Letiště Praha rozevřelo křídla s IBM

Praha, 4. dubna 2007 – Letiště Praha, s. p. zahájilo 1. dubna 2007 ostrý provoz první, nejrozsáhlejší a nejdůležitější etapy svého nového podnikového informačního systému. Tato část projektu byla úspěšně dokončena v plánovaném čase ve spolupráci s IBM ČR v rámci projektu ERPort. Od této doby bude již jeden z největších vzdušných přístavů střední a východní Evropy těžit ze všech výhod tohoto integrovaného informačního systému.
Letiště Praha rozevřelo křídla s IBM

Cílem první etapy zavádění informačního systému mySAP Business Suite, kterou IBM zahájila v září 2006, bylo zprovoznění funkcionalit systému mySAP v oblastech řízení lidských zdrojů, financí a controllingu a logistických procesů.

Ředitel pro strategii a rozvoj řízení Letiště Praha Vladimír Měkota při zahájení provozu nového systému řekl: „Úspěšné zavedení systému mySAP je zásadním krokem v rámci probíhající transformace Letiště Praha ze státního podniku na akciovou společnost a pro jeho další rozvoj. Nový informační systém mySAP bude podporovat a optimalizovat naše klíčové podnikové procesy a zároveň zajišťovat kvalitní informace pro řízení a rozhodování vedoucích pracovníků na všech stupních řízení.“

„Zásadní etapa projektu ERPort byla úspěšně dokončena díky nadstandardnímu nasazení, úsilí a vynikající spolupráci obou stran. S novým integrovaným informačním systémem může Letiště Praha ještě více podpořit svoji současnou expanzi. Jsem rád, že společnost IBM tímto projektem získala další úspěšnou referenci v oblasti implementace systému SAP a konzultačních služeb u renomovaného zákazníka a potvrdila tím své vedoucí postavení na trhu,“ uvedl Vladek Šlezingr, ředitel divize konzultačních služeb IBM v České republice a na Slovensku.

Společnost IBM, která je realizátorem nového podnikového informačního systému pro Letiště Praha, má nejenom ve světě, ale i v České republice bohaté zkušenosti se zaváděním systémů od společnosti SAP. Mezi její zákazníky v České republice patří mimo jiné Ministerstvo vnitra ČR, plynárenská skupina RWE či Mittal Steel Ostrava. V zahraničí IBM realizuje např. specializované nadstavbové řešení pro provozovatele letišť založené na programové technologii SAP „BlueSky“ pro velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nebo v Pekingu.  

Informační systém mySAP zahrnuje rozsáhlou sadu programů určených pro řízení všech podpůrných činností podniku. Licence k tomuto systému byla Letištěm Praha zakoupena pro 350 pracovníků – uživatelů v rozsahu plné funkcionality systému mySAP a navíc pro dalších 1970 uživatelů, kteří budou využívat funkcionalitu tzv. zaměstnaneckého portálu či samoobsluhy. Tento portál umožní zaměstnancům např. zobrazovat svá kmenová data, plánovat dovolené a pracovní a služební cesty či získávat přehled o docházce, volných pracovních místech či nabídce školení včetně přihlašování. K  zprovoznění zaměstnaneckého portálu dojde v rámci druhé etapy projektu ERPort současně s realizací tzv. datového skladu neboli komfortního a výkonného programového nástroje pro vytváření výkazů.

Druhou a následující etapu projektu ERPort IBM postupně spouští od ledna 2007. Třetí etapa projektu ERPort obsahuje počítačovou podporu rozsáhlé problematiky správy a údržby veškerého hmotného majetku včetně správy nemovitostí. Ve čtvrté etapě projektu se realizuje řešení programové podpory požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také problematiky ochrany životního prostředí. Současně se v této etapě rozšiřuje nad rámec první etapy funkcionalita v oblasti logistiky, a to především řízení vztahů se zákazníky v letovém i neletovém segmentu. Konečně v závěrečné páté etapě přijde na řadu další rozšíření tzv. datového skladu.

Cílem projektu „ERPport“ je úspěšná realizace všech jeho pěti etap v požadovaném rozsahu, kvalitě, harmonogramu a rozpočtu tak, aby nový informační systém mySAP pomohl podpořit současný  dynamický rozvoj obchodních aktivit Letiště Praha, s. p.

Váš názor | Když vláda blokuje přístup na YouTube

Témata článku: IBM, Nový pracovník, Lidský pracovník, Nový projekt, Nadstandardní kvalita, Nemovitost, RWE, Pracovní zkušenost, Praha, Nové přihlašování, Steel, Etapa, Frankfurt, Controlling

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší