Novell vylepšuje program pro obchodní partnery s cílem zvýšit jejich ziskovost

Novell vylepšuje program pro obchodní partnery s cílem zvýšit jejich ziskovost

Společnost Novell oznámila nové podmínky globálního programu pro obchodní partnery. Spolu se jmenováním nových vedoucích pracovníků jde o řešení s cílem posílit model partnerské obchodní sítě. Na základě poskytnuté zpětné vazby byly provedeny změny v podmínkách obchodní spolupráce vesměru zjednodušení obchodní interakce se společností a zvýšení profitability partnerských firem. Součástí inovace je i navýšení investic do prodeje, marketingu a dostupnosti podpory partnerským společnostem.Nové vedoucí funkce a revize partnerského programu jsou v souladu s růstovými cíli Novellu v oblasti datových center, počítačových řešení pro koncové uživatele a řešení správy identit a zabezpečení.

„Posunuli jsme firemní strategii směrem k partnerskému modelu, abychom dokázali splnit naše růstové cíle,“ řekl Javier Colado, viceprezident a ředitel pro partnery.„Toho lze dosáhnout jedině prostřednictvím silného, kvalitně podporovaného systému partnerů.Jde nám o to, aby náš program byl jedním z nejziskovějších v odvětví a zároveň kladl nižší investiční nároky na partnery. Zároveň se snažíme zlepšovat podporu prodeje a marketingu.Naším cílem je povzbudit nové i stávající partnery, aby řešením od Novellu pomáhali svým zákazníkům snižovat náklady, zvládat komplexnost a zmírňovat rizika v této ekonomicky náročné době.“

„Spolupráce s Novellem nám pomohla lépe sloužit našim zákazníkům a navíc nás povzbuzuje, že tato vylepšení mají své očekávané přínosy,“ řekl Costas Speliakos, prezident a generální ředitel společnosti eos-Systems, Inc.„Vysoká úroveň obchodní a marketingové podpory nám dává větší přesvědčivost při utváření pevnějších vztahů se zákazníky a umožňuje nám nabízet jim robustní řešení pro nejnáročnější výzvy, s nimiž se potýkají.“

Rozšířený globální program pro obchodní partnery má následující charakteristiky:

Vyšší ziskovost partnerů

Novell restrukturalizací slev a objemových rabatů upravil strukturu marží, aby zvýšil ziskovost partnerů.Zároveň zavedl program registrace obchodních příležitostí pro zajištění ochrany marží.

Rychlejší generování tržeb

Společnost rozšířila nabídky školení o obchodní a technická školení podle potřeby, která usnadňují a zlevňují získání znalostí o řešeních Novell.Zároveň společnost implementovala rychlý startovní program, který pomůže nově získaným partnerům rychleji začít generovat tržby.Na podporu rozvoje podnikání založeného na službách nabízí Novell přístup k implementačním školením, doporučeným postupům a metodikám a také ke svým odborníkům na služby, kteří jsou připraveni zákazníky vést a pomoci jim dosáhnout úspěchu.

Zjednodušení programu pro obchodní kanál

Novell snížil administrativní náklady a zjednodušil proces objednávání tím, že zkonsolidoval skladová označení svých produktů a zavedl jednotný ceník.Zároveň zavedl standardizované množstevní slevy, které usnadní partnerům jednání o příležitostech s velkými zákazníky.

Posílená obchodní organizace a nové vedení

V průběhu roku 2008 Novell výrazně restrukturalizoval své zdroje, aby posílil obchodní organizaci a urychlil interní transformaci na společnost, která bude větší měrou spoléhat na partnery.Společnost pětinásobně zvýšila své investice do obchodních a marketingových programů soustředěných na kanál a čtyřnásobně zvýšila počet specializovaných obchodníků zaměřených na obchodní kanál.

Dále Novell jmenoval zkušený tým odborníků, kteří mají řídit nasazení společnosti pro nepřímou obchodní strategii.Steve Hale bude řídit obchodní kanál pro globální datová centra.Má dvacetileté zkušenosti s prodejem podnikovým zákazníkům a službami obchodního kanálu včetně 17 let, kdy pracoval na výkonné vedoucí pozici ve společnosti Microsoft Corporation.Mark Taylor povede obchodní kanál Novell počítačových řešení pro koncové uživatele.Má více než dvacetileté zkušenosti jako manažer obchodních kanálů ve společnostech Macromedia a LANDesk.Dan Veitkus, bývalý viceprezident společnosti Novell pro globální operace v terénu, převzal úlohu viceprezidenta regionu EMEA pro partnery.

V lednu 2009 povýšil Novell Javiera Coladu na pozici prezidenta Novell EMEA, který zodpovídá za všechny obchodní operace na tomto území.Novou roli zaujme po dokončení práce na svém současném úkolu, jímž je právě start další generace globálního obchodního programu.Řízení tohoto programu přejde na marketingovou organizaci společnosti, která podléhá marketingovému řediteli Novellu Johnu Dragoonovi.

Další informace a podrobnosti o partnerském programu Novellu najdete na stránce http://www.novell.com/partners/.

Témata článku: EOS, Partner, Rabat, Taylor, Vysoká marže, Objednávání, Technická podrobnost, Interní označení, Kanál, Nový prezident, Náročná operace, Obchodní ředitel, Počítačový model

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí