Orientaci společnosti Software602 na zvyšování kvality potvrdila i certifikace ISO

Firma Software602 byla certifikována podle mezinárodní normy řízení kvality ISO 9001:2008. Získání této certifikace je jedním z milníků dlouhodobého restrukturalizačního změnového programu, v jehož rámci společnost přešla na procesní řízení a provedla změnu organizační struktury. Audit provedený renomovanou nadnárodní certifikační firmou potvrdil, že Software602 je organizací s efektivními procesy zaměřenými na spolehlivé dodávky řešení podle potřeb zákazníka.

Zmíněný audit, který provedla česká pobočka společnosti Intertek, proběhl dne 5. února 2009. Největší pozornost byla věnována divizím Projekty pro významné zákazníky a vývoj software, nicméně podrobným posouzením prošla celá firma.

„To rozhodující jsou pochopitelně úspěšně dokončené projekty a spokojení zákazníci, ale získání ISO certifikace je pro nás rovněž důležitým milníkem. Je to pro mne příležitost, abych poděkoval zaměstnancům společnosti, kteří si museli během posledních dvou let osvojit řadu nových věcí a dovedností. Dělo se tak pod značným tlakem, protože šestsetdvojka zároveň realizovala největší a nejsložitější projekty za celou svou historii. Nicméně potvrdilo se, že se jedná o firmu s obrovským potenciálem,“ uvedl výkonný ředitel Ing. Jan Petr. „Získáním certifikace ale tvrdá práce nekončí. Naším dalším cílem je zavedení metodik ITIL a ISO 20000.“

ISO 9001:2008 je nejnovější verzí všeobecně respektované normy kvality řízení. Dává akcionářům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám jistotu, že posuzovaná organizace svou činnost vykonává na základě správně definovaných a efektivně prováděných procesů.

Firma Intertek má po světě asi 20 000 zaměstnanců, kteří působí v tisícovce inspekčních kanceláří a laboratoří po celém světě. Společnost, která původně vyrostla z Edisonovy testovací laboratoře, se dnes zabývá zejména kontrolami, audity a certifikacemi.

Další článek: Evropská unie schválila spolupráci Microsoftu a Yahoo ve vyhledávání

Témata článku: , , , , , ,