HP QuickPage: Proč tiskárny kupovat, když si je můžete pronajmout

8. května 2011
Nejlepší klient pro BitTorrent
HP QuickPage: Proč tiskárny kupovat, když si je můžete pronajmout

Společnost HP představila HP QuickPage™, novou službu, která umožňuje koncovému zákazníkovi místo nákupu tiskového hardwaru jeho operativní pronájem včetně servisu a dodávek spotřebního materiálu. Tím získá zákazník volné investiční prostředky a zejména kontrolu nad náklady spojenými s tiskem. Pro podporu služby HP QuickPage™ vyvinula společnost HP portál InCommand™, který zákazníkovi i autorizovaným partnerům poskytuje přehled nad provozovanými pronajatými tiskárnami i nad dodávkami spotřebního materiálu.

Hardware, instalace, spotřební materiál i servisní podpora – to vše zajišťuje HP QuickPage™ v rámci jedné smlouvy a bez vstupních investic. Řešení spočívá v pronájmu na dobu určitou. Odpadá tak obava z pořízení tiskového hardwaru, na jehož pořízení, provoz i servis musí mít zákazník dopředu alokované finanční prostředky.

„Na základě průzkumů víme, že zákazníci z řad malých a středních podniků neustále hledají způsoby, jak by mohli lépe kontrolovat své provozní náklady a snížit finanční zátěž spojenou s tiskem," uvedl Michal Šimon, country IPG LES manager, HP, a dodal: „A my jim nabízíme řešení, protože přesně v tom jim služba HP QuickPage™ vychází vstříc. Umožňuje získat naprostou kontrolu nad tiskovými náklady formou efektivního provozu tiskáren a pro jejich společnost navíc nabízí nové příležitosti k rozvoji jejich podnikání bez zbytečného zatížení investičními náklady na rozvoj IT infrastruktury.“

Díky této efektivní službě budou moci zákazníci z řad malých a středních podniků užívat za výhodných podmínek nejmodernější tiskárny, originální spotřební materiál a autorizovanou servisní podporu HP.

Služba HP QuickPage™ přináší svým uživatelům mimo jiné tyto výhody:

  • snížení investičních nákladů,
  • předvídatelnost a transparentní měsíční výdaje na tiskový hardware, služby a spotřební materiál,
  • schopnost kontrolovat náklady pomocí aktuálních informací o zatížení a využití tiskáren/ny,
  • růst produktivity práce zaměstnanců prostřednictvím zvýšení dostupnosti tiskových zdrojů,
  • menší tlak na IT zdroje pro správu a údržbu tiskáren, takže se mohou přesměrovat na podporu jiných, pro chod firmy nezbytných procesů a aplikací,
  • dodávku originálního spotřebního materiálu HP – tonerů a dalších pravidelně obnovovaných servisních dílů – zajišťující vysokou kvalitu výstupu a kratší prostoje při nefunkčnosti tiskáren,
  • jednoduché objednávání spotřebního materiálu a správu tiskového portfolia prostřednictvím webového rozhraní.

HP QuickPage™ dále nabízí autorizovaným prodejním partnerům HP příležitost k tomu, aby prostřednictvím připravené infrastruktury společnosti HP při vynaložení minimálních nákladů vstoupili na trh řízení tiskových služeb, díky čemuž mohou dosáhnout následujících výhod:

  • zvýšení výnosů a zisku díky navýšení obratu v prodeji tiskového hardwaru a spotřebních materiálů a služeb,
  • příležitosti ke zlepšení vztahu se zákazníkem,
  • pravidelný obrat díky dlouhodobým smlouvám se zákazníky.

Jednoduše a levněji přes portál InCommand™

Pro podporu služby HP QuickPage™ vyvinula společnost HP webový portál InCommand™, jež autorizovaným prodejním partnerům HP umožňuje jednodušeji a s nižšími náklady zákazníkům nabízet, sestavovat, řídit a dodávat smluvní řešení pro tisk HP QuickPage™. Zákazníkům pak portál umožní velmi efektivně objednávat služby a spotřební materiál.

Témata článku: Nezbytný základ, Nejmodernější hardware, Objednávání, Pronájem, Autorizovaný servis, Originální díl, Tiskárny HP, Naprostý základ, Minimální náklady

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí