IBM pokračuje v poskytování služeb elektronického distribuovaného vzdělávání ČR-ČESKÉ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Praha, 25. října 2005 – ČR-ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ – největší a zcela výjimečná finančně správní instituce státní správy České republiky s více než 8.000 zaměstnanci využívá od roku 2001 pro vzdělávání svých zaměstnanců distanční formu. Jako dodavatel komplexních služeb elektronického vzdělávání byla ve veřejné obchodní soutěži vybrána společnost IBM Česká republika.
IBM pokračuje v poskytování služeb elektronického distribuovaného vzdělávání ČR-ČESKÉ SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Po dobu trvání projektu od poloviny roku 2001 do července 2005 IBM Česká republika poskytovala komplexní služby elektronického distribuovaného vzdělávání (e-DV) zahrnující výstavbu a následné provozování systému e-DV, služby uživatelské a systémové podpory, řízení vzdělávacího procesu, tvorbu vzdělávacích kurzů, správu portfolia kurzů a lektorování. V úzké spolupráci s referátem distribuovaného vzdělávání ČSSZ bylo do systému elektronického distribuovaného vzdělávání vybudovaného na platformě IBM Lotus LearningSpace verze 4 připraveno více jak 20 titulů elektronických vzdělávacích kurzů či programů, počet studento-kurzů během trvání projektu překročil 66 tisíc. Dva z kurzů („Minimum o EU“, „Klient-zásady jednání“) získaly ocenění v rámci mezinárodních soutěží elektronického vzdělávání.

Čtyřletý projekt zhodnotila ředitelka personálního odboru ČSSZ PaedDr.Miluše Hájková: „Elektronické vzdělávání tvoří spolu s prezenčními kurzy efektivní systém vzdělávání našich zaměstnanců. Vyhovět stále rostoucím požadavkům na zvyšování a aktualizaci znalostí bychom pouze tradiční formou vzdělávání už nedokázali. Dnes, po čtyřleté zkušenosti se systémem e-DV, můžeme konstatovat, že tato forma vzdělávání je zaměstnanci přijímána a je s úspěchem využívána při jejich profesním růstu. Oceňujeme i úspornost systému, šetří čas zaměstnanců a náklady na vzdělávání. Využitím informačních technologií i v oblasti vzdělávání tak přispíváme k vnímání ČSSZ jako moderního úřadu-nositele sociálního pojištění.“

Díky dosavadním zkušenostem s distanční formou vzdělávání a službami poskytovanými společností IBM bylo vedením ČSSZ rozhodnuto pokračovat ve stejném způsobu zabezpečení elektronického vzdělávání zaměstnanců ČSSZ a vybudovaný systém e-DV dále rozvíjet. Nový projekt naváže na již vybudované řešení jak po stránce technologické, tak i obsahové. Další rozvoj bude zaměřen na vybudování systému pro poskytování kombinované formy (propojení elektronického a prezenčního vzdělávání) vzdělávacích programů.

O společnosti IBM
Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě, s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích, které mění náš svět. Převažující činností IBM ČR je prodej širokého spektra IT technologií, tedy všech typů počítačů, zálohovacích a komunikačních systémů, a to včetně programového vybavení a služeb.
K hlavním cílům IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora a prosazování výhod elektronického obchodování do každodenního života.

Témata článku: IBM, Stejný úřad, Komplexní projekt, Kurs, Efektivní využití, Moderní svět

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí