Na největší světové soutěži pro mladé vědce Intel ISEF budou i studenti z České republiky

Na největší světové soutěži pro mladé vědce Intel ISEF budou i studenti z České republiky

V neděli 9. května byla v kalifornském San José oficiálně zahájena největší celosvětová soutěž v oboru vědy a techniky určená pro studenty středních škol – Intel ISEF. Zúčastní se jí přes 1500 nejlepších studentů středních škol z více než padesáti zemí, kteří zde představí více než 1200 projektů a budou soutěžit v přepočtu o téměř 80 milionů korun. Mezi nimi bude také sedm mladých vědců z České republiky, kteří se budou snažit navázat na mimořádný úspěch z loňského roku, kdy si čeští středoškoláci odnesli čtyři ceny, z toho jedno 1. místo v týmových projektech.

Elita mladých českých vědců, nadějných studentů středních škol, se tento týden v kalifornském San José zúčastní finále celosvětové soutěže Intel ISEF. V tvrdé konkurenci více než 1500 studentů z 50 zemí se budou snažit přesvědčit mezinárodní porotu, ve které zasedne bezmála 1200 vědeckých špiček včetně nositelů Nobelových cen, že právě jejich projekt je nejlepší.

Českou republiku bude na nejprestižnější vědecké soutěži reprezentovat pět projektů od sedmi autorů, kteří zvítězili ve státních soutěžích SOČ (Středoškolská odborná činnost) a Amavet. Na Intel ISEF budou od pondělí 10. května po několik dní sdílet své nápady, prezentovat originální výzkumné projekty a soutěžit o přibližně 80 milionů korun ve stipendiích a dalších cenách. Na toho nejlepšího potom při pátečním vyhlášení čeká Cena Gordona Moorea, která bude letos předána vůbec poprvé. Uděluje ji Nadace společnosti Intel a je dotována 75 tisíci dolarů. Dva další finalisté obdrží Cenu společnosti Intel pro mladé vědce ve výši 50 tisíc amerických dolarů. Na ostatní úspěšné finalisty v sedmnácti vědeckých kategoriích od matematiky, chemie a počítačové vědy přes botaniku, lékařství až po společenské vědy a ekologii čekají ceny, granty, stipendia a vědecké pobyty, které jim pomohou otevřít vědeckou kariéru v jejich oboru.

O přízeň poroty se budou ucházet čtyři individuální projekty a jeden týmový od studentů z České republiky. Inteligentní kybernetické vozítko studentky Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích Moniky Svědirohové je řízeno dálkově přes bluetooth a je vybaveno kybernetickou rukou a sadou infračervených čidel. Autorka chce na svého prvního robota, konstrukčně provedeného ze stavebnice Lynxmotion, kterému pro jeho barvu říká Žluťásek (viz http://robotika.cz/articles/brimstone/cs), přidělat kameru, aby bylo schopné monitorovat prostor, a přidat optická čidla na sledování čáry. Prakticky lze vozítko s pohonem na všechna čtyři kola využít v rizikových situacích, kdy je žádoucí vyhnout se nasazení lidské síly.

Na pomezí fyziky pevných látek a chemie se pohybuje práce Patrika Čermáka, který je stejně jako Monika Svědirohová studentem Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích. Patrik Čermák začal už ve druhém ročníku střední školy zkoumat vlastnosti krystalických materiálů, které by byly na základě termoelektrického jevu použitelné jako chladič či naopak termoelektrický generátor. Jeho výzkum si klade za cíl zkoumat potenciál stávajících materiálů a vyvíjet nové, které by dosahovaly lepší účinnosti a vyšších úspor energie. V době, kdy se tenčí zásoby ropy a boom prožívají alternativní zdroje energie, nezřídka založené právě na termoelektrických jevech, jde o perspektivní projekt.

Do oboru vývoje nových léčiv přesahuje projekt Jana Máchala z Gymnázia Brno-Řečkovice. Gymnazista se ve své práci soustředil na tvorbu některých supramolekulárních komplexů a aduktů léčivých látek, které jsou účinné při léčbě neurodegenerativních onemocnění, například Alzheimerovy choroby. Přínosem jeho práce byl vznik nových preparátů, u kterých lze vzhledem k jejich léčivým účinkům uvažovat o testování a stanovení biologické účinnosti.

Další velmi perspektivní oblastí současné vědy je výzkum nanočástic. Barbora Pavlíková, spolužačka Jana Máchala z Gymnázia Brno-Řečkovice, si dala za cíl připravit nanočástice oxidu kobaltnato-železitého působením ultrazvuku na roztok dvou prekurzorů. Nanočástice tohoto oxidu jsou využitelné v mnoha oblastech (moderní technologie, medicína, katalýza aj.) především díky svým výhodným magnetickým vlastnostem. Práce je plnohodnotnou částí výzkumu přípravy nanočástic ultrazvukem a v budoucnu může být rozšířena.

O kvalitách svého týmového projektu se budou snažit přesvědčit porotu Jan Paták, Martin Ron a Jan Mareš. Studenti Gymnázia v Sušici navrhli počítačem řízený testovací prototyp stroje na vertikální navíjení trubek z uhlíkových vláken. Díky jejich poznatkům bude možné optimalizovat technologii svislého navíjení karbonových trubek tak, aby ji bylo možné uplatnit v průmyslové výrobě kompozitů.

Intel ISEF hledá možnosti, jak změnit náš svět

Mezinárodní vědeckotechnologický veletrh Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) je největší a jedinou celosvětovou soutěží pro studenty středních škol. Jde o program Společnosti pro vědu a společnost a jeho cílem je inspirovat studenty k řešení náročných otázek vědy a problémů blízké budoucnosti.

 • Letošní ročník veletrhu probíhá v kalifornském San José 9. až 14. května. Účastní se ho přes 1500 studentů středních škol z více než padesáti zemí, kteří zde představí více než 1200 projektů a budou soutěžit o téměř 4 miliony amerických dolarů. V roce 2009 se veletrhu zúčastnilo téměř 140 studentů z 28 zemí regionu EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika). Domů si odvezli 21 cen. Z České republiky se loňského ročníku zúčastnilo osm studentů.

Finalisté Mezinárodního vědeckotechnického veletrhu jsou každoročně vybírání v 550 spřízněných soutěžích, které probíhají po celém světě. Každá z nich může do finále nominovat dva individuální projekty a jeden projekt týmový. Vyžaduje se, aby projekty finalistů řešily významné vědecké problémy, které reagují na globální výzvy dnešního světa. Projekty zastupují široké spektrum vědeckých disciplín a jsou posuzovány v následujících kategoriích.

 • Věda o zvířatech
 • Věda o zemi
 • Matematika
 • Behaviorální obory a sociologie
 • Energie a doprava
 • Lékařství a zdravotnictví
 • Správa životního prostředí
 • Inženýrství: elektronické i mechanické
 • Buněčná a molekulární biologie
 • Fyzika a astronomie
 • Ekologie
 • Chemie
 • Vědy o rostlinách
 • Počítačová věda
 • Mikrobiologie
 • Biochemie
 • Týmové projekty

Společnost pro vědu a společnost (Society for Science & the Public, SSP) je nezisková organizace, jež se angažuje v oblasti vědeckého výzkumu a vzdělávání. Společnost organizuje Mezinárodní vědeckotechnický veletrh od jeho založení v roce 1950.

Ceny Mezinárodního vědeckotechnického veletrhu Intel

Sponzorem Mezinárodního vědeckotechnického veletrhu je Nadace společnosti Intel, která na ceny věnuje téměř 4 miliony amerických dolarů. Letos bude vůbec poprvé předána Cena Gordona Moorea – jde o hlavní cenu ve výši 75 tisíc amerických dolarů. Uděluje ji Nadace společnosti Intel. Dva další finalisté obdrží Cenu společnosti Intel pro mladé vědce ve výši 50 tisíc amerických dolarů.

Projekty hodnotí více než 1200 porotců napříč jednotlivými vědeckými disciplínami, přičemž každý z těchto porotců musí být držitelem titulu PhD nebo jeho ekvivalentu (šest let praxe v daném oboru). Mezi porotci jsou držitelé Nobelovy ceny i vědečtí pracovníci společnosti Intel. Z dalších cen udělovaných každoročně na Mezinárodním vědeckotechnickém veletrhu Intel jmenujme následující:

·Vítěz kategorie: Intel vyhlašuje vítěze jednotlivých kategorií. V každé z osmnácti kategorií je vybrán jeden vítěz, který obdrží cenu Intel ve výši 5000 dolarů. Škola, z níž vítěz pochází, navíc dostane grant ve výši 1000 dolarů na výzkum.

 • Cena Seaborgova stockholmského semináře mladých vědců.

Tři vítězové, vybraní z vítězů jednotlivých kategorií, získají možnost účasti na Seaborgově semináři ve Stockholmu, který se koná každoročně u příležitosti udílení Nobelových cen.

 • Granty

Společnost Intel nabízí granty pro první, druhé, třetí a čtvrté místo v každé kategorii. Granty jsou ve výši 3000, 1500, 1000 a 500 dolarů.

 • Soutěž Evropské unie pro mladé vědce

Členové nejlepšího týmu získají účast v Soutěži EU pro mladé vědce. Soutěž je sponzorována Nadací společnosti Intel a účastníkům budou hrazeny veškeré výdaje.

 • Cena Weizmannova vědeckého institutu

Výbor vybere jednoho z finalistů, který získá stipendium a pětitýdenní pobyt ve Weizmannově vědeckém institutu v izraelském Rehovotu.

 • Národní vzdělávací středisko na Tchaj-wanu

Dva finalisté získají možnost účasti na Mezinárodním vědeckém veletrhu na Tchaj-wanu.

 • Zvláštní cena CERN

CERN, Evropské středisko pro jaderný výzkum, a společnost Intel nabízejí společné ocenění v pěti kategoriích: fyzika a astronomie, počítačová věda, elektrické a mechanické strojírenství, matematika a biostrojírenství. Dvanáct studentů získá možnost pětidenní návštěvy ženevského ústředí CERN.

Vedle toho organizace zastupující širokou škálu vědeckých disciplín udělí stovky dalších cen, stipendií a stáží. Celková hodnota těchto programů dosahuje každoročně téměř 3 milionů dolarů.

Informace o účastnících z České republiky

Ústřední komise SOČ a Asociace pro mládež, vědu a techniku Amavet o.s. vybraly společně s partnerem soutěže, společností Intel, a garantem soutěže, jímž je NIDM MŠMT, na základě doporučení odborných porot celkem pět prací, z toho čtyři individuální a jednu práci týmovou. Autoři těchto prací dostali možnost obhajovat 9. až 14. května svoje projekty ve finále soutěže Intel ISEF v kalifornském San José. Celkem se letošního ročníku ISEF zúčastní sedm studentů z České republiky.

Základní hodnotící kritéria pro výběr finalistů při posuzování jejich soutěžních prací a jejich prezentací byla následující:

 1. zařaditelnost práce do vyhlášených oborů zahraničních soutěží
 2. přínos práce – myšlenka, nápad, novost prezentovaných výstupů
 3. znalost angličtiny a úroveň prezentace

Individuální práce:

Autor: Monika Svědirohová

Název práce: Kybernetické vozítko (obor 10)

Škola: SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, Pardubice

Cílem práce je navrhnout a naprogramovat inteligentní kybernetické vozítko. Kybernetické vozítko bude řízeno dálkově přes bluetooth a je vyžadována i částečná autonomie pomocí řady čidel. Výsledkem práce je čtyřkolové kybernetické vozítko dálkově ovládané přes bluetooth, částečně autonomní za pomoci robotické ruky a sady infračervených čidel. Vše je řízeno pomocí jednočipu Atmega32. Díky komunikaci přes bluetooth lze vozítko ovládat jak přes PC, tak přes mobilní telefon. Dále je na vozítku umístěn LCD displej, na němž můžeme vidět zadané instrukce, nebezpečí překážky či právě prováděnou akci. Vozítko je schopno samostatně se vyhýbat překážkám a také může být dálkově ovládáno. Tato práce je praktickou ukázkou kybernetiky a automatizace na střední škole. Zároveň je díky širokému využití možné nasadit vozítko i v rizikových situacích. Autorka chce na vozítko připevnit kameru, aby bylo schopné monitorovat prostor, a přidat optická čidla na sledování čáry.

Autor: Jan Máchal

Název práce: Hmotnostně spektrometrické studium tvorby supramolekul léčiv (obor 03)

Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

Cílem práce bylo prokázat tvorbu některých supramolekulárních komplexů a aduktů léčivých látek. Vedle toho šlo o to, prokázat tvorbu klastrů nanozlata, tvorbu supramolekul nanozlata a makrocyklických molekul kukurbiturilů, tvorbu supramolekul kukurbiturilů a léčiva Huperzin A. Přínosem práce je, že se podařilo prokázat tvorbu dosud neznámých aduktů Huperzinu A, jenž se v současné době úspěšně používá při léčbě Alzheimerovy choroby, a nanozlata. Díky terapeutickým účinkům jak nanozlata, tak Huperzinu lze u těchto aduktů očekávat lepší léčivé vlastnosti. Vzhledem k významným účinkům Huperzinu A i nanozlata při léčbě neurodegenerativních onemocnění lze uvažovat o testování a stanovení biologické účinnosti u kombinovaného preparátu tohoto druhu, případně ke krystalizaci většího množství látky.

Autor: Patrik Čermák

Název práce: Příprava a vlastnosti materiálů na bázi sloučenin A2VB3VI pro termoelektrické aplikace

Škola: SPŠ elektrotechnická a VOŠ, Karla IV. 13, Pardubice

Krystaly A2VB3VI tetradymitového typu (kde A= Bi, Sb a B=Se, Te) jsou již řadu let zkoumány zejména pro jejich termoelektrický potenciál. Tento projekt se zabývá termoelektrickými jevy, krystalickými materiály se strukturou tetradymitu vhodnými pro použití v oblasti termoelektřiny, přípravou a praktickou konstrukcí Peltierova článku použitého jako chladič nebo jako termoelektrický generátor. Projekt poskytuje náhled na termoelektrické jevy a termoelektřinu obecně, a to rovněž z pohledu poznatků získaných studiem fyzikálně-chemických vlastností těchto materiálů. Jako další fáze se jeví spolupráce na vývoji lepších materiálů, které by dosahovaly vyšší účinnosti a tím širší použitelnosti.

Autor: Barbora Pavlíková

Název práce: Použití ultrazvuku pro syntézu nanočástic

Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2

Práce se zabývá přípravou nanočástic oxidu kobaltnato-železitého působením ultrazvuku na roztok dvou prekurzorů. Nanočástice tohoto oxidu jsou využitelné v mnoha oblastech (moderní technologie, medicína, katalýza aj.) především díky svým výhodným magnetickým vlastnostem. Obor zkoumající přípravu různých látek pomocí ultrazvuku se nazývá sonochemie. V práci se autorka zaměřila na to, jaký vliv na vlastnosti konečného produktu mají různé přídavky vody do reakčního systému a různé molární poměry prekurzorů. Z naměřených dat chtěla určit nejvhodnější parametry pro sonochemickou přípravu nanočástic CoFe2O4. Charakteristika produktů byla provedena pomocí termické analýzy, rentgenové práškové difrakce, infračervené spektroskopie, měřením měrného povrchu a skenovací elektronové mikroskopie. Autorka díky experimentům došla k závěru, že nejvhodnějšími výchozími parametry je přídavek 1–2 cm3 vody do reakčního systému a molární poměr prekurzorů 2:1, případně 1:1. Jako naprosto nevyhovující se pro přípravu daného oxidu jeví přídavek vody 5 cm3, který způsobuje vyšší tvorbu hematitu na úkor syntézy požadovaného oxidu. Navíc má velice negativní dopad na výtěžek. Práce je plnohodnotnou částí výzkumu přípravy nanočástic ultrazvukem a může být v budoucnu rozšířena.

Týmová práce:

Autor: Jan Paták, Martin Ron, Jan Mareš

Název práce: Vertikální navíjecí stroj řízený počítačem (obor 09)

Škola: Gymnázium Sušice, Františka Procházky 324

Návrh a stavba počítačem řízeného testovacího prototypu stroje na vertikální navíjení trubek z uhlíkových vláken. Cílem projektu je praktické ověření metody svislého navíjení karbonových trubek. Od svislého navíjení lze očekávat lepší propínání vlákna při kladení podélných vláken pod nulovým úhlem, menší průhyb rotujícího trnu a snížení prostorových nároků stroje. Možnými komplikacemi při průmyslové výrobě je ztížená manipulace s trny a stékání pryskyřice. Po sestavení prototypu stroje bude možné ověřit a optimalizovat technologii svislého navíjení karbonových trubek tak, aby ji bylo možné uplatnit v průmyslové výrobě kompozitů.

Úspěchy studentů z ČR v soutěži Intel ISEF (od roku 2005)

2009

Marek Votroubek, Petr Bubeníček a Jan Král, Gymnázium Litomyšl, 1. místo v kategorii týmových projektů za práci EiMSA Robot

Jan Nezval, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov, 4. místo v kategorii hlavních cen oboru elektrické a mechanické inženýrství za práci Robot na ohýbání drátů

Jan Justra, Gymnázium Brno-Řečkovice, Zvláštní cena National Collegiate Investors and Innovators Alliance/Lemelson Foundation v oboru ekologie za práci Obsah antibiotik ve vodě

Vojtěch Vít a Štěpán Šindelář, Gymnázium Arabská, Praha 6, Zvláštní cena asociace počítačových firem v oboru počítačová věda za práci Smart Framework – řešení pro nové webové projekty

2007

Tomáš Nezval, SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Prostějov, 3. místo v kategorii hlavních cen v oboru elektrické a mechanické inženýrství za práci Automatický rybář řízený dvěma mikrokontroléry PIC 16F876A

2005

Zuzana Tvarůžková z Kroměříže 1. místo v kategorii hlavních cen v oboru botanika za práci Fungicidní účinnost rostlinných extraktů na houbové choroby obilnin v in vivo kulturách a jejich vliv na intenzitu fluorescence a dynamiku nárůstu sušiny zrna pšenice ozimé

Marek Blahuš, Gymnázium Uherské Hradiště, 4. místo v kategorii hlavních cen v oboru počítačové vědy, zvláštní cena American Association for Artificial Intelligence za práci Identifikace jazyka textu statistickými charakteristikami

Jan Šváb z Prahy, 4. místo v kategorii hlavních cen v oboru inženýrství a zvláštní cena za práci Elektronické řešení optického datového pojítka SLDL10M v1.3 pro

Profily českých partnerů Intel ISEF – organizátorů středoškolských soutěží

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Celostátně organizovaná soutěž určená žákům všech typů středních škol, a to nejrůznějšího zaměření. SOČ umožňuje středoškolským studentům, aby si sami zvolili téma nebo problém, který je zajímá, a řešili ho buď individuálně, nebo v týmu. Samozřejmě mají možnost konzultovat problémy s pedagogy, případně s dalšími odborníky z vysokých škol nebo z praxe. Soutěž je vyhlašována v osmnácti oborech od přírodovědných přes technické až po humanitní. Žáci poprvé obhajují své práce před odbornou porotou ve školním kole, poté následují kola okresní, krajská a vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka, která se v České republice koná vždy v první polovině června. Celostátní přehlídky se účastní přibližně 300 soutěžících. Soutěžní práce a jejich obhajobu posuzuje v osmnácti odborných komisích 90 porotců z řad středoškolských a vysokoškolských učitelů, pracovníků akademie věd a dalších odborníků z praxe.

SOČ má bohatou minulost. Jejímu vzniku předcházely odborné tématické technické konference středoškoláků (elektrotechniků, strojařů apod.) a soutěž samostatných prací s přírodovědným a ekologickým zaměřením Natura Semper Viva. Ministerstvem školství byly později (v roce 1978) tyto soutěže začleněny do nově vzniklé federální soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Do roku 1992 měla SOČ 21 oborů, po rozdělení Československa vznikly dvě samostatné soutěže: česká SOČ s šestnácti obory (od roku 2001 se počet oborů rozšiřuje na sedmnáct, od roku 2008 na osmnáct oborů) a slovenská SOČ s devatenácti obory.

Od roku 1990 je z pověření vyhlašovatele soutěže – Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy – hlavním garantem SOČ Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Celoročně soutěž řídí ústřední komise SOČ.

Nejúspěšnější řešitelé jsou navrhováni na další soutěže v zahraničí. Od roku 1999 INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair) a od roku 2000 soutěž EU Contest (přehledy účastníků jsou připojeny v samostatné příloze).

Více na www.soc.cz

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET

AMAVET byl založen 4. ledna 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže. Momentálně pracuje čtrnáct Center pro děti a mládež, která pravidelně navštěvují asi 3000 mladých lidí. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství. Kluby AMAVET jsou rovněž činné na základních a středních školách a v centrech pro volný čas. Celkový počet členů AMAVET v České republice přesahuje 5000. Jednou z nejdůležitějších částí aktivit AMAVET je vyhledávání a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním.

AMAVET organizuje soutěže vědeckých projektů středoškolské mládeže, které poskytují talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli vědy a techniky. Vítězům národních kol je umožněno účastnit se takových mezinárodních výstav, například ESI. Výstavy ESI se konají od roku 1987, v těchto letech měli vítězové možnost prezentovat své projekty v Amarillu (USA), Kuvajtu a v roce 1997 se výstava ESI konala v Pretorii (JAR). Výstavy AMAVET jsou organizovány ve spolupráci s Akademií věd ČR, přičemž v období 1995/96 a 1996/97 se konaly pod záštitou předsedy AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka.

AMAVET je také aktivní na mezinárodním evropském poli. Organizoval první evropskou výstavu vědeckých projektů mládeže ESE'96 v Praze, která přilákala více než 460 mladých účastníků z dvanácti zemí.

AMAVET je rovněž zastoupen ve Výkonné radě Mezinárodního hnutí pro vědu a techniku ve volném čase (MILSET), která sdružuje podobné organizace ze čtyřiceti zemí Evropy, Ameriky, Asie a Afriky.

Mezi další důležité aktivity AMAVET patří vědecké exkurze v zahraničí. Od roku 1990 vycestovalo přes 8000 mladých lidí do vědeckých center ve Francii, Velké Británii, Belgii, Švédsku, Německu, Norsku, Španělsku a Maroku pod záštitou AMAVET. Asociace také zve skupiny zahraniční mládeže do České republiky.

Více na www.amavet.cz

Více o finále Intel ISEF 2010, oceněních, české účasti a projektech českých studentů najdete v přiloženém dokumentu Intel ISEF 2010 fact sheet nebo prostřednictvím následujících odkazů:

press kit (www.intel.com/pressroom/kits/events/isef2010)
blog www.inspiredbyeducation.com 
videa www.thenewsmarket.com/intel

 

Další článek: ViewSonic představuje první 27" Full HD monitor s odezvou 1 ms

Témata článku: Česká republika, Projekt, Obor, Fair, Americký dolar, Blízký parametr, Různé kategorie, Jednotlivý člen, Volná tvorba, Autonomní řízení, Hlavní cíl, Oxid, Střední škola, Choroba, Autonomní technologie, Česká cena, Vědec, Grant, První experiment, Novák, Americká škola, Studenti, Kamery na Mall.cz


Určitě si přečtěte

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 29

Chrome se naučí dokonale odkazovat. Jeho odpůrci bijí na poplach, prý je to bezpečnostní katastrofa

Chrome se naučí dokonale odkazovat. Jeho odpůrci bijí na poplach, prý je to bezpečnostní katastrofa

** Google zavádí techniku ScrollToTextFragment ** Umí vytvořit odkaz na konkrétní slovo na stránce ** Podle kritiků by to mohl být bezpečnostní problém

Jakub Čížek | 39

Proč teď nedává smysl kupovat notebook a kdy přijde ten správný čas

Proč teď nedává smysl kupovat notebook a kdy přijde ten správný čas

** Během pár týdnů přijdou na trh výkonnější notebooky ** Čím dražší notebook vybíráte, tím víc se vám změní nabídka ** Také lehké notebooky budou téměř herní

Tomáš Holčík | 52

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

České Rajče je stále plné dětských nahotin. Student pomocí A.I. analyzoval miliony fotek

** Rajče.net má odjakživa problémy s choulostivými fotkami dětí ** Student zlínské univerzity analyzoval jeho katalog ** Neuronová síť doposud prozkoumala 6 milionů snímků

Jakub Čížek, Filip Šedivý | 75

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

12 nejšílenějších programovacích jazyků, ze kterých vám praskne hlava

** Myslíte si, že umíte programovat? ** Ale prosím vás, zkuste jazyk Wenyan nebo Malbolge ** Z ezoterických jazyků zešílíte, nebo vás zaměstnají v Googlu

Jakub Čížek | 23Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 12 bezdrátových sluchátek

Vyplatí se Apple z bazaru?

Test batohů pro notebooky

Vybíráme nejlepší sportovní hodinky