Institut CERN zvolil ProCurve Networking by HP k propojení největší a nejvýkonnější světové laboratoře pro výzkum elementárních částic

Praha, 20. ledna 2006 – Společnost ProCurve Networking by HP oznamuje významné rozšíření obchodního partnerství s institutem CERN, v rámci kterého HP poskytne tomuto špičkovému světovému výzkumnému středisku se sídlem v Ženevě rozsáhlé síťové řešení speciálně navržené pro potřeby zařízení pro výzkum elementárních částic, ve kterém v současné době probíhá výstavba Velkého hadronového urychlovače (LHC).
Institut CERN zvolil ProCurve Networking by HP k propojení největší a nejvýkonnější světové laboratoře pro výzkum elementárních částic

V rámci zajištění vyšší spolehlivosti, rychlosti a celkové výkonnosti IT infrastruktury nakoupil institut CERN 300 úspěšných přepínačů ProCurve Switch 3400cl, které budou rozmístěny nejen  v areálu výzkumného střediska, ale propojí také technologickou infrastrukturu CERN, která je jádrem největších světových projektů GRID.

 

K dnešnímu datu již bylo v areálu CERN instalováno přibližně 50 přepínačů ProCurve 3400cl.  V následujících letech se počítá s nárůstem jejich počtu až na 700 v rámci projektu celkové revitalizace IT infrastruktury, jejímž základem je zajištění inteligentního a vysoce výkonného okraje sítě. Dalších 250 kusů tohoto přepínače typu Layer 3 Gigabit LAN bude instalováno  v rozsáhlé PC farmě výpočetního střediska CERN. Tyto přepínače propojí více než 6 000 osobních počítačů, které jsou jádrem výpočetního gridu LHC. Tento globálně distribuovaný vědecký grid zajistí v roce 2007, kdy bude LHC spuštěn, tisícům vědců po celém světě možnost produkovat, ukládat a analyzovat až 15 Petabytů (15 milionů Gigabytů) dat ročně.

 

Jako jedno z předních světových vědeckých center s vysokými nároky na výkonnost a bezpečnost IT infrastruktury zkouší a posuzuje CERN nepřetržitě nové technologie, které mohou podpořit výzkum a zvýšit produktivitu. David Foster, Communications, Systems and Networking Group Leader, CERN prohlásil: „Rozhodnutí k nákupu přepínačů ProCurve bylo založeno na vysokém výkonu, nízkých celkových nákladech a zvýšeném zabezpečení sítě, které nám tyto produkty přinesou. Kromě toho jsme potřebovali spolehlivého partnera, u kterého je záruka, že bude nadále investovat do špičkových technologií.

 

„Naše technické specifikace jsou někdy poněkud napřed oproti oborovým standardům – z toho důvodu se rádi obracíme na dodavatele jako ProCurve Networking, kteří jsou dostatečně flexibilní a schopní investovat do vývoje potřebných řešení. Architektura Adaptive Edge je  v souladu se strategií našeho výzkumného střediska.

 

Foster dodal: „Díky produktům ProCurve se nám podařilo dosáhnout vyšší úrovně výkonnosti, zabezpečení a inteligence naší sítě, což bylo nezbytnou podmínkou pro správu složitých aplikací, které jsou součásti projektu Velkého hadronového urychlovače. Rovněž si ceníme doživotních záručních podmínek ProCurve. Těšíme se na další rozvoj spolupráce s týmem společnosti ProCurve Networking.“

 

Institut CERN se sídlem v Ženevě byl založen v roce 1954 jako evropské výzkumné středisko pro jadernou fyziku s největším zařízením pro výzkum elementárních částic na světě. Na chodu CERN se podílí 20 členských zemí a pracuje v něm přes 2 500 vědeckých pracovníků. Posláním institutu je odhalovat tajemství hmoty a sil, které ji drží pohromadě. CERN bude provozovat nejen největší světový urychlovač částic LHC, ale také LHC Computing Grid (LCG) největší mezinárodní vědecký grid. Za zmínku také stojí, že v roce 1989 vynalezl Tim Berners-Lee, jeden z výzkumných pracovníků CERN, World Wide Web celosvětovou síť, která měla původně sloužit pro automatické sdílení informací mezi vědci působícími na různých univerzitách po celém světě.

 

Institut CERN již používá síťové produkty HP přes 12 let. HP také spolupracuje s institutem na projektu openlab, který byl zahájen v roce 2003 a jehož cílem je vytvoření novátorského systému pro projekty spolupráce mezi CERN a IT odvětvím. Hlavním cílem projektu CERN openlab je objevovat a vyvíjet klíčové technologie pro podporu pokročilých clusterů pracujících na rozsáhlém mezinárodním gridu procesorů, serverů, vysoce rychlostních přepínačů, technologií pro ukládání dat a databázového softwaru.

 

„Společnost HP má s institutem CERN velice dobré a pevné vztahy v oblasti výzkumu a vývoje. Jsem rád, že se naše partnerství dále rozšířilo,“ uvedl Wenceslao Lada, viceprezident a generální manažer, ProCurve Networking, EMEA. Rozhodnutí CERN investovat do špičkových síťových řešení ProCurve je dokladem toho, že produkty ProCurve jsou vyhledávány předními světovými organizacemi, které jsou přesvědčeny o jejich výhodách a také o výhodách architektury Adaptive EDGE™.“

 

Strategie ProCurve Networking Adaptive EDGE Architecture je založena na inteligentním okraji sítě se spolehlivým připojením, který je automaticky konfigurován prostřednictvím podnikových zásad nastavených z centra s řízením na okraji sítě.

 

 

O institutu CERN

 

CERN, Evropská organizace pro jaderný výzkum, je předním světovým výzkumným střediskem  v oboru elementárních částic. Hlavní sídlo institutu CERN je v Ženevě. V současnosti jsou členskými státy organizace následující země: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.Indie, Izrael, Japonsko, Ruská federace, USA, Turecko, Evropská komise a UNESCO mají status pozorovatele.

 

O společnosti ProCurve Networking by HP

 

Obchodní útvar ProCurve Networking společnosti HP je dodavatelem podnikových síťových řešení, která jsou tvořena produkty a službami pro kabelové i bezdrátové sítě. V souvislosti se vzrůstající potřebou posunout inteligenci a funkcionalitu směrem k okraji sítě poskytuje strategie ProCurve Adaptive EDGE Architecture jedinou komplexní a všezahrnující koncepční strategii  v odvětví, která je adaptabilní, škálovatelná a zcela interoperabilní pro zajištění řízení z centra  s kontrolou na okraji sítě. V hodnocení výzkumné a poradenské firmy Gartner, Inc. Magic Quadrant Report 2004 for Global Campus LANs byla společnost ProCurve umístěna do kvadrantu „challenger“.

 

Další informace o síťových řešeních ProCurve najdete na stránkách www.hp.com/eur/procurve

Váš názor Další článek: První počítačový virus oslavil 20. narozeniny

Témata článku: Bezpečnost, Challenger, Lady, Networking, Jaderná technologie, Unesco, CS

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší