k přechodu podniků na SOA.


Bedford, Massachusetts, 15. února 2006 — Společnost Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS), vedoucí dodavatel technologií pro vývoj, nasazení, integraci a správu podnikových aplikací, oznámila úspěšné dokončení odkupu akcií společnosti NEON Systems, Inc., (NASDAQ:NEON) v hodnotě okolo 68 milionů USD. Už v průběhu ledna přitom za zhruba 32 mil. USD převzala jinou soukromou softwarovou firmu Actional Corporation. Po dokončení celé transakce se NEON stane součástí DataDirect Technologies, zatímco Actional přejde do společnosti Sonic Software. DataDirect i Sonic jsou samostatné provozní jednotky společnosti Progress Software. Ta pak bude pak mít v nabídce ucelenou sadu produktů potřebných k úspěšnému přechodu podniků na architekturu SOA.

NEON je přední nezávislý dodavatel standardizovaného softwaru umožňujícího přístup k datům a aplikacím uloženým a běžícím na mainframech, na kterých mnoho velkých společností stále provozuje některé ze svých nejdůležitějších podnikových aplikací. Produkty NEON podporují SQL přístup prostřednictvím ODBC a JDBC a také umožňují integraci webových služeb s mainframy pro architektury orientované na služby a zpracování proudu událostí v reálném čase. Zákaznická základna společnosti NEON zahrnuje některé ze světově nejznámějších komerčních a státních organizací.

Spojením NEONu a DataDirectu získají zákazníci bezkonkurenční nabídku produktů a technologií pro standardizovaný přístup k datům uloženým v mainframových databázích DB2, IMS/DB VSAM, Adabas, CICS/TS, IMS/TM, CA-IDMS a Natural a také v relačních databázích jako Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, Informix, a Progress OpenEdge. Při akvizici se navíc spojí síly předních vývojářů v oboru datové konektivity a technických expertů, což v budoucnu přinese další inovace na tomto poli. Jako součást DataDirectu zůstane NEON vizionářskou a vůdčí firmou na trhu nástrojů pro integraci mainframů.
Nástroje Actionalu pro sledování prvků architektury SOA a jejich řízení v reálném čase umožňují harmonizaci IT s businessem. Monitorují a analyzují podnikové procesy v reálném čase a s využitím bezpečnostních a procesních pravidel řídí a optimalizují jakoukoli celopodnikovou implementaci SOA. Přitom jen velmi málo zatěžují celou infrastrukturu a mají minimální dopad na výkonnost systému.

Nástroje Actionalu pro sledování prvků architektury SOA a jejich řízení v reálném čase umožňují harmonizaci IT s businessem. Monitorují a analyzují podnikové procesy v reálném čase a s využitím bezpečnostních a procesních pravidel řídí a optimalizují jakoukoli celopodnikovou implementaci SOA. Přitom jen velmi málo zatěžují celou infrastrukturu a mají minimální dopad na výkonnost systému. Actional Looking Glass™ na rozdíl od konkurenčních produktů poskytuje celkový přehled o všech podnikových procesech v rámci SOA. Automaticky nachází služby a zprávy procházející sítí SOA a dynamicky mapuje a monitoruje každý krok v systému. Actional SOAPstation™ je nástroj pro aktivní zprostředkování podnikových transakcí uskutečňovaných v infrastruktuře SOA, který výrazně snižuje náklady a složitost zavádění a řízení projektů SOA.

Spojením technologií Sonic a Actional se společnost Sonic dostává na vedoucí pozici na trhu s platformově nezávislým softwarem pro infrastrukturu SOA provozovanou na celopodnikové úrovni. Firma již úspěšně nabízí Sonic ESB® – oblíbenou platformu pro propojení, zprostředkování a orchestraci služeb v celopodnikovém prostředí SOA. Nástroje Actional pro sledování prvků SOA a jejich řízení v reálném čase se mohou využít v prostředích SOA využívajících sběrnice podnikových služeb, aplikační servery nebo jiné technologie. Produkty Sonic a Actional se dají používat nezávisle na sobě nebo dohromady a podporují celý životní cyklus SOA od definování a zavedení služeb přes definici a realizaci procesů až po dohled nad provozem a optimalizaci v reálném čase.

O společnosti NEON Systems
NEON Systems, Inc., je předním dodavatelem řešení pro integraci podnikových mainframů. Dodává první sběrnici mainframových služeb MSB (Mainframe Service Bus) v počítačovém průmyslu pro bezproblémovou interoperabilitu s distribuovanými systémy a produkt Shadow RTE, jedinou unifikovanou platformu pro integraci mainframů odpovídající požadavkům architektur SOA (Service-Oriented Architecture) a EDA (Event-Driven Architecture) umožňujícím řídit podnik v reálném čase. Technologie NEON Shadow je navržena tak, aby zjednodušila integraci mainframů a umožňuje velkým organizacím závislým na mainframových systémech zefektivnit provoz stávajících technologií a snížit celkové náklady na jejich vlastnictví. Produkty NEON Shadow z/Services a Shadow z/Events se zabydlují na formujících se trzích s s nástroji pro mainframové webové služby a řízení událostí v reálném čase a jsou jedinečné tím, jak hluboce a široce odpovídají nárokům těchto trhů. NEON má rozsáhlé zkušenosti s integrací mainframů a je schopen řešit složité problémy spojené s podporou nových podnikatelských iniciativ, které počítají s integrací nepostradatelných mainframových systémů. Více informací o firmě NEON naleznete na www.neonsys.com.

O společnosti DataDirect Technologies
DataDirect Technologies se zaměřuje na nástroje pro přístup k datům, které umožňují rychlejší tvorbu aplikací softwarovými vývojáři jak u dodavatelů balíkového softwaru, tak v podnikových IT odděleních. DataDirect Technologies nabízí vůbec nejobsáhlejší a prověřenou produktovou řadu komponent pro datovou konektivitu. Vývojáři po celém světě využívají produkty DataDirectu pro propojení svých aplikací s bezkonkurenčně širokou škálou datových zdrojů s využitím standardizovaných rozhraní jako ODBC, JDBC a ADO.NET a špičkových technologií pro prohledávání XML dat. Produkty DataDirect Technologies využívá více než 250 nezávislých softwarových dodavatelů a tisíce podniků ke zjednodušení a zefektivnění datové konektivity. DataDirect Technologies je provozní jednotkou Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS). Více informací naleznete na www.datadirect.com.

O společnosti Actional
Podniková řešení společnosti Actional řeší kritické problémy spojené se zabezpečením, monitorováním a správou prostředí SOA. Jejich uživatelé mají celkový přehled o transakcích potřebný pro dosažení požadované výkonnosti, správy webových služeb a dodržení smluv SLA. Tato řešení slouží v každé fázi přechodu od pilotních projektů webových služeb k plně funkčním a provozuschopným prostředím SOA. Sídlo společnosti Actional je v kalifornském Mountain View. Další informace jsou k dispozici na adrese www.actional.com.

O společnosti Sonic Software
Sonic Software vyvinula a dodává podnikovou sběrnici služeb ESB (enterprise service bus), novou komunikační a integrační infrastrukturu, která umožňuje zavádět v podnicích architekturu orientovanou na služby SOA (service-oriented architecture). Technologie Sonic poskytují prostředky pro škálovatelnost, bezpečnost, trvalou dostupnost a správu potřebné k propojení, integraci a řízení životně důležitých distribuovaných podnikových procesů. Produkty Sonic využívá už přes 1000 podnikových zákazníků, kterým umožňují širokou interoperabilitu IT systémů a poskytují flexibilitu potřebnou k přizpůsobení těchto systémů stále se měnícímu podnikatelskému prostředí. Další informace o Sonic Software naleznete na adrese www.sonicsoftware.com.

O společnosti Progress Software Corporation
Společnost Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS) se sídlem v massachusettském Bedfordu je globálním oborovým leaderem poskytujícím software pro tvorbu aplikační infrastruktury vhodný pro všechny aspekty vývoje, provozu, integrace a správy podnikových aplikací. Software nabízí prostřednictvím svých dceřiných firem: Progress OpenEdge Division, Sonic Software, DataDirect Technologies, a Progress Real Time Division. Více informací o Progress Software je k dispozici na adrese www.progress.com.

Témata článku: Software, Busy, Division, Nasdaq, Natural, Neon, Progress, Shadow, Sonic, Podnikové prostředí, Potřebná aplikace, Složité pravidlo, Celá infrastruktura, Podnikový produkt, Podnikový software, Dodavatel technologií, Celý proces, Reálný čas, Potřebný nástroj, Reálná aplikace, Podnikový nástroj

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí