IBM WebSphere Portal nové generace s vylepšenými technologiemi webu 2.0 pomůže podnikům dosáhnout jejich cílů

Armonk, New York: Společnost IBM (NYSE: IBM) oznámila jedinou, zjednodušenou nabídku produktu IBM WebSphere Portal se zdokonalenými nástroji pro Web 2.0 a se souborem balíčků připravených pro podnikové použití – tzv. akcelerátorů, jež urychlují implementaci webových funkcí pro konkrétní podnikové potřeby a nabízejí kratší návratnost investic. Zároveň je od tohoto měsíce k dispozici IBM Portlet for Google Gadget, který umožňuje koncovým uživatelům integrovat nejrůznější webové programy a rozšiřovat tak hodnotu internetových služeb v podnikovém prostředí.
IBM WebSphere Portal nové generace s vylepšenými technologiemi webu 2.0 pomůže podnikům dosáhnout jejich cílů

Nástroje Accelerators for WebSphere Portal řeší konkrétní podnikové problémy a zjednodušují implementaci přizpůsobených řešení na jediné portálové platformě. Například IBM Dashboard Accelerator poskytuje společnostem snadný způsob, jak sladit podnikatelské cíle, v reálném čase sledovat výsledky projektů a podnikat nápravná opatření tam, kde výkonnost pokulhává. Panely Dashboard lze snadno přizpůsobit jakémukoli odvětví. Například energetická společnost může vytvořit panel emisí pro operátory elektráren, který bude v reálném čase zobrazovat údaje o emisích z různých zařízení, a také výsledkovou kartu, jež monitoruje výkonnost proti souboru cílů na podporu zajištění shody se zákonnými požadavky.

WebSphere Portal také obsahuje rozšířenou podporu technologií webu 2.0, jež poskytují uživatelům oblíbené funkce, jako je rozšířená interaktivita a odezva, úpravy přímo v zobrazených prvcích, intuitivní přetahování objektů myší a inteligentní aktualizace stránek. Nové nástroje webu 2.0 umožňují organizacím snadno nasadit vysoce výkonné, intuitivní aplikace, jež splní očekávání koncových uživatelů z hlediska bohaté funkčnosti v prostředí prohlížeče. IBM WebSphere Portal je prvotřídní řešení podnikového portálu, jež nabízí rozsáhlou podporu technologií webu 2.0 včetně technologie Ajax (Asynchronous Java + XML) a služeb REST (Representational State Transfer). Díky těmto technologiím současné portály fungují pohotověji a jsou pro uživatele komfortnější než tradiční webové aplikace.

Díky otevřené architektuře řešení WebSphere Portal, konceptům architektury orientované na služby (SOA) a bohaté podpoře technologií webu 2.0 může uživatel kombinovat více než 5 000 portletů a služeb z katalogu portálových řešení IBM se zcela novým portfoliem portletů klíčových výkonnostních ukazatelů (KPI), což umožňuje rychlejší sestavování panelů.

Pro druhé pololetí roku 2007 plánuje IBM další vylepšení, která umožní uživatelům řešení WebSphere Portal spojovat podniková data s dostupnými miniaplikacemi Google Gadgets a vytvářet tak nové dynamické podnikové aplikace. Například logistická společnost bude moci tímto způsobem vytvořit aplikaci služeb zákazníkům nad souřadnicemi mapy Google, jež bude znázorňovat různé body možného vyzvednutí zboží k přepravě.

Nově vytvořené akcelerátory řeší konkrétní podnikatelské potřeby nejrůznějších odvětví včetně průběžného sledování výkonnosti provozu podniku, správy osobních informací o zaměstnancích a vyhledávání kontaktů s určenou odborností prostřednictvím sociálních sítí.
Některé chystané akcelerátory: 

  • IBM Dashboard Accelerator, dostupný nyní, poskytuje flexibilní nástroje a kostru pro sestavování dynamických panelů a výsledkových karet, jež propojují strategické cíle s průběžnými informacemi o výkonnosti. 
  • IBM Collaboration Accelerator, jehož dostupnost je plánována na polovinu roku 2007, oživuje portálové aplikace funkcemi, jež posouvají týmovou spolupráci na vyšší úroveň a pomáhají zvyšovat produktivitu.
  • IBM Self-Service Accelerator, jehož dostupnost je rovněž plánována na polovinu roku, poskytuje zaměstnancům a manažerům intuitivní prostředí pro samoobslužné funkce.
  • IBM Content Accelerator, který by měl být k dispozici ve druhém pololetí roku 2007, umožňuje zákazníkům vytvářet a spravovat vysoce hodnotné weby, intranety, extranety a portály s vyspělými vyhledávacími funkcemi.
  • IBM Enterprise Suite Accelerator, s jehož dostupností se počítá ve druhém pololetí roku 2007, přináší integrované řešení správy obsahu, vyspělých vyhledávacích služeb, spolupráce a panelů, nabízí také podporu formulářů a offline klientů.

 

Témata článku: Google, IBM, Tradiční prvek, Gadgets, Elektrárna, Rest, Ajax, Druhá polovina, Podniková funkce, Transfer, Reálná aplikace, Portal, Nejrůznější způsoby, Self, Dashboard, Podnikový nástroj

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje