Kurz bezpečnosti informačních systémů

9. listopadu 1999
Computer 21/99
Počítačová škola Gopas, a.s., ve spolupráci se společností COM-SYS TRADE spol. s.r.o. zařadila do své nabídky zcela nový, autentický kurz s názvem „Bezpečnost informačních systémů“.
Počítačová škola Gopas, a.s., ve spolupráci se společností COM-SYS TRADE spol. s.r.o. zařadila do své nabídky zcela nový, autentický kurz s názvem „Bezpečnost informačních systémů“.

Bezpečnost informačních systémů začala být jedním z nejdůležitějších segmentů oblasti výpočetní techniky. Téma zabezpečení systémů a dat je jedním z klíčových především pro organizace, které se orientují na nové technologie komunikace s partnery, dodavateli a zákazníky založené na Internetu.

Cílem jednodenního kurzu je seznámit jeho účastníky se základními principy a pojmy z oblasti bezpečnosti informačních systémů. Mezi probíranými tématy nechybí informační rizika, základy bezpečnostních koncepcí, přehled bezpečnostních technologií, standardy v těchto technologiích, bezpečnostní politika organizace, návrh a projekce bezpečného IS a další.

Detailní program kurzu je k dispozici na internetových stránkách Počítačové školy Gopas, a.s. na adrese http://www.gopas.cz. Zde jsou k dispozici rovněž aktuální vypsané termíny kurzů, do kterých je možné se prostřednictvím elektronického objednávkového systému ihned přihlásit.

Počítačová škola Gopas, a.s. a firma COM-SYS TRADE spol. s.r.o. nyní připravují i vícedenní navazující kurzy, které se budou věnovat jednotlivým problémům bezpečnosti detailněji.

O Počítačové škole Gopas, a.s.
Počítačová škola GOPAS, a.s., zahájila činnost v roce 1992. Soustředila se výhradně na vzdělávání v oboru výpočetní techniky a svou činnost firma nikdy nerozšířila o prodej hardware nebo software. Důsledným dodržováním této dlouhodobé strategie se firma vypracovala mezi nejuznávanější ve svém oboru. Od roku 1999 je Počítačová škola GOPAS, a.s. partnerem americké společnosti ExecuTrain, jedničky na světovém trhu počítačových školení. ExecuTrain v současné době disponuje více než 250 středisky ve 41 zemích.

Díky své specializaci si Počítačová škola GOPAS, a.s. vytvořila podmínky pro skutečně partnerské vztahy nejen se zákazníky z řad uživatelů, ale umožnilo jí to rovněž spolupráci s předními dodavateli výpočetní techniky a systémovými integrátory. Za rok 1998 prošlo kurzy výpočetní techniky Počítačové školy Gopas více než 7 500 absolventů a za první pololetí roku 1999 jich bylo více než 6 200.

Počítačová škola GOPAS je držitelem nejvyšších dosažitelných autorizací v oblasti vzdělávání firem Microsoft (Senior MS CTEC), SCO (SCO AEC), Oracle (OAEC) a Software602. Počítačová škola GOPAS je i autorizovaným testovacím střediskem firmy Sylvan Prometric (Sylvan Prometric APTC), dále je členem ITTA (Information Technology Training Association) a SPIS (Sdružení pro Informační Společnost).

Firma GOPAS provozuje dvě počítačové školy - v Praze a Brně - o celkové kapacitě 16 počítačových učeben, má 35 stálých zaměstnanců a zhruba 30 stálých externích konzultantů a lektorů. O kvalitách poskytovaných služeb svědčí získaný certifikát ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikace. Od roku 1996 má právní formu akciové společnosti.

O společnosti COM-SYS TRADE spol. s r.o.
Společnost COM-SYS TRADE patří od roku 1990 na českém trhu mezi významné dodavatele informačních a komunikačních technologií a výpočetních systémů od řešení pro menší a střední podniky až po velká unixová enterprise řešení.

V oblasti řešení bezpečnosti informačních technologií a systémů dosáhl COM-SYS TRADE řady úspěchů. V roce 1998 byla společnosti COM-SYS TRADE rozhodnutím představenstva firmy Security Dynamics Inc. (dnes RSA Security Inc.) na setkání partnerů SecurWorld v Barceloně předána plaketa za dosažené výsledky při prodeji a servisu bezpečnostních řešení.

Váš názor Další článek: Computer 21/99

Témata článku: , , , , , ,