NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÍ VĚDCI Z CELÉHO SVĚTA ZÍSKALI STIPENDIA ZA 4 MILIONY DOLARŮ

17. května 2006
Java bude open-source
INDIANAPOLIS, USA – Tři mladí vědci získali 50 000 dolarů ve formě stipendia Intel Foundation Young Scientist Scholarship, což je nejvyšší cena na Mezinárodním vědeckotechnickém veletrhu Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair), podporovaném společností Agilent Technologies.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÍ VĚDCI Z CELÉHO SVĚTA ZÍSKALI STIPENDIA ZA 4 MILIONY DOLARŮ

Madhavi Gavini ze Starkville, Meredith MacGregor z města Boulder a Hannah Wolf z Allentownu, všechny z USA, si svými projekty získaly pozornost v mezinárodním klání s rekordní účastí 1 482 soutěžících ze 47 zemí, regionů a teritorií, a opět tak posunuly laťku pro budoucí vědecký výzkum v příslušných vědních disciplínách.

 

Madhavi Gavini, 16 let, objevila novou metodu, jak zničit poměrně běžnou a přitom smrtelně nebezpečnou infekční bakterii – pseudomonas aeruginosa – která působí druhotné infekce, jež často vedou ke smrti jedinců s oslabeným imunitním systémem, jako jsou pacienti léčící se na rakovinu, AIDS nebo s rozsáhlými popáleninami.

Meredith MacGregor, 17 let, studovala tzv. „efekt oříšků v plechovce“: když se s nádobou obsahující zrnitý materiál třese, jednotlivé částice se rozdělí podle velikosti, přičemž největší se dostanou na povrch. Jednou z klíčových oblastí, kde je porozumění tomuto efektu důležité, je mísení sypkých farmaceutických látek, kde je potřeba zajistit, aby se k uživateli léku dostala dokonale promíchaná směs. Efekt lze sledovat rovněž u přírodních  dějů, jako je například sesuv hornin.

Hannah Wolf, 16 let, studovala formace vytvarované dávným zemětřesením v Grand Staircase-Escalante a snažila se určit epicentrum a celkový dopad zemětřesení. Mapovala, fotografovala, měřila a analyzovala skalní formace v dané oblasti a určovala intenzitu, směr a dosah zemětřesení. Lepší pochopení toho, kde zemětřesení působí největší škody, vědcům dovolí přesnější hodnocení a předpověď rizik plynoucích ze seismické činnosti.

 

„Je to pro mě výsada, setkat se s těmito úžasnými lidmi a nechat se inspirovat jejich zájmem, nadšením a úsilím,“ říká Craig Barrett, předseda správní rady společnosti Intel. „Tato generace mladých vědců a vynálezců zcela jistě najde řešení řady globálních problémů a změní svět k lepšímu.“

 

Ocenění “Best of Category” putují k výhercům ze 33 zemí

 

Každý rok se tisíce studentů účastní regionálních vědeckotechnických soutěží a snaží se získat příležitost účasti na Intel ISEF. Studenti představují projekty v celkem 14 vědeckých disciplínách: behaviorální a sociální vědy, biochemie, botanika, chemie, počítačové vědy, geologie, technika, přírodní prostředí, matematika, lékařství, mikrobiologie, fyzika, astronomie a zoologie.

Na letošním veletrhu Intel ISEF získalo stipendium a další ceny více něž 585 studentů. Nejúspěšnější student v každé kategorii obdržel stipendium v hodnotě 5 000 dolarů  a výkonný počítač od nadace společnosti Intel. Škola a ředitel regionálního veletrhu, ze kterého tento student pochází, získali po 1 000 dolarů na podporu výuky přírodních věd a účasti studentů na vědeckých projektech.

 

Seznam všech hlavních ocenění naleznete v tiskové zprávě v původním znění na:

http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20060512edu.htm

 

Letošního veletrhu Intel ISEF se zúčastnil rovněž rekordní počet účastníků ze zemí střední a východní Evropy – do finále se kromě šesti projektů studentů z Česka probojovaly i tři projekty z Rumunska, jeden ze Slovenska a jeden z Maďarska.

 

Účast českých studentů

 

Z České republiky se mezinárodní soutěže Intel ISEF, která konala od 7. do 13. května, zúčastnili tito studenti: Petra Bezchlebová, Beverly Bělková, Adam Janečka, Ondřej Krabs, Jana Malcová, Martin Olejár a Zuzana Tvarůžková.

 

„České projekty zastupovaly dvě celostátní soutěže, SOČ a AMAVET, kde každá soutěž obsadila maximální počet dvou individuálních a jednoho skupinového projektu. Témata projektů byla velmi různorodá, pokrývala oblasti od problematiky oblékání tělesně postižených až po práci z oblasti fyziky na téma laviny vírů v supravodičích.  Studenti spolu se svým doprovodem získali neocenitelné zkušenosti z prostředí zahraniční soutěže a navázali osobní kontakty které využijí mimo jiné pro další rozvoj českých soutěží,“ hodnotí účast český zástupců František Fait, Intel Education Manager společnosti Intel.

 

O Intel ISEF

Veletrh International Science and Engineering Fair, sponzorovaný společností Intel od roku 1997, je největší událostí vědy představující světu nejnadějnější mladé vědce a vynálezce. Finalisté soutěže v Indianapolisu byli vybráni z několika miliónů studentů, kteří se do soutěže zapojili v minulém školním roce. Vzešli z více než 65 000 studentů, kteří se účastnili více než 558 regionálních akcích přidružených k Intel ISEF po celém světě.

Hodnocení soutěžících se věnuje přes tisíc odborníků, kteří se účastní veletrhu ve svém volném čase. Všichni Intel ISEF porotci mají vzdělání na úrovni Ph.D. v jedné ze 14 vědeckých disciplín nebo minimálně šest let odpovídající odborné praxe.

 

Veletrh pořádá od roku 1950 nezisková organizace Science Service, jejímž cílem je prostřednictvím publikační a osvětové činnosti zvýšit pochopení a ocenění vědy mezi lidmi všeho věku. Další informace o společnosti Science Service nebo o veletrhu Intel ISEF najdete na stránkách: http://www.sciserv.org.

Společnost Intel se snaží prostřednictvím programů, jako je Intel ISEF, inspirovat a rozvíjet vzdělání dětí ze všech koutů světa v oblasti vědy, matematiky a techniky. Další informace jsou dostupné na: www.intel.com/education.

 

Společnost Intel je světovým lídrem v oblasti výroby a vývoje polovodičů, technologií, produktů a iniciativ s cílem soustavně zlepšovat pracovní prostředí a život lidí.

Další informace o společnosti Intel jsou dostupné na www.intel.com/pressroom nebo www.intel.com/cz/pressroom.

 

 

Intel, Centrino a logo Intel jsou ochranné známky nebo registrované značky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a dalších zemích.

 

* Další názvy a značky mohou být prohlášeny za vlastnictví jiných subjektů.

Témata článku: Skupinová akce, Aids, Formace, Sponzorovaná zpráva, Imunitní systém, Hannah, Boulder, Wolf, Studenti, Hornina

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje