Konference DOCURIDE 2009

Konference DOCURIDE 2009

Druhý ročník úspěšné odborné IT konference zaměřené na řešení, trendy a výměnu zkušeností v oblasti správy obsahu (ECM – Enterprise Content Management) a jejich přínosy pro řízení společnosti.

Šifra Mistra eGONa...
                    ...aneb tajemství Datové schránky a elektronického podpisu.

Společnost SYCONIX, a.s., dodavatel řešení v oblasti správy dokumentů, informací a podnikového obsahu, a její partneři Vás srdečně zvou na Konferenci DOCURIDE 2009, která se konná 14. – 15. října 2009 v Business Hotelu Jihlava.

Hlavním cílem konference je poskytnout platformu k výměně zkušeností a získání informací pro všechny zájemce a uživatele řešení v oblasti ECM. Tomu je přizpůsoben i program konference, kde je velký důraz kladen na prezentaci zkušeností získaných při konkrétních implementacích zahrnujících skenování, vytěžování dat, správu konkrétních typů dokumentů nebo elektronickou archivaci dle zákona. Konference především reaguje na v současnosti aktuální témata, jako je elektronický podpis nebo datové schránky. Mezi hlavní témata jsme zařadili:

  • případové studie – konkrétní implementace prezentované našimi zákazníky,
  • jak efektivně pracovat s Datovou schránkou a bezpečně spravovat došlé a odeslané zprávy,
  • jak využít elektronický podpis pro předávání a archivaci dokumentů,
  • jak pracovat s elektronickým podpisem, elektronickými dokumenty a archivem v systému SAP,
  • jak snížit firemní náklady pomocí automatického zpracování dokumentů, outsourcingu nebo implementace ECM,
  • nejnovější technologické trendy v oblasti ECM.

Dvoudenní konference je logicky rozdělena na dva vzájemně propojené a zároveň samostatné programy. Klíčovým programem (středa, 14. října 2009) je prezentace konkrétních řešení a zejména získaných zkušeností ze strany zákazníků i dodavatelů, které slouží jako základ pro následnou diskuzi a výměnu informací. Mezi prezentujícími jsou jak zástupci firem, které řešení implementovali, tak i zástupci významných společností z oblasti Enterprise Content Management, jako jsou Microsoft, Open Text, Kofax, Hewlett Packard, SAP či Océ ČR, a odborníci na elektronický podpis a elektronickou fakturaci. Součástí programu prvního dne je i panelová diskuze na témata konference a možnost neformální výměny zkušeností při doprovodném programu. Čtvrteční program, 15. října 2009, navazuje na výše zmíněná témata a umožní detailní seznámení se s prezentovanými řešeními a technologiemi formou workshopů. Jednotlivé tématické okruhy jsou SharePoint společnosti Microsoft, LiveLink společnosti Open Text, SAP, KOFAX a TreeINFO. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.syconix.cz.

Další článek: VoIP operátor Jajah umožní krátké telefonní hovory „přes Twitter“

Témata článku: Hlavní téma, Hlavní dodavatel

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší