Pražská katedrála a brněnské letiště používají ERP od J.K.R.

Pražská katedrála a brněnské letiště používají ERP od J.K.R.

Provozovatel Mezinárodního letiště v Brně, společnost Letiště Brno, si pro podporu své činnosti vybral informační systém třídy BYZNYS od společnosti J.K.R., aby tak využila všech dostupných technických a softwarových možností pro zefektivnění a zkvalitnění práce při zpracovávání a vyhodnocování podnikové agendy.

Samotná implementace ERP třídy BYZNYS trvala 3 měsíce. Po prvotním zprovoznění ekonomické a obchodní agendy v rámci podnikového informačního systému, bylo rovněž integrováno speciální řešení pro handling. Zavedením řešení došlo ke sjednocení veškerých agend do jednoho místa a jejich vzájemnému propojení. Zároveň se podstatně zjednodušilo prvotní zadávání údajů do informačního systému.

„Implementace systému třídy BYZNYS pro Letiště Brno byla pro nás velkou výzvou. Dokázali jsme v rekordním čase nasadit nejen standardní funkčnosti, ale zejména unikátní řešení handlingu,“ přiblížil Alexandr Gonyšev, obchodní ředitel společnosti Gosvo, která systém implementovala.

Karel Večeřa, vedoucí ekonomického úseku ve společnosti Letiště Brno, k nasazení ERP třídy BYZNYS říká: „S příchodem systému BYZNYSdošlo k výraznému zlepšení celé řady zpracovávaných agend. Velmi důležité bylo pro nás zapracování modulu Handling do jádra systému, který pro naši společnost představuje 70 procent vlastních výkonů a pro naši činnost je velkým přínosem. Do budoucna plánujeme využití subsystému Workflow a centra sdílení dokumentů včetně digitalizace vstupů a výstupů dat.“

Možností, které podnikům poskytují ERP třídy BYZNYS, se rozhodla kvůli rostoucím nárokům na správu rozsáhlého nemovitého majetku využít také Metropolitní Kapitula u sv. Víta v Praze.

Největší aktivitou Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze je především správa a pronájem vlastního rozsáhlého nemovitého majetku a budov, kde je kapitula ve státním nájmu. Právě rozsáhlost nemovitého majetku a náročnost jeho správy ve vztahu k partnerům Metropolitní kapituly, vedla k rozhodnutí využít informační systémy třídy BYZNYS. Nasazením produktu BYZNYS dojde k pokrytí zvýšených nároků na vedení agendy a zjednoduší se komunikace s partnery Metropolitní kapituly. Informační systém třídy BYZNYS zároveň bude zabezpečovat běžnou ekonomickou činnost s důrazem právě na evidenci majetku a jeho správu.

Přechodem na podnikový informační systém BYZNYS získaly společnost Letiště Brno a Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze silný a stabilní systém pro sledování a vyhodnocování kompletní podnikové agendy s možností dalšího rozvoje.

Váš názor | Instalací Google Chrome jste podepsali smlouvu s ďáblem (aktualizováno)

Témata článku: Informační systém, Kompletní pokrytí, Business, Handling, Státní podnik, Podnikové nasazení, Nájem, Workflow, Velká náročnost, Vita, velké pokrytí

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší