Khan Academy už i pro české děti

Khan Academy už i pro české děti

Společnost Scio ve spolupráci s českým Googlem podpořila odstartování Khan Academy v češtině. Projekt vychází z celosvětového vzdělávacího fenoménu, který nabízí alternativní způsob vzdělávání komukoliv a kdekoliv. Samotná lokalizace on-line lekcí probíhá ve spolupráci se známými osobnostmi, dobrovolníky a také vysokoškolskými studenty, kteří se mohou zapojit do tzv. překladatelských maratonů. V České republice propůjčil videím svůj hlas mimo jiné i herec Saša Rašilov. On-line lekce s českým dabingem jsou dostupné na www.khanovaskola.cz.

Khanova škola navazuje na unikátní vzdělávací projekt, jehož zakladatelem je Američan bengálského původu Salman Khan, původně finanční analytik s diplomem z Harvardu a MIT.
Z původního zaměření na matematiku se Khan Academy postupně rozšířila na další přírodovědné i humanitní obory. Portál Khanovaskola.cz v současnosti nabízí 353 videí matematiky, z toho přes 90 z nich bylo nadabováno. Pro děti i pro základní školy je v češtině k dispozici 42 matematických cvičení. Do projektu se jako dabér zapojil i herec Saša Rašilov. Česká platforma nadále roste a každý měsíc přibývá nový obsah.

Salman Khan, zakladatel projektu Khan Academy, říká: „Projekt vznikl úplnou náhodou, když jsem doučoval své sestřenice. Nejdřív byl určen ryze jako podpora k normálnímu učivu ve školách. K mému údivu však Khan Academy začalo na YouTube sledovat mnoho dalších lidí a zanedlouho materiál ve své výuce začaly využívat i školy. Dnes stránku měsíčně navštěvuje více než 5,5 milionů uživatelů z celého světa.”

Projekt podporuje také Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy:

„MŠMT otevřelo v lednu diskusi k cílům a tématům Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Jsme si plně vědomi, že ani v České republice už neprobíhá vzdělávání pouze ve škole. Mnohé důležité procesy vzdělávání, zejména získávání informací a vytváření postojů, se tak neodehrávají jen ve škole, ale stále intenzivněji paralelně se školním vzděláváním ve „veřejném mediálním a síťovém prostoru“.

Cílem projektu je přeložit celý vzdělávací obsah Khan Academy do češtiny. V současné době se Khanova škola zaměřuje na překlady a dabing videí pro vyšší ročníky základních škol a střední školy. Nejvýraznější aktivitou bude série „Překladatelských maratonů”. Zúčastnit se jich může každý, kdo je schopen na počítači překládat anglický text do češtiny nebo do slovenštiny. První „Překladatelský maraton” proběhne za účasti jazykové školy Tandem už 23. března v prostorách Fakulty informatiky ČVUT. Dobrovolníci se mohou registrovat na stránkách Khanovaskola.cz. Zájem o spolupráci projevila i Matematicko‑fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

„Když se dobrovolníkům z celého světa otevřela možnost videa překládat, byl to pro mne způsob, jak Khan Academy poděkovat a ještě u toho udělat něco pro ostatní. Momentálně je Khanova škola vhodná pro doplnění znalostí mimo školu, tedy doučování. Doufáme, že se zpřístupňováním dalších lekcí a s podporou našich partnerů se její využití bude neustále rozšiřovat,“ říká Markéta Matějíčková, zakladatelka Khanovy školy.

Do budoucna má Khanova škola v plánu rozšířit tematické zaměření lekcí i na humanitní předměty a zároveň zapojit veřejnost do vytváření kvalitních výukových materiálů. Každý, kdo by se do projektu rád zapojil, může využít kontaktní email info@khanovaskola.cz.

Spolupráce na projektu vznikla na základě iniciativy společnosti Scio, konkrétně v rámci podpory Paralelního vzdělávání. Projekt je navíc také součástí celoročního programu „Google pro vzdělávání v Česku”, konkrétně spadá do oblasti podpory STEM vzdělávání (Science-Technology-Engineering-Math).

Dodatečné citace partnerů projektu

Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio: „Khan Academy je exemplárním příkladem toho, jak mohou technologie pozitivně ovlivňovat vzdělávání. Z původně rodinného doučování se stal dnes už celosvětový fenomén. Salman Khan zpřístupnil vzdělání milionům dětí ve formě, která je pro řadu z nich daleko přijatelnější než to, co jim poskytuje průměrná škola. Kouzlem Khan Academy, a vůbec vzdělávání na internetu, je, že může obohatit školní vzdělávání a zároveň spoluvytváří stále rostoucí prostor vzdělání paralelního, které probíhá právě mimo školu. Do oblasti paralelního vzdělávání směřuje většina našich současných aktivit. Podporou Khan Academy bychom rádi nejen zpřístupnili skvěle zpracované videolekce českým dětem, ale zároveň chceme upozornit na fakt, že vzdělání se už zdaleka neodehrává jen ve školách. Od toho se odvíjí i nápad nejen přeložit a nadabovat videa, ale udělat je zároveň tak, aby projekt získal popularitu. Jsme rádi, že pan Rašilov naši představu přijal a pomohl nám ji uskutečnit. Pokud by někdo chtěl převzít štafetu, prospěje tím vzdělávání této společnosti.”

Janka Zichová, manažerka PR a externí komunikace, Google ČR: "Demokratizace vzdělávání prostřednictvím online technologií je jedním z klíčových témat našeho celoročního programu Google pro vzdělávání v Česku. Zároveň je pro nás prioritou podporovat tzv. STEM vzdělávání, to je technické a vědecké obory včetně matematiky, která je zároveň předmětem první fáze lokalizace. Tyto obory totiž mají viditelný dopad na rozvoj znalostní ekonomiky a zvyšování konkurenceschopnosti."

Další článek: Příští generace Glass by mohla obsahovat dva displeje pro každé oko

Témata článku: Původní zakladatel, Scio, Harvard, Česká lokalizace, Tandem

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší