Intel: Zamilovanost Evropy do spotřební techniky nabírá obrátky

Nová studie společnosti Intel o digitálním životním stylu odhalila, že se Evropa oficiálně stala regionem milovníků techniky. Mladí i starší spotřebitelé, muži i ženy berou techniku jako nedílnou součást svého života. Tři čtvrtiny Evropanů (75%) uvedlo, že se jim líbí či jsou dokonce nadšeni z rostoucího tempa technických inovací a změn. Nejspokojenějším národem jsou z tohoto hlediska Italové s 83 %, v těsném závěsu s 81 procenty se drží Velká Británie a Nizozemí.
Intel: Zamilovanost Evropy do spotřební techniky nabírá obrátky

Průzkum odhalil, jak dalece dnes technologické inovace ovlivňují životní styl běžných lidí – způsob jak se lidé baví, prožívají volný čas, hledají nové vědomosti nebo navazují vztahy. Je jasné, že technika naplňuje základní lidské potřeby. Pomáhá lidem navazovat kontakty s více lidmi, účastnit se běžných rituálů budování vztahů, a to vše v pohodlí a bezpečí domácího prostředí.

 

Mezi klíčová zjištění průzkumu patří:

·         Před pěti lety 15 % lidí v Evropě nedůvěřovalo novým technickým produktům a ze zásady je nepoužívalo. Jejich počet dnes klesl na méně než polovinu (7%). V UK došlo v posledních pěti letech k největšímu nárůstu vývoje a přijímání technologií, celkem 27% vzrůstu.

 

·         Evropané dnes tráví brouzdáním po internetu téměř stejný čas, jako posloucháním hudby a rádia (11 versus 13,7 hodiny za týden). Italové dokonce na internetu tráví více času než sledováním televize (14 hodin versus 13 hodin).

 

·         Více než dva z pěti Evropanů (43 %) mají pocit, že pokud by přišli o svůj počítač a digitální techniku, jejich život by se dramaticky změnil – nejvíce by byli dotčeni Britové (54 %).

 

·         Každý osmý obyvatel Evropy (12 %) tvrdí, že by bez digitální a počítačové techniky nemohl žít – celých 20 % Britů se vyjádřilo tímto způsobem, pouze 5 % Italů by nemohlo žít bez techniky.

 

·         28 milionů Evropanů (43 %) hledá na internetu informace o lécích a zdravotních otázkách.

 

·         Ohledně romantického vztahu se jeden ze šesti (18 %) Evropanů vyjádřil v tom smyslu, že možnost komunikace přes SMS nebo e-mail mu dává při prvním kontaktu větší jistotu.

 

·         44 % Evropanů využívá internet k hledání práce. Nejpravděpodobněji bude práci na internetu hledat Dán (57 %), který rovněž patří k nejaktivnějším on-line výzkumníkům (94 %).

 

Mark Brailey, ředitel marketingu společnosti Intel pro oblast EMEA, průzkum komentoval následovně: „Tato studie ukazuje, že spotřebitelé vnímají tempo změn techniky mnohem pozitivněji, což nás posunuje do nové fáze přijímání technologií. Spotřebitelé ve stále větší míře berou techniku jako nedílnou součást svého životního stylu a oceňují výhody, které v této oblasti dnešní technika přináší.“

 

Výzkum „Digitální životní styl společnosti Intel“ se zaměřuje na měnící se postoje spotřebitelů k technice, její přijímání a vliv technologií na klíčové oblasti života: zábavu, sociální život, osobní rozvoj a mezilidské vztahy. Průzkum probíhal mezi 6 000 evropskými spotřebiteli, rovnoměrně rozdělenými mezi pohlaví,
ve věkovém rozmezí 18 – 65 let.

 

Domov, digitální domácnost

Studie dále ukázala, že lidé v Evropě dnes vlastní více techniky, než kdykoliv dříve. Většina evropských domácností vlastní sedm[2] ze čtrnácti nejrozšířenějších technických zařízení nebo novinek, a je proto stále pravděpodobnější, že v domácnostech bude docházet k ‘přesycení technikou’. Jako reakce na tuto situaci se objevuje nový druh domácí techniky, který stírá rozdíly mezi televizí a osobním počítačem. Zábavní PC, nebo E-PC (Entertainment PC) vytváří efektivní, elegantní a jednoduché centrum veškeré audiovisuální zábavy v domácnosti – hudby, filmů, televize, internetu, e-mailů a fotografií. K tomu značnou měrou přispěje i nedávno představená nová technologie Intel® Viiv, která počátkem příštího roku rozšíří možnosti digitální zábavy v domácnosti.

 

Domácí zábava – díky bohatším zážitkům a větší možnosti volby tráví lidé více volného času doma

Pokračující modernizace techniky a její širší přijímání ovlivňuje rovněž způsob domácí zábavy spotřebitelů. Rostoucí působivost a pestrost domácí zábavy vede lidi ke změnám ve způsobu trávení volného času. Výborná kvalita digitální zábavy spotřebitelům umožňuje tvorbu prostředí, které zajišťuje zážitky známé z kina přímo v jejich domácnosti. 

·         Rostoucí popularita domácího kina již řadu lidí vedla k tomu, že raději zůstávají doma – každý čtvrtý (25 %) navštěvuje kino méně. 31 % Italů tvrdí, že chodí do kina méně často a 19 % Francouzů tam chodí s nižší frekvencí.

 

·         Lidé starší 50 let tráví ve Francii více než čtyři hodiny denně hraním počítačových her. I v celkovém úhrnu jsou Francouzi největší hráči, protože hry na PC či konzolích má rádo 35 % obyvatelstva.

 

·         Každý týden používá 36 % Evropanů chat roomy – Francouzi jsou nejaktivnější uživatelé chatu (46 %). Zhruba 20 % Španělů se zase věnuje bloggování – to je nejvíce ze všech evropských zemí.

 

Mark Brailey dodává: „Vzorce chování se v oblasti zábavy postupně mění a lidé ve stále větší míře vnímají zábavní PC jako nezbytnou součást svého volného času – hudba, filmy, digitální fotografie a řada dalších činností – kdykoliv během dne, kdekoliv v domácnosti.“

 

Milenci mají spojence

V rámci mapování úlohy techniky při navazování kontaktů se ukázala jedna nečekaná výhoda SMS
a emailů - díky nim se jeden ze šesti Evropanů (18 %) cítí mnohem jistější při první kroku směrem k potenciálnímu partnerovi (Dánsko: 18 % versus 10 % / Španělsko: 17 % vs 12 %). Nejde pouze o to,
že je to snazší, bezpečnější a nenápadnější, ale i odmítnutí zaslané formou SMS či e-mailu méně zraní
a není tak očividné.

·         Ve Švédsku se 25 % respondentů vyjádřilo, že se díky textové komunikaci cítí jistější a švédští muži jsou proto odvážnější (31 % versus 20 % u žen). V UK se lidé do 30 let cítí mnohem jistější při navazování kontaktů přes SMS nebo e-mail, přičemž 30 % říká, že to snižuje jejich obavy. Totéž platí pouze o 9 % lidí ve věku 31-50 let a o 5 % starších 50 let.

 

·         Randění po internetu jsou nejpopulárnější v Německu a Itálii, kde je vyzkoušelo celých 13 % všech majitelů počítače. Nejostýchavější jsou z tohoto úhlu pohledu Britové a Dánové, kde se do toho pustilo jen 7 % lidí.

 

·         Ve Francii zkoušelo vztah po internetu dvakrát více mužů (14 %) než žen a rovněž 14 % Italů využívá možnost on-line schůzek.

 

 

Sociální život je více flexibilní a spontánní

Sociální život průměrného Evropana prodělal díky nejnovějšími metodám komunikace masivní změny. Rostoucí role techniky lidem umožňuje flexibilnější kontakt s přáteli, širší síť vazeb, snazší kontakt
a udržování vztahů.

·         75 % dotázaných uvedlo, že technika jim umožnila být více spontánní a flexibilní – často k domluvě setkání s přáteli na poslední chvíli.

 

·         67 % Evropanů cítí, že má díky SMS a e-mailům větší přehled o dění v životě přátel a 40 % se cítí méně osamělých.

 

·         Nejnovější metody komunikace však přináší i některé nevýhody – jeden z deseti Evropanů (11 %) uvádí, že s nejlepšími přáteli tráví méně času, protože má širší okruh přátel. Na stejný vedlejší efekt si stěžovala čtvrtina Švédů (25 %).

 

Pomáhá lidem ke vzdělání a rozvoji vlastního života

Studie rovněž odhalila, do jaké míry se lidé spoléhají na techniku při vzdělávání a rozvoji svého života. Technika povzbuzuje touhu spotřebitelů po okamžitém přístupu k informacím a ve světě, kde je nejdražší právě čas, otevírá snadný a rychlý přístup ke skutečně instantním službám.

·         Hledání práce: 44 % Evropanů využívá internet při hledání zaměstnání.

 

·         Výuka dětí: 11,5 milionu (18 %) Evropanů používá internet k podpoře vzdělávání svých dětí.

 

·         Vzdělávání: Téměř jedna třetina Evropanů využívá na internetu kurzy a jiné formy vzdělání.

 

·         Větší znalosti/nové dovednosti: 68 % Evropanů již použilo internet ke zvýšení svých znalostí, např. poznávání nové země, do které se chystají cestovat.

 

·         Výzkum v oblasti zdraví: 43 % Evropanů vyhledává on-line informace o zdravotní situaci nebo problémech. 40 % německých žen používá web při hodnocení zdravotního stavu, u mužů to je 36 %. Ve Švédsku tak postupuje 52 % žen a 40 % mužů.

 

·         Problémy: Internet lidem umožňuje větší aktivitu v řešení různých problémů, jako je například poškozování životního prostředí, kde jej již využilo 32 % Evropanů.

 

 

Nedílná součást života spotřebitelů

Tři čtvrtiny Evropanů popisují techniku jako obohacení svého života a jedna pětina jako prostředek k relaxaci a úniku ze stresu každodenního života. Téměř 12,5 milionu lidí vnímá techniku jako něco,
co jim pomohlo v hledání sebe sama a ve stále větší míře hodnotí druhé podle jejich způsobu používání techniky.

 

Lidé přijímají novou techniku ve všech oblastech svého života. Pomocí SMS na poslední chvíli upřesňují různé domluvy, posílají emaily přátelům po celém světě, stahují hudbu do iPodů, surfují po internetu
a hledají vhodné místo na dovolenou, vypínají televizi, pracují přes bezdrátové Wi-Fi sítě a zveřejňují alba s digitálními fotografiemi – je těžké si vybavit, co lidé vlastně dělali bez této výbavy. Nicméně ve všech těchto situacích je klíčem jednoduchost. Ačkoliv technika může přinášet jedinečné možnosti, je důležité, aby se uživatelé nedostali do situace, kdy si nejsou jisti, zda jim má v náročném životě pomáhat nebo jej ještě dále komplikovat.

 

Mark Braily uzavírá: „Společnost Intel zaujímá v rozvíjejícím se digitálním životním stylu klíčovou pozici
a rozvíjí další zájem uživatelů a možnosti techniky tak, aby se stala přirozenou součástí každodenního života. S nástupem nové éry bude i nadále důležitým úkolem zajistit techniku, která bude pro lidi užitečná a praktická.“ [1] Technika je v tomto kontextu chápána jako počítače, internet, digitální TV a rádio, mobilní telefony, digitální kamery, DVD a CD přehrávače, iPody, automobilové satelitní navigační systémy.

 

 

[2] Technika je v tomto kontextu chápána jako počítače, internet, digitální TV a rádio, mobilní telefony, digitální kamery, DVD a CD přehrávače, iPody, automobilové satelitní navigační systémy.

Témata článku: Internet, Black, Black List, CS, Family, Font, List, Roman, Symbol, Domácí kina, Mobilní telefony element, Satelitní televize, Celkový únik, Dotázaný uživatel, Dnešní únik, Stres, Nedílná součást, Jednoduchý vzorec, Nečekaná situace, Domácí kino

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí