OKsystem oddělil investice a správu nemovitostí do OKBC

Dne 7.9.2005 byl zápisem dvou nástupnických společností OKsystem s.r.o. a OKBC s.r.o. do obchodního rejstříku úspěšně završen proces rozdělení společnosti OKsystem, spol. s r. o. Významná česká softwarová firma, známá zejména jako dodavatel aplikačních programových systémů do veřejné správy, tak oddělila investice a správu nemovitostí do samostatného podnikatelského subjektu a může se mnohem lépe soustředit na své stěžejní aktivity.
OKsystem oddělil investice a správu nemovitostí do OKBC

Původní společnost OKsystem zahájila podnikatelskou činnost již před 15 lety a měla v  období předcházejícím této transformaci základní kapitál ve výši 1,75 mil. Kč.

Nově registrovaná společnost OKsystem s.r.o., IČ 27373665, sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, má základní kapitál 35 mil. Kč, tj. dvacetinásobně vyšší, a přešly na ní všechny závazky vyplývající z dosavadních smluvních vztahů v oboru výpočetní techniky a z návazné podnikatelské činnosti. OKsystem tak plynule pokračuje ve vývoji programového vybavení, poskytování licencí a všech souvisejících služeb. Po oddělení investičních a provozních aktivit do samostatného subjektu se může plně soustředit na své hlavní předměty podnikání:

  • poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
  • zpracování dat, služby databank, správa sítí
  • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
  • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • velkoobchod
  • maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny.

OKBC s.r.o. (název je zkratkou OKsystem Business Center), IČ 27373703, se základním kapitálem ve výši 105 mil. Kč, má sídlo na stejné adrese jako OKsystem a je zaměřena na pronájem nemovitostí a nebytových prostor. OKBC se v příštích měsících soustředí na přípravu a realizaci dostavby administrativní budovy v ulici Na Pankráci, konkrétně na dokončení prováděcího projektu, úvěrové zajištění, výběr stavební firmy a uzavření smlouvy o dílo. Na dostavbu v proluce směrem k centrále České pojišťovny je již vydané stavební povolení. Plánovaná doba dostavby administrativní budovy je od března 2006 do září 2007.

Po rozdělení je v majetku OKBC s.r.o. stávající budova, pozemky, projekt na dostavbu administrativní budovy a finanční hotovost na částečné krytí plánovaných nákladů na dostavbu. Veškerý ostatní majetek rozdělované společnosti je převeden do společnosti OKsystem s.r.o.

I když obě nové společnosti byly zapsány do obchodního rejstříku dne 7.9.2005, rozhodným dnem rozdělení je již 1.1.2005. Podíly byly rozděleny rovnoměrně, což znamená, že v OKsystem s.r.o. a OKBC s.r.o. byl zachován přesně stejný poměr podílů společníků jako v zanikající společnosti OKsystem, spol. s r. o. Jednatelem obou nově vzniklých společností OKsystem s.r.o. a OKBC s.r.o. je Martin Procházka.

Zelené logo OKsystem zůstává beze změny. Logo OKBC s.r.o. se skládá ze zeleného loga OKsystem, pod kterým je na šířku loga doplněn zelený nápis Business Center.

Váš názor Další článek: Pozvánka: zajímavá online přednáška na téma bezpečnost a škodlivý software

Témata článku: Software, Hardware, Budova, Oblast pronájmu, Dokončené dílo

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší