Intentia aktualizuje svou sadu aplikací Intentia Application Suite

Stockholm, Švédsko – 05.12.2005 - Intentia, globální dodavatel podnikových řešení v oblasti výroby, distribuce a údržby, dnes oznámila, že sada Intentia Application Suite (IAS) 5.2 je již všeobecně dostupná. Tato aktualizace reaguje na problémy, kterým čelí středí firmy při zavádění a integraci ERP systémů, a napomáhá jim k optimalizaci časové a finanční náročnosti takového kroku a ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto problémy se řeší přizpůsobením funkčnosti danému odvětví, a to pomocí otevřených standardů a standardizace platformy.
Intentia aktualizuje svou sadu aplikací Intentia Application Suite

Jádro Application Suite 5.2 spočívá v její schopnosti nabídnout ve všech hlavních regionech ihned po instalaci funkčnost vyhovující místním podmínkám, což výrazně omezuje dobu prostojů a administrativní náklady, se kterými musela společnost dříve při zavádění a aktualizaci systémů v odlišných geografických regionech počítat.

Další standardizace infrastruktury spočívá v tom, že tři hlavní IAS nabídky, e-Sales (prodej), e-Procurement (nákup) a Workplace (pracoviště) nyní běží na IBM Websphere platformě, což umožňuje efektivní, automatizovanou spolupráci v rámci dodavatelského řetězce. Tato integrace umožňuje podnikovým uživatelům omezit jejich celkové náklady na vlastnictví.

Závazek používat otevřené standardy se vztahuje i na automatizovanou výměnu zpráv řízenou novou verzí aplikace Movex Enterprise Collaborator (MEC). Tato aplikace byla vylepšena tak, aby zvládala vyšší objemy elektronických transakcí v rámci centralizované a standardizované infrastruktury zpráv, takže nyní řídí veškerou komunikaci mezi aplikacemi v celém dodavatelském řetězci.

„Středně velké firmy musejí soustavně omezovat čas věnovaný činnostem bez přidané hodnoty, urychlovat obsluhu zákazníka aniž obětují kvalitu a snižovat dobu uvádění výrobků na trh. Na každou firmu připadá několik dalších, které čekají, aby mohly zaujmout její místo v dodavatelském řetězci, nebude-li průběžně tyto procesy vylepšovat,“ řekl Martin Hill, vice-president pro Product Marketing, Intentia. Standardizovaná, otevřená technologie je prioritou systému IAS 5.2 vyvinutého pro klienty, kteří potřebují stabilní a kvalitní ERP řešení, které jim ušetří čas a peníze.

Další součásti IAS 5.2 zaměřené na integraci, optimalizaci a analýzu:

Analýza výkonnosti Closed Loop Performance Analysis

Analýza výkonnosti společnosti (IPA) je kompletní balíček řešení pro řízení výkonnosti podniku, který obsahuje rychle instalovatelný datový sklad a základní zprávy pro konečného uživatele. Poskytuje manažerům informace, které jim umožní rozhodovat lépe a včas. Jakožto řešení s uzavřeným okruhem podává IPA přehled o podniku, zákaznících, výrobcích a dodavatelích. IPA například umožňuje zákazníkům Intentia porovnat zisky, které jim plynou od jejich zákazníků, zjistit, která řada výrobků se nejvíce prodává a kteří dodavatelé jsou nejlepší pokud jde o včasné plnění dodávek. Podává přehled o tom, jak se průběžně mění ceny dodavatelů, takže firma dokáže rychle zahrnout zvýšené náklady do cen pro své zákazníky.

Integrované mobilní služby (Integrated Mobile Services)

Poté, co se osvědčily zkušební projekty, je nyní Intentia Mobile Service obecně dostupný. Poskytuje například montážním technikům spojení s aplikací vyřizování servisních objednávek v reálném čase a tak omezuje dobu, kterou musí technik věnovat administrativním záležitostem, což mu umožní strávit více času v terénu. Mobile Service pokrývá veškeré aspekty servisní práce v terénu, zahrnuje řízení výjezdů, preventivní údržbu, servisní kontrakty, záruku, doplňování náhradních dílů, řízení zásob a fakturaci. Zefektivňuje a usnadňuje technikům práci v terénu, zpřístupňuje jim informace jako např. smlouvy o rozsahu služeb, informace o záruce a předmětu služeb.

Řízení vztahů s dodavateli

Řešení pro řízení vztahů s dodavateli, které se původně považovalo za vhodné pro větší společnosti, může nyní velmi efektivně šetřit čas a peníze i středním firmám. Intentia e-Procurement 5.2 má jediný integrační bod a schopnost uchovávat první zápis, což usnadňuje řízení interních materiálových potřeb a nepřímých výdajů.

V mnoha firmách jsou automatizované procesy sledování nepřímých výdajů omezené, což přináší další komplikace u typicky decentralizované zásobovací politiky. Díky e-Procurement 5.2 zákazníci firmy Intentia získají centralizovaný přehled o svých výdajích, což povede jednak k lepšímu řízení dodavatelů a vyšší nákupní síle, a zároveň omezí dobu potřebnou k mechanickému vyhledávání a analyzování těchto výdajů. Společnosti, které nebudou pozorně řídit vztahy s dodavateli, riskují, že zaplatí za zboží a služby příliš mnoho a ztratí čas, který by mohly jinak věnovat strategičtějším aktivitám.

O společnosti Intentia

Intentia je jediným celosvětovým dodavatelem řešení v oblasti řízení podnikových procesů zaměřeným zcela na poskytování softwarových aplikací a konzultačních služeb firmám, jejichž činnost zahrnuje zejména výrobu, distribuci a údržbu.

- 100 % našich zdrojů je věnováno tomuto trhu

- 100 % našeho softwaru je navrženo pro tento trh

- 100 % našich zkušeností pochází ze služby tomuto trhu.

Našimi typickými zákazníky jsou středně velké až velké firmy. Jako od důležitého poskytovatele služeb od nás vyžadují spolehlivost, zkušenosti a jistotu stejně jako flexibilitu a odborné znalosti svých podniků a výrobních procesů. Více než 40 společností v České republice a na Slovensku využívá náš produkt Movex.

Řešení firmy Intentia vznikají od počátku s vědomím konkrétních potřeb zákazníků a nutnosti snadného růstu a změn zároveň s jejich podniky. Naše poradenství zjednodušuje komplexní procesy, předjímá požadavky zákazníků a poskytuje jim cenná krátkodobá i dlouhodobá řešení. Intentia je inteligentní volba.

Intentia byla založena v roce 1984 a poskytuje své služby přes 3000 zákazníkům ve 40 zemích. Naše obchodní řešení dnes zahrnují oblasti řízení podniků, řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, řízení zákaznických vztahů, řízení dodavatelských sítí, řízení organizační výkonnosti a organizaci pracovišť.

Intentia je veřejně obchodovatelnou společností; s jejími akciemi se obchoduje na stockholmské burze (Stockholm Stock Exchange, XSSE) pod značkou INT B. Navštivte naše webové stránky: www.intentia.com.

Váš názor | Chyby v zaúčtování software mohou firmám způsobit problémy

Témata článku: IPA, Automatizované řízení, Dodavatel, Řízení

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší