Napadlo vás, že šetřit energii můžete i pomocí síťových přepínačů?

Globální ekonomické problémy a pokračující snahy o zvyšování energetické účinnosti nutí malé a středně velké podniky k chytřejšímu zacházení se svými finančními zdroji. Doporučení adresovaná firmám a domácnostem se však většinou omezují na to, aby lidé šetřili na topení nebo za sebou zhasínali při odchodu z místnosti.

Finančně i realizačně náročnější opatření pro zlepšení energetické účinnosti a udržitelnosti budov, jako jsou např. solární panely, troj skla nebo zateplení, si mnohé malé a středně velké podniky v současnosti nemůžou dovolit. Jako cesta k vytvoření pracoviště, které šetří náklady a současně je ohleduplné k životnímu prostředí, se naštěstí nabízí chytřejší využívání síťových přepínačů.

Přepínač je síťový prvek, který propojuje jednotlivá zařízení v počítačové síti tím, že přijímá data a předává je do cílového zařízení, a to přepínáním L2 framů. Jednoduše řečeno, přepínače podnikům poskytují větší kontrolu nad využíváním elektrické energie.

Přepněte na přepínač

Jen málo firem ví, že vlastními silami mohou snížit spotřebu elektrické energie potřebné na provoz své WiFi sítě. K fungování firemní WiFi je nutné mít minimálně jeden přepínač a několik přístupových bodů. Většinu přepínačů lze nastavit tak, aby přístupové body byly přes ethernet, tj. pomocí PoE, z přepínače napájeny jen v době, kdy je to nutné.

Jinými slovy, pomocí síťového přepínače lze regulovat dobu napájení bezdrátových přístupových bodů. Bezdrátové přístupové body lze navíc naprogramovat tak, aby se vypínaly ve stejnou dobu, nebo naopak v různých časech v závislosti na požadované době provozu zařízení.

A kolik lze tedy ušetřit?

Výše zmíněné výhody sice vypadají lákavě, ale kolik lze vlastně za rok ušetřit díky chytré konfiguraci přepínače?

Na každých 100 m2 potřebujete přibližně jeden přístupový bod, takže u středně velké společnosti se bavíme o minimálně 20 bodech. Týden má 168 hodin. Pokud by přístupové body běžely pouze o pracovních dnech od 8 hodin ráno do 6 hodin večer, můžete za týden ušetřit 118 hodin spotřeby energie. Mimo uvedených 50 pracovních hodin týdně přístupové body nevyžadují žádné napájení.

 V pohotovostním režimu (tj. od 6 hodin večer do 8 hodin ráno) má přístupový bod průměrnou spotřebu 0,005 kWh za hodinu (tj. 5 wattů). Vypnutím přístupového bodu tak za týden ušetříte 0,590 kWh (118 hodin x 0,005 kW). Za měsíc to dělá 2,36 kWh (4 týdny x 0,590 kWh) a za rok už 30,68 kWh (52 týdnů x 0,590 kWh).

Aktuálně v České republice platí zastropování cen silové elektřiny na 6,050 Kč vč. DPH do konce roku 2023 a do ročního odběru 630 MWh, což je 5 Kč bez DPH. Spolu s cenou na distribuci atd. to je v současnosti kolem 8,17 Kč vč. DPH. Pak na každém přístupovém bodu ročně ušetříte 250 korun (30,68 kWh x 8,17 Kč), což nezní jako moc, ale při počtu 20 přístupových bodů ve firmě se dostáváme k roční úspoře 5 000 Kč vč. DPH.  

Středně velká společnost tak může rychle, bez složitého nastavování a bez jakýchkoliv nákladů ušetřit nezanedbatelných 5 000 korun. Funkce vypnutí přístupových bodů do stavu bez napájení je již zabudována v PoE přepínači, takže stačí, abyste věděli, jak správně nastavit harmonogram napájení.

V objektech, jako jsou např. rozsáhlé školní areály nebo firmy s velkými skladovými plochami, může být klidně instalováno kolem 150 přístupových bodů, což znamená, že chytrým naprogramováním a nastavením přepínače lze ušetřit až desítky tisíc korun ročně.

Chytré řešení

Ačkoliv výše popsané opatření řeší jen zlomek problému, v kombinaci s dalšími opatřeními může malým a středně velkým organizacím pomoci poskládat více a více menších úspor do většího celku. Vedle obecných rad poskytovaných vládními orgány by organizace měly s vysokými náklady na energie bojovat také využitím těch nejefektivnějších zařízení na trhu.

Je nutné mít na paměti, že vedle okamžitých úspor výhoda PoE přepínačů spočívá také v tom, že jsou lepší pro životní prostředí díky automatické detekci délky ethernet kabeláže a možnosti dynamicky měnit napájecí charakteristiku pro připojené zařízení. Takže přepnout na PoE přepínač je chytrý krok jak z hlediska úspory nákladů, tak pro ochranu naší planety.

Více najdete na stránkách společnosti Zyxel: https://www.zyxel.com/cz/cs/products/switch

Další článek: Evropa může v zimě opět čelit energetické krizi. Nezbývá než doufat v mírné počasí