Ness se podílí na rozvoji služeb katastru nemovitostí

Praha, 30. května 2007 – Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) a společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), globální poskytovatel IT řešení a služeb, oznámily zahájení vývoje nové generace Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Navazují tak na úspěšnou spolupráci probíhající již od roku 1997, kdy Ness zahájil vývoj tohoto informačního systému. Ten byl do plného provozu uveden v roce 2001.
Ness se podílí na rozvoji služeb katastru nemovitostí

Výsledkem společné práce nyní bude centralizovaná verze ISKN 2008, umožňující další výrazné zvýšení kvality a rozšíření služeb poskytovaných občanům, podnikatelům i ostatním státním orgánům. Základ koncepce nové verze tvoří primární a záložní systém, což výrazně zvýší i dostupnost systému pro pracovníky resortu i pro externí uživatele. Dokončení nové verze je plánováno na druhou polovinu roku 2008.

„Rozvoj ISKN musí reagovat na trvale vzrůstající objem požadavků našich uživatelů a na rozsah poskytovaných služeb,“ prohlásil Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK. „Chceme, aby ISKN 2008 byl jedním z klíčových systémů přispívajících k elektronizaci státní správy, reagoval pružně na nové požadavky e-governmentu a vytvářel podporu pro změny, které chceme realizovat.“ RNDr. Roman Kamarýt, ředitel Business and Competence Development Ness Czech, doplnil: „Jsme velmi rádi, že můžeme pomoci ČÚZK s tvorbou generačně nové verze systému. Je to pro nás velká výzva, protože podobných aplikací je ve státní správě stále málo.”

Součástí ISKN 2008 bude i řada nových webových služeb (např. notifikace změn právních vztahů u nemovitostí), referenční registr účastníků řízení, další rozšíření elektronických formalizovaných podání umožňující externím uživatelům zadat podání prostřednictvím webové aplikace a v neposlední řadě možnost výrazně efektivnější práce s digitalizovanými dokumenty.

Témata článku: Resort, Nemovitost, Výrazná změna, Notifikace