Kapsch bude realizovat systém elektronického výběru mýta v České republice

Ministerstvo dopravy ČR vybralo ve výběrovém řízení na dodavatele systému výkonového zpoplatnění pro nákladní dopravu na vybraných komunikacích v ČR nabídku společnosti Kapsch. Firma obdržela 21. listopadu 2005 od ministerstva dopravy písemné oznámení o přidělení zakázky. Kapsch, jeden z vedoucích světových dodavatelů elektronických systému výběru mýta, se už před desetiletími úspěšně prosadil v mezinárodním prostředí velkých nadnárodních společností.
Kapsch bude realizovat systém elektronického výběru mýta v České republice

Specializací na systémy a komponenty pro oblast dopravní telematiky a železniční komunikace je Kapsch s více než 100 instalovanými systémy ve 30 zemích světa úspěšným a významným dodavatelem v těchto oblastech. „Naším přesvědčením a cílem je dodat zákazníkovi – provozovateli silnic – řešení přesně navržené podle jeho požadavků, které vysoce garantuje příjmy z mýtného a optimální poměr nákladů a zisků,“ vysvětluje Erwin Toplak z představenstva Kapsch TrafficCom AG.

„Příkladem je realizace systému elektronického mýtného pro nákladní dopravu s tonáži nad 3,5 tuny  v Rakousku. Celosvětově to je největší celoplošný plně automatický mýtný systém, který jsme realizovali,“ doplňuje Erwin Toplak.

Většinu prací na realizaci projektu projektu mýtného systému bude Kapsch v ČR uskutečňovat s tuzemskými firmami
Při realizaci projektu elektronického mýta bude Kapsch v konsorciu spoléhat na své početné tuzemské partnery, jejich zkušenosti a znalosti místního prostředí. Se subdodavateli – jako jsou například společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., ČSOB nebo CROSS Zlín, s.r.o., – už existují předběžné dohody, v současnosti probíhají jednání o smlouvách. Kapsch hodlá realizovat více než 60 procent z hodnoty projektu s tuzemskými subjekty – např. v oblasti výstavby infrastruktury zabezpečí všechny činnosti výlučně místní firmy.

Kapsch jako provozovatel služeb systému elektronického výběru mýta v ČR
Kapsch se v České republice ujme také role provozovatele služeb systémů mýtného. Společnost totiž už delší dobu technicky provozuje systémy mýtného v řadě zemí. V současnosti má Kapsch v provozu více než 7 milionů palubních jednotek OBU („On Board Units“) a to u nejrůznějších provozovatelů v přibližně 25 zemích světa. V případě většiny těchto instalací je Kapsch zodpovědný i za bezproblémový provoz a tím i zabezpečení finančních prostředků potřebných pro údržbu infrastruktury instalované u silnic. Společnost Kapsch je – například i v Rakousku – zodpovědná za zřízení, zabezpečení a zpracování takzvaných mýtných transakcí, které jsou plně automaticky prováděny na základě bezproblémové komunikace palubní jednotky a infrastruktury umístěné u silnic. Jen v samotném Rakousku eviduje celoplošný systém elektronického mýtného více než 2 milióny mýtných transakcí za jediný pracovní den, což představuje pro rakouskou národní dálniční společnost ASFINAG stabilní  zdroj vysokých finančních příjmů.

Kapsch svoje dlouholeté know-how v této oblasti ještě více rozšířil založením společného podniku s dvěma největšími evropskými provozovateli silnic – francouzským APRR a portugalským Brisa. Společně s APRR a Brisa, které disponují rozsáhlým komerčním know-how i rozsáhlými referencemi,  je Kapsch optimálně připraven na úlohu komerčního provozovatele služeb  systému elektronického výběru mýta v České republice.

Řešení dopravní telematiky od Kapsch pro inteligentní cesty zítřka
V oblasti telematických služeb se Kapsch nesoustřeďuje pouze na nejmodernější systémy mýtného. S růstem silniční přepravy jsou stále důležitější nové aplikace dopravní telematiky, které umožní bezpečnou a efektivní silniční dopravu. Například už dnes mají stále větší význam moderní systémy pro monitorování přepravy zboží, systémy řízení dopravy nebo zabezpečovací systémy (výstraha upozorňující řidiče při  jízdě v protisměru, kontrola úseků silnic, hlášení o dopravních kongescích, kalamitách, dopravních nehodách atd.).
Kapsch se již léta zabývá telematickými systémy a poskytuje širokou nabídku řešení dopravní telematiky s těžištěm v „řízení dopravních toků“ a „bezpečnosti provozu“. Společnost již do provozu uvedla i moderní systémy městského mýtného (Kapsch and the City. V této souvislosti vyvinul Kapsch nejmenší palubní jednotku na světě, kterou nedávno prezentoval veřejnosti.

Kapsch má dlouhé a úspěšné ekonomické vztahy s ČR
S Českou republikou spojují společnost Kapsch už mnoho let úzké hospodářské vztahy. Už před pádem železné opony byl Kapsch v ČR obchodně aktivní a podporoval českou komunikační infrastrukturu. V roce 1992 byla založena dceřiná společnost KAPSCH TELECOM spol. s r.o. se sídlem v Praze a už začátkem 90-tých let implementoval Kapsch zákazníkům, velkým českým podnikům, na míru šitá komunikační řešení, především telefonní ústředny a call centra. Rychlý růst trhu v této oblasti podnítil společnost Kapsch, aby v roce 1998 otevřela pobočku v Brně. Nejnovější aktuální projekt v České republice – Kapsch modernizuje komunikační systém GSM-R, který si vybraly České dráhy pro mezinárodní železniční koridor. Tyto dlouholeté a oboustranně úspěšné obchodní vztahy teď pokračují realizací výkonového zpoplatnění nákladní dopravy na vybraných komunikacích v České republice.


O společnosti

Kapsch je předním poskytovatelem dopravních telematických systémů a součástí. S více než 100 instalacemi ve 30 zemích světa patří k vedoucí špičce dodavatelů elektronických mýtných systémů. Díky vyspělým systémům pro vybírání mýtného se Kapsch stal v průběhu uplynulých 10 let globálním nejvýznamnějším hráčem na tomto trhu budoucnosti. Dceřiná společnost KAPSCH TELECOM spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 1991 a to jak v oblasti privátních hlasových a datových sítí a integrovaných řešení hlas/data, tak i při realizaci projektů národních a mezinárodních telekomunikačních operátorů.

Diskuze (1) | Nejlevnější tarif připojení k Internetu přes dial-up představuje Tiscali

Témata článku: Největší pád, Moderní oblast, Komerční let, Nejmenší procento, Městská doprava, Společné těžiště, Doprava budoucnosti, Rakousko, Moderní svět, Palubní systém, Silnice, Bezproblémové řešení, Národní trh

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší