Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2007

Novell oznamuje finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2007

Praha, Česká republika – 12. června 2007 – Společnost Novell, Inc. (NASDAQ:NOVL) oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. dubna 2007. V tomto čtvrtletí vykázal Novell čisté tržby 239 milionů dolarů ve srovnání s čistými tržbami 233 milionů za druhé fiskální čtvrtletí roku 2006. Za druhé fiskální čtvrtletí roku 2007 činí ztráta z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře 110 000 dolarů, neboli 0,00 dolaru na kmenovou akcii. Pro srovnání, za druhé fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost Novell v dlouhodobých operacích pro kmenové akcionáře zisk 2 miliony dolarů, neboli 0,00 dolaru na kmenovou akcii. Směnné kurzy zahraničních měn kladně ovlivnily celkové tržby ve výši 4 milionů dolarů a negativně ovlivnily čistý zisk ve výši 2 miliony dolarů meziročně.

Na non-GAAP základu, který vylučuje vyrovnání formou cenných papírů a některé další prvky, byl za druhé fiskální čtvrtletí roku 2007 upravený zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře 16 milionů dolarů, neboli 0,05 dolaru na kmenovou akcii, což obsahuje pozitivní daňovou úpravu 0,02 dolaru. Pro srovnání, za druhé fiskální čtvrtletí roku 2006 byl non-GAAP upravený zisk z dlouhodobých operací pro kmenové akcionáře 7 milionů dolarů, neboli 0,02 dolaru na kmenovou akcii.

V průběhu druhého fiskálního čtvrtletí Novell oznámil tržby 19 milionů dolarů za produkty na linuxové platformě, což představuje meziroční nárůst o 83 %, a fakturace 29 milionů, tedy meziroční nárůst o 114 %. Tržby z produktů pro správu identit a přístupu byly 23 milionů, to je meziroční nárůst o 5 %. Tržby z produktů správy podnikových zdrojů byly 32 milionů, což je meziroční pokles o 4 %. Tržby obchodní jednotky Workgroup meziročně klesly o 4 % na 84 milionů.

„Jsme spokojeni s celkovými výsledky tohoto čtvrtletí. Zaznamenali jsme pokračující posilování pozice v oblasti Linuxu, zlepšení v oblasti řízení identit a lepší než očekávané výsledky v oblasti Workgroup. Navíc nám napomohl vliv opatření pro řízení nákladů,“ řekl Ron Hovsepian, prezident a generální ředitel společnosti Novell. Ačkoliv před námi zůstává ještě spousta práce, naše podnikání se pohybuje správným směrem a my věříme, že jsme na cestě k dosažení cílové sazby provozní marže.

Hotovost, ekvivalenty hotovosti a krátkodobé investice byly k 30. dubnu 2007 1,8 miliardy dolarů, shodně s posledním čtvrtletím. Na konci druhého fiskálního čtvrtletí 2007 byla průměrná doba inkasa pohledávek 64 dnů, což je mírný pokles proti 66 dnům ve stejném čtvrtletí o rok dříve. Na konci prvního fiskálního čtvrtletí 2007 byly celkové odložené tržby 700 milionů dolarů, to je nárůst 354 milionů, neboli 102 % vůči předchozímu roku. Negativní cash flow z aktivit za druhé fiskální čtvrtletí 2007 bylo 29 milionů, ve srovnání s negativním cash flow 24 milionů za druhé fiskální čtvrtletí roku 2006.

Pro celý fiskální rok 2007: Čisté tržby se předpokládají v rozsahu mezi 925 miliony a 955 miliony, upraveno vzhledem k prodeji obchodní konzultační skupiny Salmon v průběhu druhého fiskálního čtvrtletí roku 2007. Non-GAAP příjmy z činností se předpokládají mezi vyrovnanými a 10 miliony, bez zahrnutí kompenzací prostřednictvím cenných papírů a nákladů na restrukturalizaci. Novell plánuje závěrečnou sazbu provozní marže za čtvrté fiskální čtvrtletí 2007, jak je popsáno níže, mezi 5 a 7 procenty.

Pro celý fiskální rok 2008: Novell plánuje závěrečnou sazbu provozní marže za čtvrté fiskální čtvrtletí 2008, jak je popsáno níže, mezi 5 a 7 procenty.Závěrečná sazba provozní marže je definována jako roční míra výdajů na konci období, ze které při srovnání s příjmy za celý fiskální rok vyjde proforma provozní marže za daný rok.

Jako doplnění konsolidovaných a neauditovaných stručných finančních výkazů prezentovaných v souladu s principy GAAP a kvůli možnosti lepšího porovnání mezičtvrtletního a meziročního vývoje provozní výkonnosti používá společnost Novell non GAAP finanční ukazatele upraveného rozředěného zisku pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací a upraveného rozředěného zisku na kmenovou akcii z dlouhodobých operací. Ty totiž reflektují vyloučení určitých výdajů a zisků a také upravený rozředěný průměr akcií v oběhu. Ve svém finančním výhledu používá Novell ukazatel non-GAAP zisku z operací. Tyto non-GAAP finanční ukazatele nenahrazují prezentaci finančních výsledků společnosti Novell v souladu s principy GAAP, ale jsou poskytovány za účelem zlepšení celkového porozumění aktuální finanční výkonnosti a vyhlídkám do budoucna.

Za non-GAAP upravený rozředěný zisk pro kmenové akcionáře z dlouhodobých operací považuje společnost Novell zisk po zdanění generovaný z dlouhodobých operací s vyloučením určitých jednorázových nebo okrajových položek, jako jsou zejména kompenzace prostřednictvím kmenových akcií, náklady na restrukturalizaci, výdaje snižující aktiva, částky vysouzené nebo dohodnuté v rámci vyrovnání, odpisy rozpracovaného výzkumu a vývoje získaného akvizicemi a také zisky (ztráty) z prodeje podnikových provozů, dlouhodobých investic a nemovitostí, průmyslové budovy a jejich vybavení a případně další.

Pro finanční ukazatele podle principů GAAP společnost Novell nezveřejňuje odhad finančního vývoje, protože položky, které jsou vyloučeny z non-GAAP finančních ukazatelů, lze těžko předpovídat.

Témata článku: Finanční výsledky, Cash, Flow, Proforma, Hotovost, Zahraniční hotovost, Dolar, Celkový příjem, Čistý zisk, Čtvrtletí, Meziroční příjem, Zisk, Druhé čtvrtletí, Celkové náklady

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí