Koncern Holcim, ČR a SR, bezpapírově s produkty IXOS SOFTWARE

V září letošního roku byla uzavřena smlouva o dodávce softwarového řešení pro správu dokumentů v prostředí SAP R/3 mezi společnostmi Holcim a VARIAS, partnerem společnosti IXOS SOFTWARE.

Holcim a.s., jeden z předních dodavatelů stavebních materiálů v oblasti cementu, betonu a kameniva se stal další společností, která využívá řešení na platformě IXOS.

Ve společnosti Holcim bude na základě uzavřené smlouvy v regionech ČR a SR naimplementováno řešení na správu finančních dokumentů.

Předmětem dodávky od společnosti Varias je:

  • Dodávka SW IXOS-eCONtext for SAP.
  • Řešení archivace příchozích dokumentů (faktur),  automatizace schvalovacího procesu prostřednictvím SAP Workflow na základě podpisového řádu společnosti.
  • Archivace smluvních dokumentů a jiných druhů dokumentů logicky patřících k fakturám a firemním schvalovacím procesům.
  • Archivace výpisů z účtů.
  • Archivace vystavených faktur.
  • Archivace tiskových sestav ze systému SAP R/3.

 

Výsledkem nasazení je zprůhlednění a zdokonalení procesu toku dokumentů společností,  dále pak zkrácení schvalovacích cyklů s následným pozitivním dopadem na cash flow a úsporu finančních prostředků, zamezení neoprávněnému úniku dat a informací.

 

 

Vít Svoboda, obchodní ředitel společnosti IXOS k podepsání smlouvy a implementaci SW říká:

„Společnost Holcim prochází údobím velkých organizačních změn v rámci procesu globalizace. Při slučování české a slovenské části firmy do jednoho celku nebylo již možno efektivně zajistit výměnu dokumentů a jejich zpracování. Čas a fyzické rozmístění do jednotlivých lokalit se staly našim nepřítelem. Bylo tedy nezbytné přikročit k  využití nástrojů pro správu dokumentů. Jelikož IXOS a partnerská společnost VARIAS pro Holcim nejsou žádným nováčkem, bylo podepsání smlouvy logickým vyústěním našich vztahů. Dnes Holcim stojí na prahu nové éry spojené s DMS s vědomím zjednodušení svých vnitřních procesů a objevením nových možností práce s dokumenty. Zkrátka další vizionář na cestě stát se bezpapírovou společností.“

 

 

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte:

PRAM

Karel Kapinus

karel.kapinus@pram.cz

Patrik Schober

patrik.schober@pram.cz      

 

 

 

 

 

 

 

 


O společnosti IXOS SOFTWARE

Společnost IXOS SOFTWARE s.r.o. (dále jen „IXOS“) je dceřinnou společností IXOS SOFTWARE AG (NASDAQ: „XOSY“), která je světovým leaderem v řešení pro správu eBusiness dokumentů v prostředí systému SAP R/3,v oblasti obecných DMS (Document Management Systems), workgoupe systémů (archivace MS Exchange, Lotus Notes, MS Share Portal) a dokument management portálů. Česká společnost IXOS působí na českém, slovenském, polském a rumunském trhu a poskytuje svým klientům služby na stejné úrovni, jako mateřská společnost. V těchto regionech má více než 40 zákazníků z různých průmyslových odvětví.

IXOS se orientuje především na realizaci projektů, poradenství, obchodní činnost a v neposlední řadě také na vývoj komponent softwarové řady IXOS-eCON Solution Suite. V oblasti SAP R/3 IXOS poskytuje IXOS poradenství a realizaci systémů pro elektronickou archivaci dokumentů a dat a implementaci řešení pro zpracování elektronických dokumentů v rámci standardního nebo vícestupňového workflow.

V oblasti elektronické správy dokumentů (obecné DMS) společnost IXOS nabízí archivaci dokumentů, které je z praktických nebo právních důvodů nutné dlouhodobě archivovat. Díky celosvětově používaným systémům pro evidenci požadavků a řešení je možné zákazníkům poskytovat podporu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

 

Váš názor Další článek: Intel umožní přetaktování na svých vlastních deskách

Témata článku: , ,