Microsoft ohlásil zahájení výroby Exchange 2000

Microsoft ohlásil zahájení výroby Exchange 2000 a plné nasazení nové platformy pro spolupráci a zasílání zpráv ve vlastní společnosti.
Microsoft ohlásil zahájení výroby Exchange 2000
Před několika měsíci se vývojový tým Exchange 2000 a užší vedení společnosti Microsoft zavázali, že nepustí novou verzi Exchange do výroby dříve, než bude plně implementována do celosvětové počítačové sítě Microsoftu a dokud s ní nebude personál IT ve společnosti Microsoft plně spokojen. Nemůže snad být lepší testovací prostředí než Microsoft – jedno z firemních prostředí nejvíce orientovaných na e-mail.

Po ukončení kompletního zavedení Exchange 2000 v Microsoftu a se souhlasem vlastních techniků pro IT byl produkt předán do výroby 31. srpna 2000, aby mohl být uveden na trh. Zástupce tiskového oddělení (PressPass) hovořil s Mikem Huberem, generálním manažerem Messaging and Collaboration Services Group ve společnosti Microsoft, o zkušenostech jeho týmu s novým systémem a o některých funkcích Exchange 2000 navržených ke zlepšení produktivity práce duševních pracovníků.

PressPass: Jakou roli má váš tým ve skupině Microsoftu pro informační technologie?

Huber: Messaging and Collaboration Group (skupina pro předávání zpráv a pracovní spolupráci) byla nově vytvořena zejména v souvislosti s Exchange 2000 a novými možnostmi, které tento software nabízí. Pokud se podíváte na naše dosavadní vnímání Exchange, byla to předně elektronická pošta. Ale když jsme se podívali na Exchange 2000 a všechny věci, které umožňuje, rozhodli jsme se pro širší záběr okolo předávání zpráv – jak textových, tak i hlasových – i okolo funkcí podporujících spolupráci jednotlivců i pracovních skupin. K elektronické poště tak přidáváme věci, jako je textová komunikace v reálném čase (instant messaging), konference a jednotné zpracování všech zpráv (unified messaging).

Nejdůležitějším aspektem mé práce je zajistit, aby elektronická pošta byla neustále „živá“. Lidé očekávají, že elektronická pošta pracuje jako každodenní samozřejmost – tak jako např. očekáváte, že když zapnete lampu nebo zvednete telefon, bude fungovat. A toto samozřejmé očekávání „vyzváněcího tónu“ mají dnes lidé pro elektronickou poštu. Exchange 2000 vidíme jako výrazný krok k této samozřejmé dostupnosti systému.

PressPass: Exchange 2000 není první velkou platformou, kterou Microsoft zavedl ve své firmě dříve, než ji nabídl zákazníkům.

Huber: Náš informační systém jako celek má tu čest být prvním a nejlepším zákazníkem společnosti Microsoft. Tuto prioritu ctíme pro všechny produkty společnosti Microsoft určené podnikům. Naposledy jsme to tak udělali s Windows 2000 a SQL Server 2000 a nyní tedy s Exchange 2000. Je to také první aplikace, pracující s Windows 2000 Active Directory. Žádná jiná firma toto nedělá a je naším úkolem být vždy první globální organizací, která v celém světě tyto aplikace používá.

PressPass: Udržování interního systému předávání zpráv ve společnosti Microsoft musí být pěkné „sousto“. Co nám můžete říci o rozsahu sítě elektronické pošty Microsoftu?

Huber: V celém světě máme více než 52 000 schránek elektronické pošty a všechny beze zbytku jsou nyní v Exchange 2000. Naše „poštovní úřady“ (messaging sites) mají různou velikost – od malých míst, jako jsou např. naše kanceláře v Quitu v Ekvádoru, kde je 25 zaměstnanců, až po náš campus v Redmondu, kde je více než 25 000 zaměstnanců. Denně prochází naší sítí asi 4,3 milionu zpráv, z toho 1,2 milionu prostřednictvím internetu. Vychází to tedy zhruba asi na 100 zpráv denně na osobu. Je to velmi vysoké číslo a Microsoft patří zřejmě mezi firmy s nejintenzivnějším využíváním elektronické pošty na světě.

PressPass: Jak se změnila s přechodem na Exchange 2000 konfigurace serverů pro Exchange?

Huber: Jeden z největších úspěchů jsme zažili právě tady, v redmondském campusu. S přechodem z Exchange 5.5 na Exchange 2000 jsme zredukovali 35 serverů na pouhých 8. Kdybyste tady sešli dolů po schodech, uvidíte jedinou skříň serverů, které zvládají celý campus. Je to 30 000 schránek elektronické pošty – působivé číslo! Konkrétně v Redmondu jsme s Exchange 5.5 měli maximálně 1000 schránek elektronické pošty na jednom serveru. V porovnání s tím máme na Exchange 2000 serveru více než 3000 schránek. Přes vysoký stupeň konsolidace serverů je velmi těžké vůbec udělat přímé porovnání jednotlivých serverů na obou platformách. Zároveň s konsolidací serverů s Exchange 2000 souběžně přidáváme nové služby a servery, které je provozují. Přesto však je pro naše oddělení IT mnohem snazší provozovat 8 poštovních serverů než 35.

PressPass: V jakých směrech vnímají dnes rozdíly mezi Exchange 2000 a předchozí verzí koncoví uživatelé v Microsoftu?

Huber: Jedním z rozdílů je větší úložný prostor uživatelů každé poštovní schránky. Dříve jsme vyhrazovali 50 MB pro každého uživatele, a přechodem na Exchange 2000 jsme nejen snížili celkový počet serverů z 35 na 8 (v případě Redmondu), ale také jsme zdvojnásobili diskovou kapacitu na jednoho uživatele na 100 MB. Chceme zajistit dostatek místa k ukládání bohatě formátovaných dokumentů a prezentací PowerPointu, i „sjednocených zpráv“ (unified messaging), což je technologie, kterou začínáme zavádět v campusu a která znamená, že uživatelé budou ve svých poštovních schránkách ukládat i hlasové zprávy.

Jedním z největších přínosů pro koncové uživatele je však Outlook Web Access, který umožňuje zaměstnancům přístup k jejich poště po internetu. Každý zaměstnanec Microsoftu, s kterým jsem mluvil o Exchange 2000, začínal větou „tento přístup k Outlooku přes web je fantastický!“. Vždy jsme měli velmi pevné hranice naší počítačové sítě, a pokud jsme byli mimo ni, bylo opravdu velmi složité dostat se ke své elektronické poště. Teď už je to jiné. Jste třeba na letišti a dojdete si k internetovému kiosku, nebo jste u přítele – jednoduše napíšete URL své poštovní schránky a svoje heslo a jste tam. Zaměstnanci mohou nyní sledovat svoji elektronickou poštu kdekoliv, kde je připojení k internetu. Funkcí Outlook Web Access dáváme lidem nejjednodušší vzdálený přístup, který kdy zažili.

A odtud není samozřejmě daleko k představě přístupu k elektronické poště z mobilních telefonů. Nyní, když již nemusíte být fyzicky připojeni k síti, můžete být prakticky kdekoliv – všechno co potřebujete je přeformátovat obsah tak, aby mohl být zobrazen na displeji mobilního telefonu. Pracujeme na několika projektech, ale využití bezdrátových přístrojů bude v nejbližší budoucnosti jednou z mých hlavních priorit.

Dalším významným přínosem pro koncové uživatele je textová komunikace v reálném čase (instant messaging). V současné době máme asi 6000 aktivních uživatelů a lidé ji začínají využívat ve stále větší míře. Je to velmi dostupná aplikace s velmi nízkými nároky na administrativní údržbu. A je to další služba, přinášející výhody v mnoha různých situacích. Např. když jsem byl v Singapuru, stahoval jsem si poštu v hotelu, kde jsem bydlel. Zatímco se stahovala pošta, využil jsem textové komunikace v reálném čase k domluvě s členy svého pracovního týmu v Redmondu. To je něco, co u nás dřív nebylo možné.

PressPass: Jaké další přínosy má Exchange 2000 pro podnikání společnosti Microsoft?

Huber: Z pohledu oddělení IT je primární lepší dostupnost systému. A pak je zde celá oblast přínosů pro pracovní spolupráci, způsobených přidanými funkcemi a službami. Do této kategorie patří Outlook Web Access, textová komunikace v reálném čase, sjednocené zprávy a elektronické konference. Nesnažíme se měřit zvýšenou produktivitu práce koncových uživatelů v dolarech, ale z hlediska produktivity je výrazným přínosem příjemnější práce a úspora času u typických zaměstnanců.

PressPass: Jak vám pomáhá Exchange 2000 ve snáze dosáhnout lepší dostupnost systému?

Huber: V Exchange 5.5 jste mohli mít pro provoz všech schránek elektronické pošty pouze jednu velkou databázi. Kdyby se zde v Redmondu např. něco stalo, trvalo by asi 8 hodin obnovení jednoho serveru ze zálohovací pásky a bylo by tím postiženo několik tisíc uživatelů. Nyní v Exchange 2000 jediný server prakticky bez paměti pracuje jako vstupní rozhraní (front-end) většího počtu databází v našich paměťových sítích. Zpočátku zálohujeme menší databáze na disk a potom periodicky zálohujeme během dne na magnetickou pásku. Takže když se něco přihodí některé z menších databází, ohrozí to přibližně 250 uživatelů a obnovení bude trvat 30 až 45 minut. Uvědomte si ten výkon! Méně lidí je ohroženo. Je zkrácena doba potřebná k obnovení disku a jeho nastavovací volby jsou bohatší.

PressPass: Řekněte nám něco o webovém úložném prostoru (Web Storage System).

Huber: Budujeme infrastrukturu webového úložného prostoru, kterou mohou využívat ostatní oddělení firmy k budování aplikací. Strávili jsme množství času jejím vysvětlováním v IT skupinách obchodní části firmy a je asi 6 až 10 aplikací, které přicházejí v úvahu pro přechod na technologii webového úložného prostoru vzhledem k jejich specifickým vlastnostem, jako jsou schopnosti replikace a skupinová spolupráce. Jedna skupina buduje Action Item Manager na bázi webového úložného prostoru, který bude dostupný kdekoliv v celé firmě. Tento nástroj automatizuje tvorbu různých rutinních formulářů a dokumentů a je perfektně integrován s úlohami v Outlooku, textovou komunikací v reálném čase a všemi ostatními nástroji, které jsou nyní k dispozici. Takže když např. píšete cestovní zprávu, můžete umístit tento Action Item Manager do webového úložného prostoru (Web Storage System), který rozdělí úkoly a naplánuje akce. Může zorganizovat schvalovací proces, rozeslat lidem upomínky nebo upozornit manažera textovou zprávou v reálném čase.

PressPass: Zmínil jste se o sjednocených zprávách (unified messaging). Můžete to rozvést?

Huber: Nyní, když už jsou Windows 2000 a Exchange 2000 v provozu, rozhodli jsme se zavést tuto funkci v celém redmondském campusu – to je pro asi 25 až 30 000 lidí. Začínáme s tím právě dnes. Při unified messaging je veškerá hlasová pošta uložena spolu se zprávami elektronické pošty v poštovní schránce Exchange 2000. Bylo to možné udělat i v Exchange 5.5, ale s technologiemi v Exchange 2000 je pro lidi snazší integrovat tyto systémy mnohem těsněji s Exchange, a díky této integraci nakonec postupně vyřadíme systémy, které zpracovávají hlasovou poštu. Zatím je používá asi 400 lidí, já patřím mezi ně.

Když jedu ráno do práce, poslouchám všechny došlé zprávy elektronické i hlasové pošty prostřednictvím svého telefonu. Software pro unified messaging, který používáme v Exchange 2000, nabízí funkci převodu psaného textu na mluvený, takže opravdu doslova poslouchám veškeré zprávy, bez ohledu na to, zda jsou textové nebo hlasové, během cesty do práce. Stejná funkce mi umožňuje odpovídat na elektronickou poštu slovně (hlasem) – příjemce vidí moji odpověď jako hlasovou zprávu obsaženou ve zprávě elektronické pošty.

PressPass: Slyšel jsem termín „schůzky beze zdí“. Co to je za technologii a jak ji zaměstnanci Microsoftu využívají?

Huber: Jde o video-audio-data konference, uskutečnitelné díky Exchange 2000 Conferencing Server. Uvážíte-li zdejší rozsáhlé prostředí campusu se 40 budovami a uvědomíte si čas, který stráví lidé přechody od jedné schůzky k další (využívá se firemní „pendl“), elektronické konference mohou denně ušetřit lidem nezanedbatelný čas. Proto je v současnosti zavádíme v rámci redmondského campusu a brzy je zavedeme i na dalších našich větších pracovištích v Dublinu, Tokyu, Silicon Valley a Las Colinas.

NetMeeting není nic nového, existuje již řadu let, ale Conferencing Server je důležitý pro administrátory IT, protože jim pomáhá organizovat prostředky, přidělovat přenosová pásma ap. Pro velké městské počítačové sítě je to velmi jednoduchá infrastruktura.

Exchange Conferencing umožňuje konference více osob – pokud máte např. schůzku s 10 dalšími lidmi, uvidíte na vaší obrazovce 10 „hlav“. Komukoliv z nich můžete posílat textové zprávy v reálném čase, sdílet s ním soubory, užívat společnou „tabuli“ a mnoho dalšího. V NetMeeting to mohou dělat pouze dvě osoby – je to technika pro dvojici. S Conferencing Serverem můžete nechat více lidí sdílet stejný pohled, stejné aplikace.

PressPass: Co byste řekl zodpovědnému pracovníkovi, který se rozhoduje, zda zavést ve firmě Exchange 2000 ?

Huber: Pohybuji se v IT světě již dlouho a bylo zajímavé pozorovat, jak se firmy vyvíjely a stále více spoléhaly na elektronickou poštu. A i když mnoho společností již má dobře funkční a dostupný systém předávání zpráv, většina odborníků, se kterými jsem mluvil, chtějí ještě lepší. Řekl bych jim tedy: „chcete-li větší dostupnost s vaším systémem elektronické pošty, získáte ji s Exchange 2000, protože má zabudovány funkce navržené specificky pro nejvyšší dosažitelnou dostupnost.“

Jim a dalším starším IT administrátorům bych také řekl, že pokud souhlasí, že zajištěním provozu společnosti s obratem 22 miliard dolarů ročně a více než 4 miliony předávaných zpráv denně není legrace, pak jim musí být jasné, že jsme podrobili Exchange 2000 a Windows 2000 množství různých testů. A pak si prohlédněte všechny přínosy, které přináší uživatelům.

Váš názor Další článek: Invex: Autocont představuje nové kryty řad Alivio a OfficePro

Témata článku: Microsoft, Koncový uživatel, Campus, Dostupná zpráva, Pevná zeď, Jet audio, Nezanedbatelné množství, Item, Informační tabule, Reálná osoba, Reálný čas, Poštovní schránka, Úložný prostor, Reálná aplikace, Testovací záběr, Exchange, Microsoft Outlook, Mluvená odpověď, Skupinová akce


Určitě si přečtěte

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

** Předpověď počasí Windy nabízí nepřebernou škálu funkcí ** Zorientovat se v nich nemusí být vždy snadné ** Proto přinášíme 12 užitečných tipů a triků

Karel Kilián | 10

Z rozmazané šmouhy krásná fotka. Takhle kouzlí nová umělá inteligence MyHeritage

Z rozmazané šmouhy krásná fotka. Takhle kouzlí nová umělá inteligence MyHeritage

** MyHeritage slibuje nejlepší neuronovou síť pro vylepšování fotek ** Funguje tím líp, čím horší fotku upravuje ** Otestovali jsme desítky různých snímků

Marek Lutonský, Lukáš Václavík | 39

Za hranicemi Chromu: 13 nejzajímavějších prohlížečů, které „nikdo“ nepoužívá

Za hranicemi Chromu: 13 nejzajímavějších prohlížečů, které „nikdo“ nepoužívá

** Šesti nejpoužívanějším prohlížečům patří 94 % trhu ** Různé „klony“ Chromu slibují lepší funkce nebo jiný design ** Také Firefox má řadu zajímavých odnoží

Lukáš Václavík | 38

Zahodil jsem Windows, přešel na Linux a nezbláznil se z toho

Zahodil jsem Windows, přešel na Linux a nezbláznil se z toho

** Měsíc jsem se nedotkl Windows a byl závislý jen na Linuxu ** Jaká byla pozitiva a negativa přechodu? ** Se kterými aplikacemi jsem (ne)zápasil a které bych doporučil?

Lukáš Václavík | 227

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

** Dnes už skoro všechno uděláte ve webovém prohlížeči a na mobilu ** Před dvaceti lety to ale bylo jiné ** Zavzpomínejte na legendy, které jste pravděpodobně také používali

Jakub Čížek | 126

Jak odposlouchávat sousedy: Bizarní Lamphone a další netušené techniky

Jak odposlouchávat sousedy: Bizarní Lamphone a další netušené techniky

** Lamphone je další bizarní technika odposlechu ** Zneužívá obyčejnou stropní lampu ** Podívejte se na další bizarní experimenty

Jakub Čížek | 17

Zapomeňte na kometu, české nebe každý den křižují mnohem zajímavější kousky

Zapomeňte na kometu, české nebe každý den křižují mnohem zajímavější kousky

** České nebe každý den křižuje hromada exotických letounů ** Na populární mapě Flightradar24 je ale nenajdete ** Jsou to vojenské letouny USA, UK a NATO

Jakub Čížek | 37

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 157


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11