Nevýkonné IT oddělení přímo ohrožuje ziskovost a konkurenceschopnost podniku

Nevýkonné IT oddělení přímo ohrožuje ziskovost a konkurenceschopnost podniku

Praha, 26. června 2007 – Divize HP Software dnes oznámila výsledky celosvětového výzkumu, kterého se zúčastnilo 1 125 vedoucích manažerů firem s obratem nad 250 mil. dolarů z Asie, Evropy a Ameriky. Jedním z nejpodstatnějších zjištění výzkumu je potvrzení vztahu mezi výkonností IT oddělení a ziskovostí firem.

Tato studie, kterou na zakázku HP Software vypracovala společnost The Economist Intelligence Unit (EIU), odhalila, že doba pro realizaci IT projektů a dodávku IT služeb není v naprosté většině dotazovaných společností na žádoucí úrovni. 48 % světových společností realizují alespoň jeden ze čtyř projektů po lhůtě, přičemž skoro třetina dotázaných společností přiznala, že mají zpoždění v realizaci u 50 % svých projektů.

Společnosti si jsou přitom dobře vědomy důsledků, které pro ně tato skutečnost znamená – skoro polovina dotázaných uvedla, že v důsledku opožděné realizace IT projektů nejsou schopni uvádět nové produkty na trh včas; více než třetina společností pak pociťuje ztráty v očekávaných příjmech a další třetina jako nejtíživější důsledek uvádí zpoždění v plánovaných úsporách na nákladech. Vždy se přitom jedná o důležité aspekty, které ovlivňují obchodní výsledky dané společnosti.

„V obchodním světě je rychlost základním předpokladem pro úspěch. Je opravdu alarmující, že tolik dotazovaných společností realizuje své IT projekty se zpožděním“, uvedl Denis McCauley, ředitel jednotky světového technického výzkumu EIU.

Na druhé straně studie EIU ukázala úzkou vazbu mezi IT projekty, které jsou realizovány včas, a ziskovostí firmy.  62 % respondentů souhlasilo s tvrzením, že rychlejší realizace IT projektů a dodávka IT služeb by vedla k podstatnému zvýšení jejich zisků.

Zajímavé je rovněž srovnání výsledků výzkumu se situací v České republice. Zatímco americké a evropské společnosti údajně realizují většinu svých IT projektů se ziskem, české společnosti dosahují ziskovosti pouze u necelé poloviny realizovaných projektů. Přitom náročnost projektů a požadavky na IT se čím dál tím více stupňují. Zákazník je v dnešní době totiž stále náročnější.

Zatímco byl dříve například ochoten akceptovat dobu on-line rezervace letenek až 20 minut, jsou nyní požadavky na zkrácení této doby až na 30 sekund! Obchodní procesy se tedy musí neustále zrychlovat, a tím se tedy doba realizace souvisejících IT projektů stává opravdu kritickou.

S evropským průměrem je Česká republika za jedno v počtu projektů, realizovaných po lhůtě. Je jich více než polovina. Neshodují se již odpovědi na otázku, čím je zpoždění projektů většinou způsobeno. Zatímco IT manažeři v ostatních zemích Evropy většinou jako důvod uvádějí nedostatečnou koordinaci a spolupráci mezi IT manažery a vedením společnosti, pociťují čeští ředitelé IT oddělení za základní kámen úrazu především nedostatek zdrojů (konkrétně ne-IT zdrojů, tedy např. peněžních prostředků).

Pokud již dojde k opoždění v realizaci projektu, řeší to IT manažeři na celém světě, tedy i v ČR, stejným způsobem – v naprosté většině redukují rozsah projektu. V ČR se ještě více než polovina dotázaných manažerů snaží rovněž získat dodatečné finanční zdroje (zatímco ve světě se spíše spoléhají na další pracovní sílu).

„Tento výzkum ukázal, že stále více narůstá závislost mezi rychlostí, akceschopností a flexibilitou IT oddělení a obchodními výsledky firmy, tedy ziskovostí“, uvedl Martin Ambler, manažer divize HP Software v České republice. „Chce-li být v dnešní době společnost úspěšná na trhu, musí umět včas reagovat na neustále se měnící a stupňující se potřeby svých zákazníků. Aby tomu mohla dostát, potřebuje dobře fungující IT oddělení.“

Řešení problematiky, jak urychlit dobu realizace IT projektů, spočívá především v přesném definování požadavků od vedení společnosti a větších investicí do automatizace IT procesů. Konkrétní cestou, jak snížit čas k dosažení obchodních výsledků (zisku) firmy prostřednictvím automatizace procesů, je přístup Business Technology Optimization (BTO), ve kterém je HP vedoucím hráčem na světovém trhu.

Témata článku: Software, Projekt, Naprostá většina

Aktuální číslo časopisu Computer

Nový seriál o programování elektroniky

Otestovali jsme 17 bezdrátových sluchátek

Jak na nákup vánočních dárků ze zahraničí

4 tankové tiskárny v přímém souboji