Národní program počítačové gramotnosti

Zájem více než deseti tisíc účastníků po třech měsících provozu vede k dalšímu rozšíření programu. Podnikatelům usnadní využití elektronického podpisu dvojice názorných kurzů.
Národní program počítačové gramotnosti

Praha, 15. května 2003 – Za tři měsíce provozu „Národního programu počítačové gramotnosti“ (dále NPPG) bylo proškoleno více než deset tisíc zájemců v celé ČR. Desetitisící účastnici paní Irenu Jabůrkovou z Kladna odměnili partneři programu hodnotnými cenami, aby ji povzbudili v jejím aktivním přístupu ve svém vzdělávání. Projekt NPPG organizuje společnost Centrum internetu za podpory Ministerstva informatiky, společnosti Intel a dalších partnerů.

 

Aktuální výsledky NPPG  a hodnocení účastníky

K dnešnímu dni bylo proškoleno přesně 10 570 zájemců (nejvíce v Praze 2 421, dále v Jihomoravském kraji 1 413 a Moravskoslezském 1 069). Síť Center internetu se rozrostla na 228 a pokrývá 145 měst a obcí v celé ČR. Byla tak dosažena vyšší spádovost oproti očekávání při zahájení projektu: 95,1% obyvatel ČR žije v sídlech, která jsou vzdálena od obce s Centrem internetu nejvýše 20km, resp. 71,5% do 10km. Tento parametr je kritickým pro udržení široké dostupnosti NPPG.

Účastníci hodnotili v dotaznících úroveň obsahu a dodržení metodiky kurzu průměrnou známkou 1,18.  95,3% účastníků označilo výklad za srozumitelný. Tento výsledek odpovídá vysoké profesionalitě a vynikajícím pedagogických schopnostech lektorů.

 

Zdaleka nejčastějším požadavkem účastníků je poptávka po dalších lekcích a větších možnostech procvičení. Tato rostoucí iniciativa veřejnosti odpovídá současnému trendu, kdy zaměstnavatelé často před přijetím nového zaměstnance prakticky ověřují schopnost samostatné práce s internetem a kancelářskými aplikacemi. Z hlediska věku pak dohání svůj handicap v centrech internetu nejvíce lidé mezi 40 a 60 lety a spíše ženy (61%).

           

Rozšíření nabídky NPPG

Dosud účastníci využívali tři úrovně dvouhodinových lekcí (Poprvé u počítače, Úvod do internetu a Internet pro pokročilé). Počínaje dnešním dnem je nabídka rozšířena o lekce Text (2x2hod), Tabulka (2x2hod) a Praktická cvičení (2hod). V kurzech text a tabulka obdrží účastník studijní materiál. Registrovat se lze již nyní na stejné modré lince 844 111 130.


 

Nabídka pro podnikatele

Centrum internetu ve spolupráci s Ministerstvem informatiky zahájí v červnu
kurzy elektronického podpisu. Přestože se jedná o problematiku teoreticky složitou, faktická práce s certifikátem je poměrně jednoduchá a může ušetřit podnikatelům mnoho času i financí. Překonání přirozené úvodní nedůvěry je tak hlavní ambicí dvojice kurzů. Zájemci se v nich naučí samostatně používat zaručený certifikát pro více účelů: při podání DPH, korespondenci se státní správou, v obchodních vztazích, šifrované e-mailové komunikaci apod. Podrobněji o náplni kurzu viz příloha.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace o NPPG

Národním program počítačové gramotnosti je projekt, který v únoru 2003 společně zahájily Ministerstvo informatiky a společnosti Centrum internetu a Intel. Jeho cílem je umožnit široké veřejnosti prostřednictvím kurzů naučit se základní práci s počítačem a Internetem. Zejména se jedná o výuku práce s elektronickou poštou, orientaci na Internetu, základy práce s kancelářskými programy a další praktické dovednosti.

Aktuálně je možné se informovat o průběhu projektu na: www.centruminternetu.cz

 

O společnosti Centrum internetu

Společnost Centrum internetu, a.s. se zabývá podporou rozvoje počítačové gramotnosti, využitím Internetu a osobních počítačů. Dále se zaměřuje na budování infrastruktury pro celostátní programy v oblasti vzdělávání.

 

O Ministerstvu informatiky

Ministerstvo informatiky bylo zřízeno k 1. 1. 2003 jakožto ústřední orgán státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace a poštovní služby. Mezi hlavní cíle ministerstva tak, jak je definoval ministr Vladimír Mlynář, patří vybudování funkčního e-governmentu, liberalizace telekomunikačního trhu, rozvoj elektronického obchodu a podpora počítačové gramotnosti.

 

O společnosti Intel

Společnost Intel je největším světovým výrobcem mikroprocesorů a je také předním výrobcem počítačových, síťových a komunikačních produktů. Další informace o společnosti Intel jsou k dispozici na www.intel.com/pressroom nebo www.intel.com/cz/pressroom.


 

Kontakty:                    

Ministerstvo informatiky ČR                  

Tel.: +420 221 008 111

E-mail: posta@micr.cz

www.micr.cz

 

 

Centrum internetu         

Pavel Komárek 

Tel.:  +420 603 198 933

E-mail:  pavel.komarek@centruminternetu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intel

Pavel Svoboda  

Tel: +420 222 090 304

E-mail: pavelx.svoboda@intel.com

 

 

Mmd Public Relations

Hana Kučerová 

Tel.: +420 224 25 15 55

Fax: +420 224 25 43 64

E-mail: kucerova@mmd.cz


Aktuální nabídka lekcí Národního programu počítačové gramotnosti

 

Stav 15.5.2003

 

1. „Poprvé u počítače“ (120min.) - účastník se naučí práci s klávesnicí a myší, vysvětleny jsou funkce jednotlivých funkčních kláves, objasňuje se nabídka Start a práce s plochou. Součástí této lekce je také práce se soubory a složkami, význam a orientace v cestě k souborům apod. V tomto kurzu není předmětem výuky práce s internetem, ale má zásadní význam pro zájemce, kteří jsou u počítače poprvé nebo se neorientují v pojmech „adresáře“, „soubory“, „složky“, „zástupce“ apod. Účast v tomto kurzu představuje pro začátečníky velký přínos pro úspěšné zvládnutí dalších lekcí.

 

2. „Úvod do internetu“ (120min.) – objasňují se základní pojmy pro práci s internetem a elektronickou poštou. Pracuje se s internetovým prohlížečem - pohyb po webových stránkách, vyhledávání stránek, odhad webové adresy, orientace v katalogu a ve vyhledávači na portálu. Účastníkům je založena e-mailová schránka, naučí se přihlásit do své e-mailové schránky, posílat a přijímat e-maily bez příloh a základní operace se schránkou.

 

3. „Internet pro pokročilé“ (120min.) – obsahuje pokročilejší práce s internetovým prohlížečem, práci s menu, efektivní využití myši při práci na internetu, uložení/stažení souborů/obrázků do počítače, přidání stránky do oblíbených záložek, tisk bloku textu z internetu, odesílání e-mailu s přílohou na adresu z adresáře kontaktů, práce s adresářem kontaktů, pokročilé vyhledávání (fulltext, katalog, firmy, obchody, obrázky).

 

 

4. „Text“ (2x120min) -  výuka vytvoření / otevření souboru, uložení pod vlastním názvem, psaní a tisk textu s formátováním písma. Účastník samostatně kopíruje, vyjímá a vkládá text, pracuje s nadpisy, odrážkami, odstavci, umí spustit kontrolu pravopisu, doplňuje obrázky a na závěr se naučí se v dokumentu vytvořit jednoduchou tabulku a obsah.

 

5. „Tabulka“ (2x120min) - účastníci se seznámí s logikou práce s tabulkovým procesorem a pochopí praktický význam jeho využití při své práci. Výuka obsahuje instruktáž pro: manipulaci s listy, sloupci a řádky, práci s buňkou a vnitřními odkazy, vytváření vzorců a funkcí, využití posloupností, třídění dat, automatických filtrů, formátování buněk, kotvení příček, práci s grafy a tiskem tabulek resp. oblastí.

 

6. „Praktické cvičení“ (120min.) – všechny lekce v rámci NPPG jsou velmi obsažné a sebejistá dovednost práce s počítačem vždy nastupuje až s opakováním a zažitím všech probíraných kroků. Z těchto důvodů nabízíme našim účastníkům dvouhodinovku praktického kurzu s lektorem, kde se mohou hlouběji zabývat procvičení podle svých potřeb: práci s e-mailem, internetem, textem či tabulkou. Tato lekce nabízí větší prostor pro samostatnou práci s odbornou konzultací. Připraveny jsou cvičné příklady, ale účastník může pracovat i na vlastním úkolu (sepsání životopisu, žádosti apod.)

 

Cena kurzů  1 – 3 je 100 Kč za dvě hodiny včetně DPH.

Cena kurzů  4 – 6 je 150 Kč za dvě hodiny včetně DPH.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NPPG je provozován za podpory Ministerstva informatiky.

 

Komerční partneři NPPG přináší účastníkům kurzů zajímavé exkluzivní výhody:

 

Nejčtenější počítačový čtrnáctideník ‘Počítač pro každého’ z nakladatelství VogelBurda Communications nabízí pro účastníky zvýhodněné předplatné „na zkoušku“ – tři čísla PPK za pouhých 99 Kč namísto původních 165 Kč.

 

Společnost LANGMaster, která na českém trhu nabízí ucelené edice počítačových vzdělávacích programů z různých oblastí,  absolventům kurzu poskytuje mimořádnou slevu 20% na své produkty, což představuje až 500 Kč.


Kurz: Elektronický podpis v praxi

 

Náplň kurzu a současné možnosti využití EP

 

Kurz je koncipován ve formátu 2 x 2 hod. Cílem první úrovně je naučit účastníky základům bezpečné komunikace a autentizace v prostředí internetu a osvětlit jim, jak elektronický podpis funguje. Účastník dvouhodinové lekce by měl rámcově znát teoretické pozadí elektronického podpisu, měl by zvládat základní úkony s certifikáty (jejich zobrazení, kontrolu, instalaci) a pracovat s elektronicky podepsanými e-maily (otevření, kontrola certifikátu, podepsání a odeslání zprávy).

 

Cílem kurzu druhého je naučit ovládání soukromého klíče a rozšířit zejména praktické znalosti účastníků. Podstatná část je věnována elektronické komunikaci se státní správou, kde se prakticky vyučuje podání přiznání k DPH prostřednictvím aplikace „Elektronické podání pro daňovou správu“. Prostor je též věnován šifrování elektronické pošty a možnostem zabezpečení počítače.

 

Dvoj-kurzy budou provozovány od června v jedenácti krajských centrech internetu: Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Pardubice, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín.

Provoz speciálních kurzů Elektronického podpisu není dotován a cena každého je 490Kč včetně DPH.

 

Prostorem pro užívání elektronického podpisu není pouze podávání daňových přiznání. Elektronické podatelny přijímající elektronicky podepsané dokumenty musí podle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. zřídit nejen správci daně, ale též soudy, úřady samosprávy a jiné státní orgány. Na mnoha místech tyto podatelny již fungují. Příkladem mohou být nejen ministerstva informatiky či sociálních věcí, ale též krajské úřady (11 z nich je dnes připraveno taková podání přijímat) a obecní úřady, úřady práce, soudy (např. Nejvyšší soud České republiky) a řada dalších. Elektronický podpis lze efektivně využívat i v obchodní komunikaci, ať už jde o autentizaci či šifrování elektronické pošty. Na jeho základě lze aplikovat též další řešení ochrany citlivých dat, přístupu k počítači apod.

 

Vzhledem k tomu, že MIČR si jako jeden z hlavních cílů své činnosti stanovilo „v průběhu následujících čtyř let plně elektronizovat alespoň 25% správních agend a umožnit tak občanům k těmto agendám dálkový přístup prostřednictvím internetu“, je potenciál pro kurz skutečně velký.

 

Váš názor Další článek: StartUp CC - víte co se spustí po naběhnutí Windows?

Témata článku: Jednoduchý vzorec, Vnitřní orgán, Family, Kancelářské potřeby ostrava, Kancelářské potřeby plzeň, Handicap, Kancelářské potřeby praha, Pokročilá práce, Kurs, Kancelářské potřeby brno


Určitě si přečtěte

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

** Ačkoliv je grafických linuxů plný internet, stále vládnou Windows ** Jeden z nich se jmenuje Zorin OS a nedávno se dočkal aktualizace ** Dělají jej dva kluci z Irska a je fakt hezký

Jakub Čížek | 117

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 93

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 6


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky