IDS Scheer představuje novou on-line platformu pro governanci, řízení rizik a shody

IDS Scheer představuje novou on-line platformu pro governanci, řízení rizik a shody
  • On-line platforma zprostředkovává organizacím přehled o aktuálních požadavcích na shodu
  • Představení ARIS Solution for GRC plus řada materiálu ke stažení zdarma
  • Aktuální blogy zvou k aktivní spoluúčasti

IDS Scheer, člen skupiny Software AG, spouští novou on-line platformu zaměřenou na tematiku governance a řízení rizik a shody. „GRC Lounge“ je otevřená všem, kteří mají zájem na vzájemné výměně informací o nejnovějších zprávách a trendech v dané oblasti.

Společnosti dnes čelí stále rostoucím požadavkům na poli řízení rizik a shody. Tyto požadavky se navíc mohou zásadně odlišovat zemi od země či v závislosti na velikosti organizace nebo průmyslovém odvětví, ve kterém podniká. Jednu věc ale mají vždy společnou: nevyhovět jim znamená vysoké peněžní pokuty, nebo dokonce tresty odnětí svobody, nehledě na nevratné poškození image podniku. Špatně propočítaná (nebo dokonce vůbec nepropočítaná) rizika mohou mít závažné finanční následky, či dokonce ohrozit stabilitu společnosti.

Internetová stránka http://www.grc-lounge.com obsahuje informace o celém spektru témat souvisejících s regulacemi a shodou s národními a odvětvovými předpisy, například o americkém zákonu Sarbanes-Oxley Act (SOX), organizaci Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) nebo německém Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). Detailně též detailně představuje vlastnosti produktu ARIS Solution for Governance, Risk & Compliance Management (GRC). Toto řešení podnikům umožňuje ustavit komplexní systém managementu shody a rizik. Propojení na skupinu ARIS GRC na síti ARIS Community (www.ariscommunity.com) dává uživatelům příležitost přispívat na příslušný blog a číst či komentovat na něm aktuální příspěvky.

O další obsah se bude platforma rozšiřovat již ve druhé polovině letošního roku. Pro příklad bude posílena oblast řízení rizik a přibudou nejrůznější video návody pro ARIS Solution for GRC. Pracuje se také na dotazníku, s jehož pomocí společnosti získají přehled o své vlastní situaci, co se rizik a shody týká.

„Těší nás, že prostřednictvím této novou platformou nabízíme komukoli jedinečnou příležitost ke sdílení myšlenek na téma governance a řízení rizik a shody,“ řekl Dr. Wolfram Jost, člen výkonné rady IDS Scheer zodpovědný za produktovou strategii a rozvoj. „Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci, ale vlastně kdokoli, kdo se o tuto tematiku zajímá, tu najde informace a tipy cenné pro své vlastní podnikání.“

Černobíle: Kinect, nebo Move a Wii?

Témata článku: Solution, Vysoký člen, Vysoká pokuta, Risk, Riziko, Wolfram, Nejnovější trend, Lounge, Compliance, Rostoucí skupina

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší