HP podporuje vzdělání mladých odborníků

HP podporuje vzdělání mladých odborníků

Praha, 22. srpna 2007 – Společnost HP završila jednu ze svých předních aktivit na podporu vzdělávacích programů pro mladé – HP Global Business Challenge. Finále soutěže, na níž HP spolupracuje s organizací Junior Achievement a jejíhož 12. ročníku se zúčastnilo 1 470 středoškoláků ve 374 týmech ze 16 světových zemí, proběhlo v letošním roce vůbec poprvé v Praze, přímo v sídle společnosti HP. Vítězným týmem ze 16 týmů finalistů z Argentiny, Ázerbájdžánu, Kanady, Číny, Litvy a Ruska se stal dvoučlenný tým Ázerbájdžánu a odnesl si první cenu ve výši 3 000 dolarů.

Čestným hostem byl i pan Tomáš Baťa, zakladatel tuzemské pobočky organizace Junior Achievement, který při zahájení pražského finále soutěže vysoce hodnotil přínos společnosti HP v oblasti podpory vzdělání.

Společné aktivity HP a Junior Achievement zahrnují nejen podporu vlastními vzdělávacími programy, ale i sponzorským vybavením IT technikou či finanční hotovostí jednotlivých vzdělávacích zařízení, stejně jako dobrovolnou účast zaměstnanců HP na programech Junior Achievement. Velmi přínosné jsou například přednášky odborníků z HP na školách, kde předávají své znalosti nové generaci. HP rovněž podporuje středoškolskou manažerskou soutěž pro studenty předmětu MESE Junior Achievement na českých středních a vyšších odborných školách. Letos proběhl již 12. ročník celonárodního finále, v němž zvítězil dvoučlenný studentský tým Masarykovy obchodní akademie v Jičíně.

„Společnost HP si je vědoma důležitosti významu vzdělávání mladých lidí. Této oblasti věnujeme nejen velkou pozornost, ale také mnoho materiálních či finančních prostředků,“ říká Milan Prypoň, generální ředitel HP Česká republika. „Jen v českých firmách v současnosti chybí dvacet tisíc kvalifikovaných IT pracovníků a manažerů, školy přitom každý rok opouští o dva tisíce informatiků méně, než by bylo zapotřebí. HP ovšem řeší nedostatek odborníků na trhu vlastními specializovanými vzdělávacími programy, které zaznamenávají stále větší ohlas i účast mladých lidí. Z nich dokážeme během několika let vychovat řadu vlastních kvalitních a kvalifikovaných pracovníků.“

HP Global Business Challenge představuje pouze jednu z řady aktivit, kterými Hewlett-Packard podporuje vzdělávací programy již více než 60 let v rámci programu HP Global Citizenship. Do tohoto programu patří mimo jiné celosvětový projekt HP Technology for Teaching, v jehož rámci si mohou učitelé pomocí grantů zažádat např. o IT vybavení učeben tablety, projektory, fotoaparáty a tiskárnami (např. v roce 2006 věnovalo HP celosvětově vybavení za více než 13,4 mil. USD), lokální vzdělávací programy v jednotlivých zemích a další činnosti. V České republice patří v poslední době mezi nejvýznamnější vzdělávací aktivity následující projekty:

V České republice HP dlouhodobě podporuje filantropii v podobě přímých projektů jednotlivých škol, stejně jako neziskové a dobročinné organizace. Mezi největší filantropické počiny poslední doby patří např. podpora nadace Happy Hearts Fund Petry Němcové. V rámci této aktivity HP dodalo do dětských domovů ve Frýdlantu a Ústí nad Labem notebooky, LCD panely, tiskárny a digitální fotoaparáty značky HP.

Od roku 2003 spolupracuje HP s Vysokou školou manažerské informatiky a ekonomiky. Všichni posluchači VŠMIE mají možnost využít speciální nabídky dotovaného zařízení HP Compaq tc4x00 Tablet PC. Systém přidělování tabletů se během čtyř let ukázal být velmi dobrým nápadem, který se významnou měrou podílí na zlepšení flexibility při plnění studijních povinností. VŠMIE společně s HP již studentům tříletého studijního programu VŠMIE v oborech aplikované informatiky a manažerské ekonomiky věnovala přes180 tabletů.

Díky programu pro stínování manažerů, který zaštiťuje organizace Business Leaders Forum, se mohou vybraní vysokoškolští studenti setkat s manažery HP a zapojit se na dva týdny do jejich běžného života. Řeší s nimi porady, plány, projekty, schůzky, jednání, chod jejich oddělení a další činnosti běžné pracovní náplně, čímž mohou získat velmi blízkou představu o manažerské práci a navíc poskytnout HP nezaujatou zpětnou vazbu.

V rámci HP Graduate Program nastoupilo do HP v letošním roce 10 absolventů, kteří se mohou v nadnárodní společnosti ihned po ukončení studia realizovat pomocí samostatných projektů. Pro příští roky se navíc počítá s dalším rozšířením kapacity.

Společnost HP aktivně spolupracuje s mnoha vysokými a středními školami, jejichž počet neustále rozšiřuje. V příštím roce se chce více zaměřit rovněž na speciální ústavy, sloužící pro vzdělávání dětí se zdravotním či mentálním postižením.

Témata článku: Notebooky, Achievementy, Argentina, Global, Junior, Specializovaný projektor, Happy, Střední škola, Challenge

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje