Počet oznámených případů ohrožení bezpečnosti mobilních sítí vzrostl v roce 2006 více než pětkrát

Praha, 3GSM WORLD CONGRESS - BARCELONA, Španělsko, 12. února 2007 – Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) oznámila výsledky nového průzkumu, které ukazují, že operátoři mobilních sítí se setkávají s větším množstvím útoků škodlivých kódů (malwaru) než kdykoliv v minulosti.
Počet oznámených případů ohrožení bezpečnosti mobilních sítí vzrostl v roce 2006 více než pětkrát

Obnova služeb po těchto útocích stojí operátory čím dál více času i finančních prostředků. Výzkum ukázal, že téměř polovina operátorů, jejichž síť byla v minulosti postižena malwarem určeným pro mobilní sítě, zaznamenala takový útok v průběhu posledních tří měsíců. Oproti roku 2005 vzrostl v loňském roce dvojnásobně také počet mobilních operátorů, kteří na zabezpečení své sítě vynaložili více než 200 000 dolarů.

Studie agentury The Informa Telecoms & Media (ITM), jejíž vznik sponzorovala společnost McAfee®, je jedním z prvních dokumentů, který detailním způsobem popisuje dosavadní zkušenosti mobilních operátorů, jejich současné postoje i budoucí plány související se zabezpečením mobilních sítí. Z výzkumu vyplývá, že mobilní operátoři již pociťují dopady bezpečnostních incidentů na spokojenost svých zákazníků i funkčnost sítě a ve stále větší míře věnují pozornost také potenciálnímu dopadu těchto incidentů na pověst firmy a na příjmy z nově zaváděných služeb.

Cílem studie je ukázat, v jaké míře jsou mobilní operátoři těmito hrozbami reálně ohroženi. Výsledkem průzkumu jsou například následující čísla:

  • Až 83 procent dotazovaných mobilních operátorů se setkalo s nákazou mobilních zařízení škodlivým kódem.
  • Počet oznámených bezpečnostních incidentů vzrostl v roce 2006 oproti předcházejícímu roku pětkrát.
  • Počet mobilních operátorů v Evropě a v oblasti APAC (Asie-Pacifik), kteří zaznamenali incidenty zasahující více než 1 000 mobilních zařízení, se v roce 2006 více než zdvojnásobil.
  • Ve srovnání s rokem 2005 vynaložilo v loňském roce dvakrát více mobilních operátorů za zabezpečení svých sítí částku přesahující 200 000 dolarů.
  • 700 procent vzrostl počet mobilních operátorů, kteří museli problému mobilní bezpečnosti věnovat více než 1 000 hodin práce.

Bezpečnostní incidenty měly velký vliv na spokojenost zákazníků. V odvětví, které je stále vysoce konkurenční a zákazníci mají na výběr řadu služeb, představuje tento jev pro operátory vážný problém. Téměř třetina mobilních operátorů (29 procent) pokládá míru spokojenost zákazníků za v současnosti vůbec nejdůležitější ekonomický ukazatel, dokonce mu přikládají větší váhu než příjmům. Druhým nejvážnějším dopadem mobilního malwaru je pokles funkčnosti sítí.

Studie zřetelně ukazuje, že mobilní operátoři se dopadem bezpečnostních hrozeb na své podnikání zabývají. Téměř 80 procent operátorů spatřuje jako velký problém dopad těchto incidentů na PR/pověst firmy a hodnotu značky. Obávají se také ztráty důvěryhodnosti při zavádění nových služeb. Zavádění nových služeb je přitom podmínkou pro to, aby operátoři dokázali zvýšit průměrné příjmy dosažené na jednoho zákazníka (ARPU – average revenue per user) a aby na vyspělých trzích vůbec mohli dále existovat.

Bez ohledu na skutečnost, že mobilní operátoři se s bezpečnostními incidenty již setkávají a věnují pozornost jejich možným dopadům, však výzkum také ukázal velký rozdíl mezi způsoby obrany, které operátoři pokládají za důležité, a skutečnými prostředky, které jsou v současnosti nasazeny. Méně než třetina operátorů, která v obecné rovině věnuje pozornost bezpečnostním hrozbám v aplikační vrstvě a na úrovni zařízení, má na těchto úrovních zavedenu nějakou ochranu. Naopak ačkoliv o významu zabezpečení na síťové vrstvě je přesvědčeno méně operátorů, více než polovina má zavedenu ochranu právě na této úrovni.

V souvislosti s tím, jak pro operátory služeb nabývá otázka mobilního zabezpečení na významu, plánuje 85 procent účastníků průzkumu zvýšit rozpočet na tuto oblast a řešit problémy související s nežádoucími průniky do sítě, s viry pro mobilní zařízení, útoky typu denial-of-service (útok způsobující nedostupnost služeb), se spamem i s mobilním phishingem (SMiShing).

Výsledky průzkumu jsou zveřejněny krátce po představení řešení McAfee Mobile Security Risk Management. Jedná se o nový modulární tříúrovňový přístup, který mobilním operátorům umožňuje vytvořit rámec zabezpečení, na němž lze postavit nově vyvíjené služby. Tento přístup umožňuje mobilním operátorům porozumět tomu, jaká rizika spojená s bezpečností ohrožují jejich podnikání a tato rizika snížit. Řešení chrání zákazníky, zmírňuje jejich obavy a brání negativnímu dopadu úmyslných útoků na podnikání mobilních operátorů, například na pověst firmy a hodnotu značky.

Studie, jejíž výsledky byly citovány v tomto textu, byla vypracována agenturou Informa Telecoms & Media v prosinci roku 2006 a lednu 2007. Průzkum byl proveden formou e-mailu, který byl rozeslán mobilním operátorům po celém světě a požádal je o anonymní vyplnění on-line dotazníku. Respondenti se měli také možnost zúčastnit důvěrných interview s představiteli ITM. Výsledky těchto rozhovorů prověřily a rozšířily závěry e-mailového průzkumu. Výsledky jsou založeny na odpovědích více než 200 respondentů.

Váš názor | Čtenář varuje před phishingem, tentokát PayPal

Témata článku: Mobilní operátor, Risk, Anonymní síť, Mobilní síť, Velké riziko, Vážný problém, Průzkum, Velký dopad, Bezpečnostní služba, Negativní PR, Bezpečnostní riziko, Velká bezpečnost, Skutečná odpověď

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší