Návrh představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic na výplatu dividendy

17.4.2007. Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na svém dnešním zasedání schválilo návrh na řádnou valnou hromadu na výplatu dividendy ze zisku za rok 2006 a nerozdělených zisků minulých let ve výši 50 Kč na akcii, tj. celkem 16 104 495 tisíc Kč.
Návrh představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic na výplatu dividendy

Jako rozhodný den pro výplatu dividendy představenstvo navrhuje 10. září 2007, výplata dividendy je navrhována na 3. října 2007.

Návrh na výplatu dividendy bude předložen dozorčí radě společnosti, která na svém zasedání dne 26. dubna 2007 provede přezkoumání tohoto návrhu. Návrh bude následně spolu s vyjádřením dozorčí rady předložen řádné valné hromadě společnosti, jež se bude konat stejný den, tj. 26. dubna 2007 od 13 hodin v Top Hotelu Praha.

Témata článku: Rado