Křišťálový disk pro AutoCont CZ

Společnost AutoCont CZ oznamuje, že její produkt “Svět HP – prodejní a informační www server” získal u příležitosti konání 9. mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX-COMPUTER Brno 1999 prestižní ocenění Křišťálový disk´99.
Křišťálový disk pro AutoCont CZ
Společnost AutoCont CZ oznamuje, že její produkt “Svět HP – prodejní a informační www server” získal u příležitosti konání 9. mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX-COMPUTER Brno 1999 prestižní ocenění Křišťálový disk´99.

Odborná porota, složená ze zástupců šesti hodnotitelských skupin – zástupců redakcí pěti odborných časopisů CAD, CHIP, COMPUTERWORLD, PC WORLD, SOFTWAROVÉ NOVINY, pracujících pod vedením svých šéfredaktorů, a skupiny akademických odborníků vedené rektorem Masarykovy univerzity v Brně udělila Světu HP hned čtyři nominace. Svět HP byl zároveň jediným oceněným produktem z kategorie služeb.

Porota ocenila především nové pojetí webového obchodu, který není zaměřen jen na samotný prodej, ale poskytuje i řadu odborných informací o jednotlivých produktech.

Informační a prodejní www server Svět Hewlett Packard je první a největší realizovaný projekt tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

Základní údaje

Název služby Informační a prodejní www server Svět Hewlett Packard
URL http://www.hpworld.cz
Kontakt Obchodní centrum Svět Hewlett Packard – 069/6152 777, e-mail: shopmail@hpworld.cz
Provozovatel AutoCont CZ, a.s., Nemocniční 12, 702 00 Ostrava 1
Sortiment Výpočetní technika, periferie a spotřební materiál Hewlett Packard
Zahájení provozu 4.10.1999

Svět HP je výsledkem společného projektu firem AutoCont CZ, Hewlett Packard a Microsoft. Hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit novou formu technického, obchodního a organizačního řešení specializovaného informačního a prodejního kanálu zaměřeného na atraktivní sortiment počítačových periferií renomovaného světového výrobce – společnosti Hewlett Packard. Špičkové technické řešení, použité pro provoz www serveru, je založeno na produktech společnosti Microsoft, jmenovitě pak na produktu SiteServer 3.0 Commerce Edition, a je jedním z největších pilotních implementací tohoto systému v České republice.

Svět HP je koncipován jako interaktivní informační zdroj, který bude v českém jazyce, zajímavou a poutavou formou poskytovat zákazníkům přesné a aktuální cenové informace spolu s kompletním souhrnem technických informací k produktům výše zmíněné společnosti. Informační funkce jsou kombinovány s nástroji pro on-line obchodování, což umožní širokému spektru uživatelů Internetu zmíněné produkty pohodlně nakupovat se všemi výhodami kvalitního e-commerce systému. Za tímto účelem bylo pro provoz této služby vybudováno kvalitní obchodní a logistické zázemí, které umožní zrychlit a zkvalitnit dodávky a zároveň snížit koncové ceny produktů.

Svět Hewlett Packard – 10 klíčových vlastnosti
1) Snadno a pohodlně dostupné aktuální ceny a informace o sortimentu Hewlett Packard

2) Informace k doprovodným prodejním kampaním

3) Podrobný technický popis a fotografie většiny sortimentu, vše v českém jazyce

4) Rychlá orientace v katalogu, množství dodatečných informací

5) Možnost nákupu 24 hodin denně včetně víkendů

6) Atraktivní ceny – díky efektivnímu obchodnímu procesu o 3-5 % nižší

7) Rychlost dodávky – většina sortimentu ihned skladem

8) Doprava zdarma – zákazník nehradí poštovné ani balné

9) Telefonický kontakt - Obchodní centrum Svět Hewlett Packard s operátorskou službou

10) Záruční a pozáruční servis nezávislý na prodejci, celoplošná síť autorizovaných servisních středisek

Popis služeb
Služba Svět Hewlet Packard je tvořena třemi složkami:

  • Informační a objednávkový www server www.hpworld.cz

  • Obchodní centrum Svět Hewlett Packard

  • Síť autorizovaných servisních středisek Hewlett Packard

Informační a objednávkový www server www.hpworld.cz
Tento server zpřístupňuje prostřednictvím Internetu formou interaktivních www stránek přehled nejrozšířenějšího sortimentu Hewlett – Packard. Informace jsou prezentovány atraktivní formou elektronického katalogu, v českém jazyce. Přístup je volný a neomezený, pro pouhé získání informací není nutné vyplňovat žádné registrační formuláře.

K jednotlivým produktům jsou uvedeny:

a) aktuální cenové informace

b) podrobné technické popisy a fotografie, což umožňuje pohodlné seznámení s jednotlivými produkty.

c) k jednotlivým typům periferií jsou formou spřažených položek zobrazovány seznamy doplňků a spotřebního materiálu, což umožňuje snadnou a pohodlnou orientaci při výběru

Katalog produktů je doplněn informacemi o novinkách a probíhajících prodejních kampaních.

Jednotlivé položky katalogu lze přidávat do nákupního košíku a takto sestavit prodejní poptávku bez nutnosti vybrané zboží objednat (opět bez vyplňování jakýchkoliv osobních údajů). Tuto poptávku lze pak po vyplnění formuláře s nezbytně nutnými údaji převést na objednávku a tu zaregistrovat u Obchodního a operátorského centra Světa HP.

Každý zákazník je při odeslání objednávky zaregistrován a je mu přidělen uživatelský účet a heslo, pod kterým může vstupovat při dalších návštěvách a nákupech.

Objednávkový systém je rovněž doplněn o možnost on-line plateb prostřednictvím Expandia Banky, což minimalizuje klientům tohoto peněžního ústavu dodatečnou námahu při úhradě zboží.

Obchodní centrum Svět Hewlet Packard
Jeho hlavním úkolem je realizace objednávek a ve spolupráci se sítí autorizovaných servisních středisek Hewlett Packard také vyřizování záručního a pozáručního servisu a reklamací. Za tímto účelem byla vyhrazena přímá telefonní linka s operátorem. Toto centrum rovněž poskytuje informace o sortimentu Hewlett Packard a informace o probíhajících prodejních kampaních.

Jakmile www server zaregistruje objednávku, ihned vyšle prostřednictvím e-mailu potvrzení přijetí zákazníkovi. E-mail obsahuje kromě potvrzení také jméno a telefonní číslo operátora, který bude objednávku vyřizovat. Ten je pak po dobu realizace zakázky se zákazníkem v telefonickém kontaktu – objednávka je telefonicky ověřena, operátor provede případné změny v objednávce, dohodne v závislosti na ceně a objemu zakázky termín dodávky a způsob dopravy a oznámí expedici zboží.

Doprava je pro všechny zákazníky Světa Hewlett Packard na území České republiky zdarma – nehradí se poštovné ani balné.

Síť autorizovaných servisních středisek Hewlett Packard
Síť autorizovaných servisních středisek Hewlett – Packard pokrývá celé území České republiky

a zajišťuje záruční a pozáruční servis produktů Hewlett Packard. Zákazník obdrží jejich seznam společně s dodávkou zboží, adresy nalezne na www.hpworld.cz, v případě potřeby mu budou samozřejmě sděleny na lince Obchodního centra Světa Hewlett Packard.

V případě reklamace má zákazník možnost obrátit se na Obchodní centrum Světa HP, zde mu operátor doporučí servisní středisko podle lokality.

Vyjádření AutoContu
Spuštění nového informačního a prodejního www serveru Svět Hewlett Packard je završením téměř dvou let úsilí, které naše společnost věnovala vybudování technického zázemí a organizačního zabezpečení pro vytvoření kvalitních Internetových prodejních kanálů. Je logickým pokračováním projektu AutoCont Internet Shop, který se za první rok svého provozu stal jedním ze tří nejznámějších a nejúspěšnějších e-commerce serverů na české internetové scéně. Zkušenosti, získané provozem vlastního internetového prodejního systému nyní zúročujeme ve formě nové zákaznické služby, specializované na nejvyhledávanější část sortimentu Hewlett Packard – sortiment periferií a spotřebního materiálu.

Vnímáme dobře potřeby našich zákazníků a víme, že pro úspěch internetového prodejního systému je kromě kvalitního aplikačního software nezbytně nutná také kvalita a aktuálnost poskytovaných informací, ale především spolehlivý a fungující obchodní proces, umožňující rychle uspokojit požadavky zákazníka. Víme, že primární nedůvěru zákazníků k nákupům na Internetu lze rychle překonat kvalitou dodatečných služeb, která je spolu s rychlostí dodávky a atraktivní cenovou politikou jednou z hlavních předností nově uváděné služby.

Proto Svět Hewlett Packard není jen www serverem - ten je pouze jeho nejvíce viditelnou částí. Pro provoz této služby bylo vybudováno Obchodní centrum s operátorskou službou, které doplňuje služby tohoto www serveru – poskytuje informace o probíhajících prodejních kampaních, zajišťuje dodávky objednaného zboží , řeší případné problémy a společně se sítí autorizovaných servisních středisek Hewlett Packard zajišťuje také záruční a pozáruční servis zboží a reklamace.

Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, klademe velký důraz nejen na progresivní způsob prodeje na Internetu, ale zejména také na poprodejní obslužnost zákazníků. Tento model se již jednoznačně osvědčil při provozu AutoCont Internet Shopu a společnost AutoCont CZ, a.s. věří, že Svět Hewlett Packard opět posune laťku ve světě e-commerce v České republice.

Radim Šprc, vedoucí projektu Svět Hewlett Packard, AutoCont CZ, a.s.

Vyjádření Hewlett Packard
V době, kdy internetový prodej v České republice zažívá nebývalý rozvoj, nechce ani společnost Hewlett-Packard zůstat stranou. Nestačí být hnacím motorem nových trendů, důležité je jejich reálné uskutečňování. Jsme proto velmi rádi, že můžeme společný projek ”HP World” s firmou AutoCont tímto způsobem prezentovat.

Nápad vytvořit a provozovat plně dedikovanou HP internetovou prodejnu po vzoru HP Shopping Village zrál již delší dobu. Proto návrh společnosti AutoCont vytvořit právě takovouto prodejnu s využitím zkušeností z http://shop.autocont.cz přišel v pravý čas. Vzniknuvší projekt ”HP World” těží z vzájemně výhodného spojení dvou velkých firem a jejich dlouholeté partnerské spolupráce na českém trhu. Jedná se navíc o první a největší realizovaný projekt tohoto druhu ve střední a východní Evropě.

Z pohledu společnosti Hewlett-Packard je ”WEBovská značková prodejna HP” zajímavá hned z několika důvodů. Tradičně vysoká úroveň podpory a prodeje zákazníkům HP má nyní i svou internetovou podobu. Dostáváme se opět o krok blíže spotřebiteli. Také možnost mít pro většinu marketingových aktivit i internetovou podobu, a tedy možnost oslovit další segment trhu, je nesmírně zajímavá. I návštěvníci domovské stránky HP tak získávají možnost nakoupit ihned a on-line to, co je v sortimentu HP zaujme. Vzhledem ke stabilní orientaci HP na nepřímý prodej a partnerský kanál je pochopitelně provozování takovéto prodejny partnerem plně v souladu s touto strategií.

Jiří Kraval, Retail Account Manager, Hewlett Packard

Vyjádření Microsoftu
Microsoft si velmi váží důvěry partnerských firem, které využily pro tvorbu tohoto elektronického obchodu Site Server Commerce Edition spolu s Windows NT Server, SQL Server 7.0 a dalšími produkty. Je rovněž potvrzením, že vedoucí postavení těchto nástrojů na světovém trhu je důkazem jejich kvality a vlastností, vzniklých na základě skutečných přání zákazníků.

Petr Říha, Business Systems Product Manager, Microsoft

Stručný technický popis
Informační a prodejní server Svět Hewlett Packard je vytvořen na platformě SiteServer 3.0 Commerce Edition na operačním systému Windows NT Server 4.0 . Jako databázový stroj je použit Microsoft SQL Server 7.0. E-mailové funkce systému jsou zajišťovány pomocí Microsoft Exchange Serveru 5.5.

Aplikace je provozována na hardware Hewlet Packard, serveru HP NetServer LH4 se dvěma procesory Intel Pentium PIII/450 Mhz a 512 MB paměti. Server je připojen pevnou linkou o kapacitě 256 kb/s k páteřní síti CESNETu, což zajišťuje velkou rychlost odezvy pro uživatele Internetu.

O společnosti :
Společnost AutoCont CZ, a.s. vznikla na počátku roku 1998 vyčleněním obchodní sítě z holdingu AutoContu a.s. V současné době disponuje rozsáhlou sítí 53 obchodních a servisních zastoupení po celé ČR. Kromě prodeje a služeb v oblasti výpočetní techniky (osobní počítače značky AutoCont se podílejí cca. 10% na celkovém objemu prodeje PC v ČR) je AutoCont CZ dodavatelem řešení v oblasti sítí a komunikací, CAD, kancelářských a podnikových informačních systémů, informačních systémů maloobchodu a distribučních sítí a průmyslových a speciálních PC systémů. Velkým zákazníkům jsou komplexní služby nabízeny pomocí regionálních center. Společnost AutoCont CZ, a.s. disponuje vlastní sítí školicích středisek.

Další informace, reference a odkazy naleznete na internetové adrese http://www.autocont.cz

Váš názor Další článek: Nahradí web-based aplikace běžné programy?

Témata článku: Microsoft, Shopping, Kancelářské potřeby ostrava, Internetový provoz, Česká síť, Cenové spektrum, Jednotlivý produkt, Osobní doprava, Microsoft Account, Největší nákup, Poprodejní služba, Kancelářské potřeby brno, Pozáruční doba, Velký nákup, Zajímavá informace, Svět motorů, E-Commerce, Primární projekt, Autorizovaný servis, Český zákazník


Určitě si přečtěte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 99

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 20

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

Podívejte se, jak vypadá mikrofon nebo blecha pod elektronovým mikroskopem

** Z Brna pochází třetina světové produkce elektronových mikroskopů ** První československý kus vyrobila Tesla už v 50. letech ** Dnes na ni navazuje třeba brněnský Tescan

Jakub Čížek | 19


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky