Novinky v NX CAM Express V5

Novinky v NX CAM Express V5

Divize UGS PLM Software společnosti Siemens A&D, přední světový dodavatel softwaru a služeb v oblasti PLM, vydala UGS NX CAM Express Verze 5.

Tato nejnovější verze nabízí vylepšené uživatelské prostředí, přednastavené prostředí pro obráběcí centra, nové sady obráběcích strojů a průlomovou technologii Free Flow Machining™.

NX CAM Express je plně funkční, CAD neutrální, NC programovací aplikace z řady UGS Velocity Series. Verze 5 obsahuje vylepšení, která umožní zvýšit efektivitu obráběcích strojů jejich dokonalým přizpůsobením se možnostem provozních dílen, samotných obráběcích nástrojů a NC programátorů.

Výhody

  • Efektivní obrábění s perfektními výsledky dokončení povrchu
  • Jednodušší na výuku a ovládání
  • Dostupnost nástrojových sad pro rychlou implementaci
  • Rychlejší obrábění dutin s kratšími nástroji
  • Realističtější simulace

Oblasti zlepšení

  • Zkušenosti uživatele – jednoduché ovládání a vysoká produktivita uživatele
  • Free Flow Machining™ – nová technologie tvorby dráhy nástroje
  • Machine tool support kits – možnost okamžitého použití  postprocesoru a simulace operací přímo na konkrétním stroji

Rozsáhlé změny v uživatelském prostředí NX systému s sebou pro uživatele přinášejí řadu výhod. Přepracované nabídky a dialogová okna jednoznačně určují, jaké údaje je třeba zadat a které příkazy dále použít, což platí také pro ostatní NX produkty.

Konzistence dat je zajištěna možností opětovného využití často používaných prvků, což je důležité zejména v CAM obrábění. V průběhu pohybů obráběcího nástroje, při nichž nedochází k odebírání materiálu je u všech CAM funkcí snížen počet zásahů uživatele.

Další významnou roli v CAM hraje uživatelské prostředí nastavitelné podle specializace uživatele. Společnosti mohou nabídnout svým uživatelům souhrn příkazů přizpůsobených jejich uživatelské a kvalifikační úrovni. Software tak lze nastavit například pro začátečníka, který se v průběhu svého profesního růstu postupně naučí používat více funkcí.

NX CAM Express je dodáván s rolemi Express a Expert. Uživatelské prostředí role Express se hodí zejména pro začínající uživatele a nabízí řadu konfiguračních šablon pro soustružení, obrábění forem nebo šablony pro kombinované obrábění na obráběcích centrech. Sada výukových programů role Express vede začínajícího uživatele přímo v průběhu používání softwaru.

Verze 5 uvádí technologii Free Flow Machining, která představuje naprosto nový přístup pro tvorbu dráhy nástroje a umožňuje NC programátorovi rychle a snadno navrhnout ideální obráběcí strategii. Tato nová technologie je používána pro řízení obráběcích strategií, které přirozeně kopírují křivky a tvary navrhovaného objektu.

Umožňuje programátorům vytvořit hladké a plynulé dráhy nástroje s mnohem menším počtem drah, s konzistentním zatížením nástroje, jeho zvýšenou životností a s vynikajícím výsledným povrchem obrobeného dílu. Technologie Free Flow Machining je základním kamenem strategie Streamline dokončování v NX CAM Express 5.

Tradiční metody používají pevně definované obráběcí strategie, které jsou poté použity pro vytvoření finálního tvaru. Tyto strategie se pak mohou odchýlit od skutečného tvaru vytvářeného objektu a nakonec je nutno provést dodatečné úpravy, které tyto nedostatky odstraní (např. zbytky v rozích či zaobleních).

Tato procedura si vyžádá více času a výsledky nemusí být dokonalé. V jiných případech lze obráběcí strategii zatížit chybou vzniklou z nedokonalého matematického modelu objektu, a to zejména tehdy, je-li tento model vytvořen z více ploch. Aby bylo možno správně definovat pohyb nástroje, je jedinou možností vytvořit nový model objektu.

Omezení vznikající z matematického popisu ploch se netýkají technologie Free Flow Machining. Právě díky technologii Free Flow Machining překonává nová Streamline strategie softwaru NX CAM Express 5 tradiční obráběcí metody. Free Flow Machining identifikuje klíčové křivky, které definují oblasti objektu a automaticky k nim přiřadí hranice a hrany napříč plochám. Uživatel pak může dle svého uvážení vytvořit neomezený počet doplňujících křivek, které ještě zjemní dráhy obráběcího nástroje.

Jedná se o strategii využívající technologii Free Flow Machining. Použít ji lze u fréz s pevnými i proměnnými osami. V mnoha případech uživatel pouze vybere zpracovávanou oblast a systém automaticky vypočítá ideální dráhu nástroje. Vypočítané křivky pak lze manuálně zdokonalit. Streamline strategie automaticky interpoluje tvary křivek a hladce postoupí od původní geometrie ke geometrii finální.

Výsledek: dokonalé dráhy obráběcího nástroje, rychlejší zpracování, daleko kvalitnější zpracování ploch obrobku a jednoduchost používání pro NC programátora.
 
V rámci Streamline strategie je nutno splnit tzv. „podmínku dvojitého kontaktu“. V místech, kde se dotýkají dvě plochy se dráha nástroje přizpůsobí tak, aby došlo ke kontaktu břitu nástroje s oběma sousedícími plochami – „dvojitý kontakt“. Tato schopnost může snížit potřebu dodatečných vyhlazovacích operací, které mají za cíl odstranit přebytečný materiál.

Ten se může vyskytnout v případě použití tradičních obráběcích metod, kdy dojde k situaci, že vzdálenost břitu nástroje od plochy je menší než její minimální krok.

NX CAM Express 5 nabízí ověřené  sady obráběcích strojů s postprocesorem, obsahující 3D model stroje a „simulaci G kódu“ pro specifické použití a model pracovního rozsahu stroje. Podporovány jsou sady od výrobců Mazak, Mori Seiki a DMG. Používat lze jak palcový, tak metrický systém jednotek.

K těmto  sadám obráběcích nástrojů společnost UGS nadále nabízí v rámci UGS Global Technical Access Center (GTAC) možnost stažení postprocesorů z knihovny, která je přístupná online z aplikace NX CAM Express. Pro verzi 5 byl seznam knihovny doplněn o další postprocesory. 

Témata článku: Software, Express, Flow, Free, Ideální případ, Ideální dráha, Dokončené dílo, Nástroj, Tradiční nástroj, Minimální úprava, Křivka, Dráha, Změna dráhy, Výsledné dílo, Nová metoda

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí