Informační systém Helios Orange v cihlářském průmyslu

11. září 2007
BiTMICRO SSD s kapacitou 416 GB
Informační systém Helios Orange v cihlářském průmyslu

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. je nejen jedním z největších českých výrobců cihlářského sortimentu a současně zákazníkem informačního systému Helios Orange.

Činnost moderní cihlářské firmy bylo již v počátcích jej novodobé historie třeba podpořit podnikovým informačním systémem. Firma však dlouho vlastnila informační systém na bázi MS DOS. Ten byl vcelku vyhovující po stránce účetní, avšak zcela nedostačující pro potřeby obchodního oddělení i vrcholového managementu. Postupně se také projevoval stále větší tlak na centralizaci prodeje a postupem času bylo také nutné zajišťovat i další služby, jako dopravu, kompletaci dodávek na konkrétní stavby, technické poradenství apod. Navíc ve starém systému zcela chybělo plánování výroby, CRM, sledování zakázek a podobně. Nemožnost vytváření různých pohledů a zadávání potřebných kritérií pro vyhodnocování pak není třeba zdůrazňovat.

„Stávající software také nebyl dostatečně flexibilní, přičemž možnost jeho úpravy podle našich potřeb byla pouze velmi omezená,“ vzpomíná Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ.
Již v roce 2003 se proto management společnosti rozhodl pro pořízení nového podnikového informačního systému.

Proběhlo výběrové řízení, jehož hlavním kritériem byla především předpokládaná stabilita dodavatelské firmy, tedy dostatečný počet implementací, její zázemí a také legislativa. Důležitými hledisky byly také flexibilita dodávaného systému, dostupnost implementační firmy, bezproblémové fungování všech poboček on-line a variabilita v nastavení uživatelských práv. Firmu HELUZ zajímala i možnost komunikace s jinými softwary a možnost exportu, příp. importu dat.

Rozhodujícím faktorem se nakonec ukázala být dostupnost implementační firmy, firmy UNIPEX CZ, s.r.o., její zázemí a reference i vstřícná jednání. A v neposlední řadě i příznivá cena.

K podpisu smlouvy mezi společnostmi HELUZ, UNIPEX a LCS došlo 6. února 2004, přičemž již 1. června téhož roku byl zahájen ostrý provoz. Zhruba šest týdnů před tímto datem byla dokončena základní implementace obchodního systému. Od 1. června pak fungovaly i veškeré účetní moduly kromě mezd a majetku, u nichž byl požadován termín zahájení ostrého provozu od 1. ledna roku následujícího.

V současné době pracují ve společnosti HELUZ se systémem Helios Orange již tři roky. Oceňují zde jak flexibilitu a variabilitu systému, tak možnost doprogramování aplikací a jeho schopnost komunikace s jinými softwary.

„Systém Helios Orange umožnil zcela novou organizaci obchodu a prodeje u naší firmy,“ konstatuje Jan Krampl a dodává: „Vzhledem k naší spokojenosti jsme jej posléze implementovali také v rámci všech našich poboček. Současně s implementací pak probíhalo i sloučení poboček do jednoho informačního systému pracujícího on-line. Vlastní implementace probíhala sice poněkud hekticky, nicméně bez větších problémů, což bylo zásluhou velice profesionálního přístupu zaměstnanců implementační firmy,“ dodává.

Váš názor Další článek: BiTMICRO SSD s kapacitou 416 GB

Témata článku: Software, Orange, Novodobá historie, Helios, Ostrý provoz, Omezená schopnost

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší