J.K.R. podporuje podnikání S-COMP Centre CZ

J.K.R. podporuje podnikání S-COMP Centre CZ

Společnost J.K.R. oznámila dokončení softwarového projektu ve společnosti S-COMP Centre CZ, která je dodavatelem služeb v oboru informačních technologií. Společnost S-COMP Centre CZ se rozhodla nahradit doposud používané informační řešení, které už nevyhovovalo náročným požadavkům kladeným především na funkcionalitu a flexibilitu, ERP systémem třídy BYZNYS, který dokázal nabídnout efektivní a kvalitní zastřešení všech klíčových procesů ve firmě.

Stěžejním cílem implementace bylo zřetězit tok dokladů a informací souvisejících s řešenými projekty a zakázkami. Bylo nutné zaměřit se na vyhodnocování obchodní činnosti, sledování obchodních příležitostí, marketingových akcí a kontaktů. Tuto oblast vyřešili konzultanti společnosti J.K.R. v rámci modulu CRM, prostřednictvím operativního a analytického bloku.

Nový informační systém umožňuje společnosti S-COMP Centre CZ vyhodnocovat průběh obchodního případu jak z pohledu dokladů (vydaná nebo přijatá faktura, dodací list) a záznamů (kontakt, úkol, kalendářní záznam, obecná informace, přijatá nebo odeslaná korespondence, apod.), tak z hlediska zjištění skutečných nákladů a výnosů. Tok zboží a služeb v rámci obchodního případu je podchycen přes přijaté objednávky, na jejichž základě se vystavují vydané objednávky směrem k dodavateli, příjemky zboží na sklad, dodací listy a faktury.

V rámci implementace ERP systému třídy BYZNYS byl ve společnosti S-COMP Centre CZ na míru vytvořen import přijatých objednávek z e-commerce modulu třetí strany, prostřednictvím kterého si zákazníci S-COMP Centre CZ objednávají kurzy – tj. školení a literaturu k těmto kurzům. Aby byl zajištěn řízený tok těchto přijatých objednávek systémem třídy BYZNYS, dochází k automatickému založení obchodního případu a karty zakázky pro daný kurz. ERP třídy BYZNYS dále poskytuje zpětnou vazbu e-commerce modulu o stavu zpracování, v jakém se daná zákaznická objednávka nachází.

Mezi hlavní přínosy nového řešení patří provázanost jednotlivých podnikových procesů a sjednocení podnikových agend, komunikace s modulem e-commerce třetí strany, sledování nákladů a výnosů na zakázky, přístup poboček do centrální databáze přes terminálové služby, oboustranná elektronická komunikace s bankou, uživatelská otevřenost systému zajištěná tzv. prvky uživatelské volnosti, import zpráv z MS Outlook do CRM modulu pomocí komponenty B sync a uživatelské nastavení vzhledu plochy ERP třídy BZNYS.

Tomáš Valenta, technický ředitel společnosti S-COMP Centre CZ, k implementaci říká: „ERP třídy BYZNYS nám pomohl významně snížit administrativu a zároveň získat mnohem více důležitých a aktuálních informací o našem podnikání. Díky napojení informačního systému na další aplikace se nám také usnadnila a zefektivnila komunikace se zákazníky i externími subjekty.“

Témata článku: E-Commerce, Import, Třetí strana, Stěžejní cíl, Klíčový prvek

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje