Infor uvádí novou verzi Infor PLM Optiva

Infor uvádí novou verzi Infor PLM Optiva

Společnost Infor dnes ohlásila nejnovější verzi Infor PLM Optiva, řešení z oblasti řízení produktového životního cyklu (PLM) určeného pro procesní výrobce a prodejce. Funkcionality v nové verzi zlepšují procesy vývoje receptů včetně možnosti variabilních úprav, silnějšího modelování výkonnosti a produktové simulace, dále poskytují větší flexibilitu a možnosti datových analýz, vylepšují procesy testování a zefektivňují procesy řízení kvality a označování výrobků.

„Mezi kritické výzvy, kterým musejí čelit procesní výrobci, patří dnes zejména inovace a vývoj nových produktů, tlak na výrobní a distribuční náklady, a dlouhodobý rozvoj klíčových produktových značek,“ řekl Rory Granros, ředitel odvětvového a produktového marketingu v oblasti procesní výroby a PLM ve společnosti Infor. „Abychom pomohli těmto podnikům se v současných výzvách orientovat, integrovali jsme do nové verze Infor PLM Optiva inovace zaměřené na řízení kvality, snižování nákladů a řízení globálních regulačních požadavků.“

Nový Advanced Formula Editor, jedna z nejdůležitějších inovací v rámci Infor PLM Optiva, umožňuje výrobním podnikům vizuálně modelovat řadu receptů a jejich verzí, rychle vyhodnotit ideální postupy a identifikovat případná rizika. Vývojoví pracovníci mohou také rychle vytvořit sérii receptů a simulovat odpovídající důsledky, jež pomáhají redukovat cyklus pokusů a omylů spojených s tradičními vývojovými postupy. Tato funkcionalita dokáže poskytnout významné úspory financí a času nezbytného k uvedení nových produktů na trh, přičemž zároveň přináší vyšší kvalitu výrobků. Nový editor také dovoluje vytvořit tzv. „sub-recepty“, jako jsou například směsi příchutí, které pomáhají zlepšit kvalitu dávkování a konzistenci a lépe ochránit duševní vlastnictví v případě outsourcované výroby. Nové funkcionality pro řízení receptů navíc nově obsahují testovací modul, který umožňuje minimalizovat chyby a garantovat bezpečnost vyrobených produktů.

Analytická společnost Gartner ve své únorové studii PLM pro procesní výrobce zvyšuje konkurenceschopnost na globálních trzích říká, že „procesní výrobci jsou stále více nuceni investovat, protože jejich produkty jsou vnímány jako komodity pod silným cenovým tlakem. Proto musejí vyvíjet nové produkty s vyšší marží a přitom současně omezovat náklady na své produktové „vlajkové lodi“ efektivnější výrobou. Tyto firmy si uvědomují, že PLM jim pomáhá řídit procesy spojené s předpisy a recepty mnohem účinnějia přitom lépe vyhovět regulačním požadavkům a spolupracovat v rámci dodavatelského řetězce na mnoha trzích.

Infor PLM Optiva nyní poskytuje inovovaný analytický modul pro simulaci výroby navrženého produktu, který dokáže lépe určit oblasti potenciálních problémů dříve a minimalizovat čas nutný k provedení úprav či implementaci opatření v dodavatelském řetězci. Například výrobce polévek může upravit svůj existující recept a přesněji určit, jaké důsledky bude mít verze s nižším obsahem sodíku na náklady a kvalitu. Analytický modul také nabízí lepší přehled o nákladech a ziskovosti, přičemž pomáhá společnostem generovat přesnější analýzy obchodní výkonnosti. Rozšířené analytické funkcionality mohou také významně zvýšit schopnost výrobců doložit výroky uvedené na obalech produktů a tím omezit náklady spojené s„compliance“ procesy.

Další inovace v oblasti vyhovění normám byly do nové verze integrovány prostřednictvím aplikace Intelligent Authoring od společnosti Atrion International, která je poskytovatelem „compliance“ řešení pro nadnárodní společnosti. Tato funkcionalita pomáhá zefektivnit analýzy produktů a automatizovat tvorbu globálně vyhovující, vícejazykové dokumentace s cílem minimalizovat náklady na regulační požadavky spojené s narůstajícím počtem uváděných produktů a regulačních předpisů.

A nakonec, nový modul Label Development zvyšuje přesnost a zefektivňuje vytváření produktových označení s ohledem na aktuální složení výrobků, jejich testování a analýzy. Vylepšené řízení produktových označení dovoluje výrobcům redukovat výrobní časy, náklady a složitou administrativu.

Pro více informací o produktové řadě Infor PLM pro potravinářské a nápojářské společnosti navštivte prosím http://www.infor.com/solutions/plm/industries/fb/.

Témata článku: Compliance, Nová verze, Nový produkt, Sodík, Existující obsah, Analytická společnost, Výrobce, Label

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje