Intel oznámil za první čtvrtletí rekordní hospodářské výsledky

Intel oznámil za první čtvrtletí rekordní hospodářské výsledky

Silná pozice v podnikové sféře a nové produkty stojí za rekordními výsledky společnosti Intel.

Výsledky bez zohlednění účetních principů GAAP

 • Tržby 12,9 mld. USD, nárůst o 2,6 mld. USD, meziročně o 25 %
 • Hrubá marže 62 %, meziroční pokles o jeden procentní bod
 • Provozní zisk 4,3 mld. USD, nárůst o 862 mil. USD, meziročně o 25 %
 • Čistý zisk 3,3 mld. USD, nárůst o 830 mil. USD, meziročně o 34 %
 • Zisk na akcii (EPS) 59 centů, nárůst o 16 centů, meziročně o 37 %

Výsledky podle účetních principů GAAP

 • Tržby 12,8 mld. USD, nárůst o 2,5 mld. USD, meziročně o 25 %
 • Hrubá marže 61 %, meziroční pokles o 2 procentní body
 • Provozní zisk 4,2 mld. USD, nárůst o 710 mil. USD, meziročně o 21 %
 • Čistý zisk 3,2 mld. USD, nárůst o 718 mil. USD, meziročně o 29 %
 • Zisk na akcii (EPS) 56 centů, nárůst o 13 centů, meziročně o 30 %

Společnost Intel oznámila rekordní zisk na akcii a tržby za první čtvrtletí roku 2011. Bez zohlednění účetních principů GAAP společnost v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhla tržeb ve výši 12,9 mld. USD, provozního zisku 4,3 mld. USD, čistého zisku 3,3 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 59 centů. Podle účetních principů GAAP dosáhla společnost Intel tržeb ve výši 12,8 mld. USD, provozního zisku 4,2 mld. USD, čistého zisku 3,2 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 56 centů.

Společnost dosáhla peněžních provozních příjmů ve výši přibližně 4 mld. USD, vyplatila peněžní dividendu ve výši 994 mil. USD a dále použila 4 mld. USD ke zpětnému odkupu 189 mil. kmenových akcí.

Tržby v prvním čtvrtletí letošního roku představují pro společnost Intel historicky nejlepší výsledek, kterého jsme dosáhli díky meziročnímu růstu tržeb v řádu dvoumístných čísel ve všech hlavních produktových segmentech a ve všech regionech,“ uvedl Paul Otellini, prezident a CEO společnosti Intel. „Tyto mimořádné výsledky spolu s výhledem na druhé čtvrtletí nás opravňují k očekávání více než 20% nárůstu celoročních tržeb.“

Čtvrtletní výsledky

I. Q 2011

oproti IV. Q 2010

oproti I. Q 2010

Tržby

12,8 mld.USD

nárůst o 12 %

nárůst o 25 %

Provozní zisk

4,2 mld.USD

nárůst o 3 %

nárůst o 21 %

Čistý zisk

3,2 mld.USD

beze změny

nárůst o 29 %

Zisk na akcii

56 centů

beze změny

nárůst o 30 %

Hlavní finanční ukazatele pro 1. čtvrtletí 2011

 • Tržby PC Client Group vzrostly o 17 procent, tržby Data Center Group vzrostly o 32 procent, tržby ostatních skupin Intel Architecture vzrostly o 70 procent, tržby z prodejů mikroprocesorů a čipové sady Intel® AtomTM činily 370 mil. USD a vzrostly o 4 %, vše ve srovnání s předchozím obdobím.
 • Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů oproti předchozímu období vzrostla.
 • Hrubá marže byla 61 procent.
 • Výdaje na výzkum a vývoj (R&D) a fúze a akvizice (MG&A) činily 3,7 mld. USD, oproti očekávání společnosti Intel mírně vzrostly.
 • Čistý zisk z kapitálových investic a úroky činily 213 mil. USD, což bylo v souladu s očekáváním společnosti.
 • Efektivní daňová sazba činila 28 procent, koresponduje s výhledem společnosti, který činil 29 %.
 • Společnost použila 4 mld. USD ke zpětnému odkupu 189 mil. kmenových akcií.
 • V průběhu tohoto čtvrtletí společnost Intel dokončila akvizice společností Wireless Solutions a McAfee, Inc.Obě akvizice dohromady přispěly k tržbám částkou 496 mil. USD.
 • První čtvrtletí roku 2011 mělo 14 týdnů oproti obvyklým 13 týdnům, a to z toho důvodu, že společnost Intel změnila svůj fiskální rok na běžný kalendářní.

Hospodářská prognóza

Hospodářská prognóza společnosti Intel nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí, které budou uzavřeny po 19. dubnu.

II. Q 2011 (GAAP, pokud není uvedeno jinak)

 • Tržby: 12,8 mld. USD, +/- 500 mil. USD
 • Tržby bez zohlednění účetních principů GAAP: Bez započtení určitých účetních vlivů akvizic jsou tržby odhadovány na 12,85 mld. USD, +/- 500 mil. USD.
 • Hrubá marže v procentech: 61 %, +/- několik procentních bodů
 • Hrubá marže bez zohlednění účetních principů GAAP: Bez započtení určitých účetních vlivů akvizic a výdajů souvisejících s akvizicemi je hrubá marže odhadována na 62 %, +/- několik procentních bodů.
 • Výdaje na výzkum a vývoj (R&D) a fúze a akvizice (MG&A): přibližně 3,9 mld. USD
 • Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicemi: přibližně 75 mil. USD
 • Vliv kapitálových investic, úroky a ostatní položky: zisk přibližně 50 mil. USD
 • Odpisy: přibližně 1,2 mld. USD

Celý rok 2011 (GAAP, pokud není uvedeno jinak)

 • Hrubá marže v procentech:63 %, +/- několik procentních bodů
 • Hrubá marže bez zohlednění účetních principů GAAP: Bez započtení určitých účetních vlivů akvizic a výdajů souvisejících s akvizicemi je hrubá marže odhadována na 64 %, +/- několik procentních bodů.
 • Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): 15,7 mld. USD, +/- 200 mil. USD
 • Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicemi: přibližně 260 mil. USD
 • Daňová sazba: ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí přibližně 29 %
 • Odpisy: 5 mld. USD, +/- 100 mil. USD
 • Kapitálové výdaje: 10,2 mld. USD, +/- 400 mil. USD
 • Kalendářní rok 2011 bude mít 53 pracovních týdnů oproti obvyklým 52 týdnům, a to z toho důvodu, se společnost Intel změnila svůj fiskální rok na běžný kalendářní.

Další informace k výsledkům a prognóze budoucích výsledků společnosti Intel naleznete v komentáři finančního ředitele na webu na adrese: www.intc.com/results.cfm.

Vlastní server za 495 Kč měsíčně

Témata článku: Zisk, Cent, Čistý zisk

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší