Jako jediná v České republice získala mezinárodní certifikát kvality Telefónica O2 Czech Republic

Jako jediná společnost v České republice obdržela Telefónica O2 Czech Republic certifikát potvrzující kvalitu vnitřních kontrolních mechanismů. Získáním této certifikace rozšířila Telefónica O2 počet certifikovaných společností ve skupině Telefónica a zařadila se do skupiny významných světových firem, splňujících náročné podmínky certifikace. Mezi ně patří například Microsoft, Inc., The Boeing Company, The Coca-Cola Company, Renault nebo France Telecom.
Jako jediná v České republice získala mezinárodní certifikát kvality Telefónica O2 Czech Republic

"Na základě provedeného auditu naše společnost obdržela hodnocení, že oddělení Interní audit a risk management splňuje Mezinárodní pravidla pro profesionální provádění interního auditu. Jedná se o nejvyšší hodnocení při úspěšném dokončení Programu zajištění kvality dle kritérií IIA. Součástí tohoto stupně hodnocení je udělení certifikátu a právo používat pečeť kvality - QAR Quality Seal, v našem případě s číslem certifikátu No. 07.002-E," uvedl Zdeněk Radil, výkonný ředitel pro interní audit a řízení rizik společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

V únoru 2007, před udělením certifikátu, podstoupilo oddělení Interní audit a risk management (IA&RM) externí hodnocení dodržování mezinárodních standardů pro provádění auditních činností. To bylo provedeno španělskou pobočkou mezinárodního Institutu interních auditorů. V jeho rámci proběhla interview externího auditora s top managementem společnosti a zaměstnanci jednotky IA&RM. Hodnotiteli byl prověřován způsob provádění auditů, vedení auditní dokumentace a auditní zprávy.

Pro provádění auditních činností jednotky Interní audit a risk management, který v současném korporátním světě tvoří nedílnou součást Corporate Governance společnosti, jsou stanovena a doporučována pravidla a standardy mezinárodním profesním sdružením interních auditorů - The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs Florida, USA (IIA). Dodržování standardů IIA, spolu s pravidelným nezávislým externím hodnocením, podporuje dosažení požadované úrovně profesionality a odborné péče v oblasti interního auditu a risk managementu. Současně přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti společnosti.

Váš názor | Oznámena vlna útoků na vyhledávače

Témata článku: Microsoft, Florida, Nezávislý audit, Nedílná součást, Nejvyšší vedení, Seal, Risk, Audit, Management, Auditor

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší