ICT Invex Fórum 2007 – cesta k větší efektivitě školství i jednotlivých škol

Již posedmé se v rámci veletrhu Invex-Digitex uskuteční ICT Invex Fórum 2007, věnované učitelům a školství samotnému.
ICT Invex Fórum 2007 – cesta k větší efektivitě školství i jednotlivých škol

Ve čtvrtek 25. října 2007 tak více než 500 českých a slovenských vedoucích pracovníků základních a středních škol zaplní tři hlavní sály Kongresového centra brněnského výstaviště. Za dobu své existence se ICT INVEX FÓRUM stalo nejen tradičním místem setkání, diskusí a prezentací řešení ICT pro oblast školství, ale i platformou k získání podkladů pro další strategická rozhodnutí. Program v sálu A bude jako v předchozích letech určen ředitelům škol, sál B je vyhrazen ICT koordinátorům a v sálu C budou probíhat prezentace komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Hlavním úkolem ICT INVEX Fóra je představit účastníkům zajímavou a přehlednou formou novinky v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v pedagogickém procesu i v řídicí práci škol, v komunikaci škol se státní správou a samosprávou ve školství. „V letošním roce se chceme co nejvíce zaměřit na novinky a nové produkty, které ve většině případů školy ještě plně nevyužívají nebo neznají a které jim mohou výrazně pomoci organizovat pedagogický proces a podpořit komunikaci a tím i ekonomicko správní, marketingové a další procesy ve škole, mezi školami a státní správou,“ říká Ing. Vlastimil Bejček, CSc., jeden z organizátorů ICT INVEX Fóra 2007. Dlouhodobé strategické záměry ve vzdělávání počítají také s novými způsoby a metodikami přípravy výukových materiálů, s jejich multimediálním zpracováním, údržbou, distribucí a sdílením v národních i mezinárodních počítačových vzdělávacích sítích.

Každým rokem se účastníci ICT INVEX Fóra vyjadřují i k tématům, která je nejvíce zajímají. A právě na základě loňského on-line hlasování bylo jako jedno z hlavních témat letošního ročníku zvoleno on-line vzdělávání. Klíčová bude určitě také přednáška o situaci a finančních zdrojích pro další rozvoj ICT na školách. Národní i evropské finanční zdroje a programy s tím související představí Mgr. Blanka Kozáková, vedoucí koordinátor projektů a rozvojových programů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků z Nového Jičína. Velkou příležitostí a výzvou pro české a slovenské pedagogy je zapojení se do evropských programů - eTwinning a CALIBRATE. Tuto nabídku a aktuální stav konkrétních projektů přednesou Petr Chaluš a Silvie Pýchová z Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Rozvoj ICT – jeden z pilířů konkurenceschopnosti škol

ICT koordinátoři budou mít prostor seznámit se a diskutovat s partnery ICT INVEX Fóra konkrétní technologie a řešení pro naplňování standardu ICT ve školách. Pedagogové využívající ICT technologie se budou moci seznámit s konkrétními výukovými produkty, informačními zdroji, programy a projekty státní správy a komerčního sektoru. Cílem je poskytnout maximum aktuálních informací, které by se měly stát základem pro rozvoj ICT strategie školy a udržení její konkurenceschopnosti.

ICT INVEX FÓRUM je určeno především zástupcům českých a slovenských škol všech stupňů, ředitelům, ICT koordinátorům, WEB administrátorům, síťovým administrátorům, učitelům zodpovědným za přípravu a koordinaci národních a mezinárodních projektů, české školní inspekci, pedagogickým centrům, krajským odborům školství, mládeže a tělovýchovy, střediskům služeb školám, či výzkumným ústavům pedagogickým. „Těší mě, že se akce takového rozsahu a kvality v rámci veletrhů INVEX-DIGITEX uskuteční. V letošním roce jsme učinili řadu opatření vedoucích ke zkvalitnění návštěvnické struktury se speciálním zaměřením na vybrané skupiny návštěvníků. Jednou z nich je i veřejný sektor – a právě ICT INVEX FÓRUM by mělo být pro zástupce veřejného sektoru z oblasti školství tím správným lákadlem,“ připomíná Petr Ondrášek, ředitel veletržních projektů INVEX-DIGITEX.

Pořadatelem ICT INVEX Fóra 2007 jsou Veletrhy Brno, a.s., organizátorem Institut celoživotního vzdělávání Vysokého učení technického v Brně. Hlavním partnerem letošního ročníku je společnost Microsoft a záštitu nad programem převzala Mgr. Dana Kuchtová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Aktuální informace o letošním programu ICT INVEX FÓRA 2007 jsou na http://www.c-agency.cz/ict2007

Váš názor Další článek: Intel vzhlíží ke 45nm výrobnímu procesu

Témata článku: Hlavní téma, Hlavní pilíř, Veřejná komunikace, Správný rozvoj, Evropský partner, Předchozí návštěvník, Blanka, Hlavní lákadlo


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest SSD s kapacitou 1 TB

Srovnávací test robotických vysavačů

Vybíráme nejlepší telefony na trhu

Jak zlepšit zvuk televize