Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve spolupráci se společností Siemens Business Services zprovoznil systém pro e-learning

Společnosti Siemens Business Services a IBM implementovaly na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) řešení umožňující odborníkům z oblasti zdravotnictví absolvovat vybrané specializované kurzy formou e-learningu.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve spolupráci se společností Siemens Business Services zprovoznil systém pro e-learning

Doposud Institut nabízel pouze prezenční formu studia, která je podmíněna osobní účastí posluchačů, což je pro mnohé odborníky časově velmi náročné. Aby byla možnost vzdělávání v této oblasti snazší, dostupnější a zajímavější, zavádí  IPVZ další způsob, jak si odborníci mohou rozšířit znalosti jednotlivých oborů, a to elektronickým distančním studiem. Uchazeč se tak může kdykoliv přihlásit na vypsaný kurz přímo na webových stránkách IPVZ a jejich prostřednictvím jej absolvovat v době, kdy mu to vyhovuje, aniž by kurz musel fyzicky navštívit či svůj čas přizpůsobit rozvrhu přednášek. 

 

E-learningový systém je současně propojen se studijním a ekonomickým systémem Institutu, což umožňuje jednak přístup do databáze posluchačů a zároveň přehled o platbách za kurzy. Jádro systému pro e-learning tvoří produkt Lotus Workplace Collaborative Learning od společnosti IBM.

 

V IPVZ byl vyškolen také odborný tým,  který umí připravit a zpracovat vlastní nabízené kurzy. Autorům kurzů je schopen poskytnout potřebné služby a  studentům odborné zázemí při studiu elektronickou formou.

„Projekt  Digitalizace vědeckých informací – II. etapa distančního vzdělávání je významným mezníkem v systému vzdělávání IPVZ. Nejen že umožňuje  poskytovat specializační a kontinuální vzdělávání elektronickou formou kromě klasického způsobu, přinesl také nový systém komunikace s posluchači a automatizovaný systém evidence. Spolupráce s dodavatelskou firmou Siemens  Business Services probíhala na vysoké, profesionální úrovni a dává záruku, že systém kombinovaného (prezenčního a distančního) vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví bude dále úspěšně rozvíjen,“ říká Ing. Ondřej Fuxa, náměstek ředitele IPVZ pro ekonomiku.

Váš názor | Český Telecom spustil dial-up za paušál

Témata článku: E-Learning

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší