K dispozici je ArcGIS 9.2

Společnost ESRI oznamuje uvedení nové verze ArcGIS 9.2. Tato verze ArcGIS přináší nástroje pro zlepšení produktivity práce, zlepšuje možnosti vizualizace a analýzy dat a obsahuje sofistikované kartografické nástroje. ArcGIS 9.2 se také vyznačuje možností přesnějšího uložení souřadnic a rozšířenou podporou standardů.
K dispozici je ArcGIS 9.2

ArcGIS 9.2 umožňuje zefektivnit pracovní postupy při tvorbě, poskytování a využití geografických dat. Nové klientské aplikace v kombinaci s ArcGIS Serverem poskytují přístup k funkcím GIS širokému okruhu uživatelů včetně terénních pracovníků, analytiků, řídících pracovníků a veřejnosti. Zpřístupnění geografických dat a znalostí napomáhá lepší a snadnější spolupráci v rámci organizací i webového prostředí.

„ArcGIS 9.2 je jednou z největších a nejdůležitějších softwarových verzí v historii ESRI,“ prohlašuje Jack Dangermond, prezident ESRI. „Verze 9.2 představuje výrazný pokrok ve vývoji nástrojů pro zvýšení produktivity práce se softwarem.“

ArcGIS 9.2 je univerzálním systémem s možností využití ve všech oblastech lidské činnosti a na mnoha platformách. Krom nových prvků je v ArcGIS 9.2 zcela přepracovaná a vylepšená nápověda. Mezi hlavní vlastnosti ArcGIS 9.2 patří:

- ArcGIS Server 9.2 obsahuje nástroje pro správu, vizualizaci i analýzy GIS dat v prostředí webu. Jedná se o otevřený a interoperabilní server, který podporuje širokou škálu klientů včetně aplikace ArcGIS Explorer, samostatných webových aplikací, aplikací vyvinutých pomocí ArcGIS Mobile a aplikací ArcGIS Desktop. ArcGIS Explorer pracuje s mapovými službami ve 3D i se službami umožňujícími prostorové analýzy (geoprocessing). ArcGIS Mobile je součástí vývojářské sady softwaru ArcGIS Server – umožňuje vývoj aplikací pro mobilní zařízení v prostředí .NET. Všechny typy klientů ArcGIS Serveru pracují s aplikacemi, skripty a modely vytvořenými v prostředí ArcGIS Desktop jako služby GIS.

- Nová metoda pro ukládání kartografických reprezentací a sada nástrojů pro vykreslování a symboliku mapových děl pomáhá uživatelům automatizovat úlohy a provádět celý postup kartografické tvorby v prostředí GIS. Využití sofistikovaných kartografických nástrojů ve spojení s databázovým systémem ušetří uživatelům hodiny manuální práce potřebné pro tvorbu map či jejich aktualizaci.

- Nové analytické a vizualizační nástroje umožňují uživatelům vytvářet, přehrávat a exportovat animace a grafy zachycující vývoj procesů, tím odkrývat uspořádání a trendy v čase a na jejich základě provádět fundovaná rozhodnutí.

- Přesnější uložení souřadnic (high-precision) a větší flexibilita v poskytování GIS dat rozšiřuje možnosti využití rozsáhlých geografických informačních systémů v jednotlivých pobočkách i regionech. Uživatelé mohou vytvářet a sdílet kompletní nebo částečné repliky (kopie) databáze, synchronizovat a potvrzovat změny a editace, případně vytvářet archivy a historie transakcí a zlepšit tak možnosti spolupráce a sdílení dat mezi jednotlivými odděleními, organizacemi a terénními pracovníky.

- Rozšířená podpora různých prostorových dat umožňuje integrovat data z mnoha zdrojů. Tento fakt napomáhá využití dat ze specializovaných zdrojů pro analýzy, modelování, vizualizaci a sdílení. ArcGIS pokračuje v podpoře otevřených datových standardů včetně GML Simple Features definovaného OGC (Open Geospatial Consortium), standardu pro metadata ISO 19139, ale i DXF a KML. Rozšířena je i podpora čtení, exportu a práce s CAD soubory vzniklými v softwarech AutoCAD a MicroStation.

- Vylepšení kvality a užitnosti softwaru (zlepšená práce s tabulkami, nové navigační nástroje, klávesové zkratky aj.) napomáhá k vyšší efektivitě a produktivitě práce uživatelů.

ArcGIS 9.2 zahrnuje produkty ArcGIS Desktop (ArcInfo, ArcEditor, ArcView a ArcReader), dále ArcGIS Server a ArcGIS Engine.

Váš názor Další článek: Pro vlastní dobro přejděte na nový Adobe Reader

Témata článku: Otevřený nástroj, Lidský zdroj, Metadata, Lidský pracovník, Navigační software, Jednotlivá transakce, Využití, Nový pracovník, Vývojářská pobočka, Lidská práce, Lidské zdroje, Řídicí aplikace, Kompletní editace

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší