MATLAB a Simulink R14

generační přelom v pojetí výpočetních a simulačních nástrojů
MATLAB a Simulink R14

HUMUSOFT s.r.o. a přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace firma The MathWorks, dnes uvádějí na trh České republiky a Slovenska nové verze programového vybavení MATLABâ 7, Simulinkâ 6 a řadu nových nadstaveb. Release 14  nabízí celkem 12 nových produktů a podstatnou aktualizaci u více jak 28 dalších nadstavbových modulů.

 

 

Motto nové verze hlavního modulu MATLABu je produktivita práce a výpočetní výkon. MATLAB 7 nabízí řadu nových funkcí pro rychlou iterativní tvorbu programů a tím zásadním způsobem zvyšuje produktivitu práce uživatelů. Nový MATLAB nabízí plnou vnitřní podporu čísel s pevnou řádovou čárkou a čísel základní přesnosti a poskytuje funkce pro analýzu a  zpracování velkých objemů dat. To spolu s rozsáhlou optimalizací výpočetních funkcí (např. rychlejší FFT knihovna), datových typů a přizpůsobení k hardware počítače podstatně zvyšuje výpočetní výkon nového MATLABu. Například přímá podpora Intel MMX knihovny zvyšuje výpočetní rychlost operací v pevné řádové čárce až 8x. Uživatelům se zároveň s MATLABem dostává do rukou nový MATLAB Compiler, který nyní podporuje všechny funkce MATLABu. To dovoluje automaticky vytvářet a následně volně šířit aplikace na MATLABu nezávislé, které se stoprocentně shodují s vývojovou verzí napsanou v jazyce MATLABu.

 

Zásadním přerodem prošlo i uživatelské rozhraní MATLABu. Uživatelé dostávají k dispozici nové nástroje pro tvorbu a ladění programů, analýzu kvality vytvořeného kódu a také nástroje pro publikování zdrojových textů ve formě HTML nebo MS-Word. Důležitým rozšířením je interaktivní nástroj pro tvorbu grafů, který nejen usnadňuje a zrychluje práci s grafikou, ale je schopen automaticky generovat zdrojový kód grafiky – ten je možné následně použít pro další vlastní aplikace nebo distribuovat jiným uživatelům.

 

Výpočetní prostředí MATLAB je celosvětově uznávané jako průmyslový standard pro analýzu problémů, snadné testování možných řešení a pro vývoj algoritmů, které řeší komplexní úlohy. Programování v intuitivním jazyce MATLABu dlouhodobě zvyšuje produktivitu práce. Navíc nyní již není nutné přepisovat výsledné algoritmy do nižších jazyků z důvodu rychlosti čímž efektivita použití MATLABu dále roste. Uživatelé mohou používat jednotné vývojové prostředí po dobu celého projektu s možností automatické konverze algoritmů do nezávislé volně šiřitelné formy C/C++ kódu, Excelovských modulů nebo COM objektů.

 


 

Simulink je nadstavba MATLABu pro simulace a modelování dynamických systémů a pro vývoj embedded aplikací na systémové úrovni pomocí modelů a blokových schémat (Model-Base Design = MBD). Nová verze Simulink 6 přináší MBD prvky pro komplexní projekty jako jsou extrémně velké modely nebo modely vytvářené větším vývojovým týmem. Simulink 6 podstatně zkvalitňuje proces návrhu, implementace a testování modelů a prototypů v rámci vývojové pracovní skupiny.  Významná jsou vylepšení v oblasti zpracování signálů, návrhu řídicích a komunikačních systémů.

 

Simulink 6 nabízí tzv. Component-Based Modeling pro velké systémy, který umožňuje rozdělit velký model do menších samostatných částí (komponent). Jednotlivé komponenty jsou samostatnými modely (uloženy v samostatných souborech), na kterých mohou paralelně pracovat členové vývojového týmu. V komponentech je možné samostatně pouštět simulace, testovat jejich kvalitu a ladit parametry. Komponenty se spojí do výsledného velkého modelu až po odladění částí jednotlivými členy vývojového týmu.

 

Simulink 6 plně pokrývá vývojový řetězec od návrhu na systémové úrovni přes modelování, simulaci a ladění modelu až po automatické generování software pro nezávislou embedded aplikaci. Nová verze nabízí vývojářům nástroje pro konstrukci systémů reálného času v dalších oborech jako je radioelektronika, videosystémy a zpracování obrazu. Velmi podstatná je integrace matematiky pevné řádové čárky MATLABu 7 do nového Simulinku. Simulink je nyní schopen v pevné řádové čárce prototypové systémy navrhovat, simulovat a testovat a následně generovat kód pro cílovou platformu opět v pevné řádové čárce, což zásadním způsobem rozšiřuje možnosti jeho využití. Inovace v Simulinku jsou dále zaměřeny do oblasti vývoje embedded systémů včetně nástrojů pro modelování fyzikálního chování reálných systémů a generování kódu pro cílové procesory různých platforem, který je natolik efektivní a kompaktní, jako kód psaný ručně.

 

“MathWorks a jejich filozofie návrhu na systémové úrovni (MBD) zásadně změnila způsob vývoje embedded systémů tím, že nahradila papírové dokumenty, fyzikální prototypy, manuální psaní zdrojových kódů a komplikované testování novou kvalitou – počítačovým modelováním, simulací, automatickým generováním kódu z modelů a testováním s těsnou zpětnou vazbou na vývoj,” řekl pan Will Strauss, prezident firmy Forward Concepts. “Vzhledem k tomu, že Simulink 6 dokáže aplikovat MBD na rozsáhlé vývojové projekty a systémy reálného času, bude mít zásadní vliv na to, jak velké vývojové týmy navrhují, implementují a testují embedded systémy.”

 

 

Release 14 nabízí dvanáct zcela nových produktů:

 

Bioinformatics Toolbox - analýza a výpočty ve farmacii, genetickém inženýrství a molekulární biologii

Embedded Target for TI C2000 - připojuje k Simulinku procesory Texas Instruments řady C2000 DSP

Filter Design HDL Coder - generátor VHDL a Verilog kódu s pevnou řádovou čárkou

Fixed-Point Toolbox - podpora práce v pevné řádové čárce pro MATLAB

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox - speciální optimalizační funkce pro MATLAB

Link for ModelSim - propojení s nástrojem pro programování a ko-simulaci FPGA a ASIC obvodů

OPC Toolbox - OPC klient pro MATLAB

RF Toolbox - vývoj a analýza radioelektronických zařízení v MATLABu

RF Blockset – návrh, modelování a simulace radioelektronických zařízení v Simulinku

Simulink Control Design - analýza a návrhy řídicích systémů v Simulinku

Simulink Parameter Estimation - ladění parametrů modelů v Simulinku

Simulink Verification and Validation – testuje chování modelů v Simulinku a Stateflow

 

 

 

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v telekomunikacích, energetice, automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. Na světě je provozováno více než 200 tisíc licencí, což představuje zhruba 600 tisíc uživatelů. V České republice a na Slovensku je registrováno více než 700 licencí výpočetního systému MATLAB. Mnohé z těchto licencí jsou víceuživatelské, takže odhad počtu aktivních uživatelů výrazně přesahuje číslo čtyři tisíce. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

 

 

 

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy ‑ MS‑Windows NT/2000/XP, Linux, SUN, HP, Power Macintosh

 

Minimální HW konfigurace – paměť 256MB (doporučeno 512 MB) RAM, 16-bit grafická karta, 500 MB diskového prostoru pro hlavní modul MATLAB

 

Cena jednouživatelské licence základního modulu MATLAB pro MS‑Windows činí Kč 83.980 + DPH (pro školy Kč 22.980 + DPH), cena Simulinku činí Kč 121.980 + DPH (pro školy Kč 21.980 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 10.980 + DPH do Kč 321.980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update).

 

 

 

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 11 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Od svého vzniku dělí společnost své síly rovným dílem mezi výrobu, prodej a servis přístrojového a programového vybavení. Mezi klíčové oblasti zájmu společnosti patří řídicí technika, informační technologie, vědeckotechnický software, simulace technologických i ekonomických procesů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří Virtual Reality Toolbox a Real Time Toolbox pro MATLAB a Simulink a dále výroba měřicích a řídicích karet pro PC a elektromechanických hi-tech výukových modelů.

 

HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy The MathWorks (USA) pro Českou republiku, Slovensko, Ukrajinu, Rusko, Bělorusko a Moldávii. The MathWorks byla založena v roce 1984 a zaměstnává více jak 1000 lidí na celém světě, má sídlo v Naticku, ve státě Massachusetts, USA.  Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.

 

HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL AB (FEMLAB - nástroj pro modelování a simulace multifyzikálních procesů), NAG - Numerical Algorithms Group (nástroje pro numerické, symbolické a statistické výpočty, paralelní výpočty, simulace a vizualizaci dat), Lanner Group (software pro simulaci a analýzu systémů diskrétních událostí - výrobních i ekonomických), dSPACE (řídicí, vývojové a simulační systémy na bázi signálových procesorů Texas Instruments a Motorola), Ancot Corp. (zařízení pro analýzu SCSI a Fibre Channel systémů) a ACME Portable Machines (přenosné počítače - měřicí, řídicí a monitorovací systémy na bázi PC).

 

 

 

Rozšiřující informace k našim produktům, včetně grafických materiálů, Vám rádi poskytneme na výše uvedené kontaktní adrese. Texty nejdůležitějších článků a tiskových zpráv naleznete na:

 

http://www.humusoft.cz/pub

Váš názor Další článek: Novell zveřejnil Mono 1.0 - open source variantu .NET

Témata článku: Programování, Modeling, Kosmická obrana, Media, Genetic, Matlab, Intro, Inter, Strauss, Text, Medium, Virtual Reality, Search for, Řídicí aplikace, Toolbox, Power Point


Určitě si přečtěte

Zkusili jsme Ryzen 7 4800HS v notebooku Asus: drtí Intel výkonem a umí být potichu

Zkusili jsme Ryzen 7 4800HS v notebooku Asus: drtí Intel výkonem a umí být potichu

** Nové osmijádro AMD pro herní notebooky překvapuje výkonem ** V rámci notebooku ROG Zephyrus G15 umí být tiché i výkonné** Rozhodnou hlavně prodávané konfigurace s lepší grafikou

Tomáš Holčík | 70

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

** Otestovali jsme TP-Link Archer AX10, nejdostupnější router s Wi-Fi 6 ** Šetřilo se, ale zatím ty ústupky tolik nebolí ** Pro domácí síťování pohodlná volba, do firmy ale chcete něco lepšího

Tomáš Holčík | 45

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

Výkon herního počítače za 139 Kč nebo i úplně zadarmo. Geforce Now startuje!

** Dlouhý betatest končí a nyní všichni mohou hrát přes internet ** Nemusíte žádné hry kupovat znovu. Jede to, co už máte v knihovnách na Steamu, Uplay, Battle.net a jinde ** Roční náklady odpovídají ceně jedné běžné hry

Tomáš Holčík | 53

37 nejstrašnějších počítačů, které jste kdy viděli

37 nejstrašnějších počítačů, které jste kdy viděli

** Přehled nejhorších počítačů na světě ** Šílené konstrukce a materiály ** Jak to dopadne, když se o počítač nestaráte

Karel Javůrek | 24

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

Dnes nastal konec Windows 7. Ale nepropadejte panice, počítač vám nastartuje i zítra

** Dnes končí podpora Windows 7 a systém formálně umírá ** Co to ale znamená v praxi a bude mi PC fungovat i zítra? ** A mohu i v lednu 2020 zdarma přejít na Windows 10?

Jakub Čížek | 121Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor