Ostrý provoz eJustice zahájen u příležitosti Invexu

Ostrý provoz eJustice zahájen u příležitosti Invexu

Novou službu eJustice InfoJednání představil na veletrhu Invex v Brně ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Připomněl, že tento systém byl dnes spuštěn do tzv. ostrého provozu na okresních soudech v celé republice. Služba navazuje na aplikaci infoSoud a rozšiřuje množství informací poskytovaných účastníkovi v řízení pomocí internetu.

„Vedle průběhů soudního řízení chtějí občané nejčastěji vědět informace od kolika hodin a ve které místnosti probíhá konkrétní jednání. Prostřednictvím služby infoJednání má nyní veřejnost možnost zjistit tyto údaje z pohodlí kanceláře nebo domova,“ řekl na tiskové konferenci v rámci veletrhu Invex ministr Pospíšil. Kromě uvedených informací bude služba občanům zpřístupňovat aktuální údaje o spisové značce, jménu soudce, předmětu jednání a jeho účastnících.

Člověk se také dozví, zda je jednání veřejné či nikoliv. „Tyto informace jsou přebírány automaticky z provozních informačních systémů soudu. Údaje budou k dispozici kvůli požadavku na ochranu osobních údajů po dobu třiceti dnů,“ upřesnil ministr. Připomněl, že jeho záměrem byla vždy co nejširší otevřenost justice a rychlé a přívětivé soudnictví. „Jsem rád, že právě projekt eJustice je nastaven tak, aby zajistil maximální informovanost a dostupnost občanům České republiky samozřejmě při zachování vysokých bezpečnostních standardů,“ dodal Pospíšil.

Ministerstvo spravedlnosti usiluje o usnadnění práce soudcům, advokátům, státním zástupcům i dalším pracovníkům rezortu. Zejména se snaží vyjít vstříc občanům, kteří se dostanou do kontaktu s justicí, často ve vypjatých životních situacích. Už svou podstatou má eJustice ambice i potenciál k vytvoření přívětivého a humánního prostředí. Úkolem eJustice je zrychlení, zjednodušení, zlevnění a zprůhlednění veškerých procesů.

Jak vyplývá z informací ministerstva spravedlnosti, například roční náklady na poštovné v rezortu justice dosahují 350 milionů korun. Jen doručení rozhodnutí všem účastníkům v případu zkrachovalé Moravia Banky a.s. stálo 1,9 milionů korun. V systému elektronického

soudnictví, který počítá s elektronickým podpisem a s datovou schránkou pro každého občana, takové náklady rapidně klesají. Dalším příkladem je, že v současnosti občan zaplatí za kopii jedné stránky soudního spisu až 35 korun. Elektronický spis, umístěný na internetu, lidem umožní ověřit, zda je rozhodnutí v kauze pravomocné, sledovat je a pořizovat si z něj kopie bez omezení a zadarmo. Tento systém nešetří jen peníze, ale též čas. Než se totiž spis dostane od jednoho soudu k druhému, může trvat týdny i měsíce. Po zavedení elektronického spisu to bude pouze několik vteřin. Toto ocení především účastníci řízení, kteří se budou moci rychleji domoci svých práv.

Některé spisy nyní mají až 70 000 listů a mezi soudy je rozváží dodávky. Dosavadní stohy papírů budou díky elektronizaci přehledně a bezpečně uloženy v počítači. Elektronický spis vyloučí ztrátu či možné pochybnosti o účelové manipulaci. Všechny změny mohou dělat pouze oprávněné osoby a navíc jsou důsledně evidovány. Elektronicky archivované nahrávky soudních jednání budou dostupné účastníkům řízení a vyloučí možnost zkreslení výpovědí přepisem. Systém eJustice umožní sjednocovat rozhodnutí soudů a zvýší tak jejich předvídatelnost.

Témata článku: Justice, Soudní ochrana, Česká tisková kancelář, Resort, Maximální zjednodušení, Dosavadní informace, Ministry, Bezpečnostní veletrh, Zjednodušený příklad

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje