Nová generace vývojového prostředí Select

Společnost LBMS, architekt moderního pojetí informačních technologií optimalizovaných pro účinnou a cenově efektivní podporu firemních procesů, uvádí na trh novou generaci profesionální-ho vývojového prostředí Select.
Nová generace vývojového prostředí Select

Vývojové prostředí Select je určené pro objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře s důslednou podporou opakovaného použití. Vyniká unikátní šíří záběru zahrnující UML, procesní a datové modelování, generování kódu a relačních databázových schémat.

Nová generace vývojového prostředí Select přináší rozšířenou podporu celého životního cyklu vývoje a údržby aplikací s plným využitím přístupu Model Driven Architecture (MDA). K významnému rozšíření funkcionality došlo zejména v oblasti modelování procesů a  v synchronizaci modelů a kódu, kde je důsledně uplatňován přístup MDA.

Nová generace vývojového prostředí Select tak naplňuje vizi nástroje se záběrem „od procesů až ke kódu“ umožňujícího automatizací vývojových činností dosáhnout významných úspor nákladů na vývoj aplikací.

„Nová generace vývojového prostředí Select svým záběrem pokrývá nejen typické softwarové projekty vývoje a údržby aplikací, ale i specifičtější projekty zaměřené na přizpůsobení procesně orientovaných systémů. Podpora modelování dle nového OMG standardu BPMN (Business Process Modeling Notation) spolu s možností simulace a verifikace procesů umožňuje efektivní návrh procesu a jeho následné nasazení ve formě BPEL definic, při současném zachování dostatečné robustnosti vývojového prostředí, která je nezbytná pro týmový vývoj v reálném čase,“ říká Jaromír Šveřepa, Professional Services Director společnosti LBMS.

LBMS

LBMS (http://www.lbms.cz) je konzultační a technologická společnost s více než jedenáctiletou historií a s vedoucím postavením v dodávaných inovativních řešeních. LBMS je architektem moderního pojetí informačních technologií optimalizovaných pro účinnou a cenově efektivní podporu firemních procesů.

Cílem působení LBMS je vytvoření architektury, která organizaci umožní významně racionalizovat proces vývoje a následného pružného zdokonalování softwarových aplikací v souladu s potřebami organizace a technologickými trendy. Mezi zákazníky LBMS, kterými jsou zejména střední a velké společnosti s působností v České republice a na Slovensku, patří mimo jiné Agropol, ČSOB Pojišťovna, GE Money, Global Payment Europe, ING, PVT a Tatra banka.

Témata článku: GE, Modeling, Select, Cílové nasazení, Reálné nasazení, Technologický vývoj, Dodávaná aplikace