HP oznamuje výsledky za první čtvrtletí

20. února 2002
Oprava NTFS u Windows XP
Růst tržeb o 5 %, Růst hrubého zisku o 1,2 ‰, Zisk na akcii 0,29 USD
HP oznamuje výsledky za první čtvrtletí

PALO ALTO, Kalifornie, USA, 14. prosince 2002 – Společnost
Hewlett-Packard (kód NYSE: HWP) dnes zveřejnila dobré finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2002, které skončilo 31. ledna 2002.

Společnost dosáhla čtvrtletního růstu tržeb o 5 % a růstu hrubého zisku z 25,7 % na 26,9 %, přičemž růst nákladů se udržel pod 1 %. Zisk na akcii (EPS) činil 29 centů. Provozní hotovostní tok činil cca 1,6 miliard USD.

Společnost oznámila tržby za první čtvrtletí ve výši 11,4 miliard USD, ve srovnání s 10,9 miliardami za čtvrté čtvrtletí a 12,4 miliardami za první čtvrtletí minulého roku. Tržby klesly meziročně o 8 %, při pominutí měnových vlivů o 7 %. Provozní náklady činily 20,6 % čistých tržeb, v předchozím čtvrtletí  21,4 % a 19,3 % ve stejném čtvrtletí minulého roku.

Upravený zisk na akcii ve výši 29 centů (19 centů za čtvrté a 41 centy za první čtvrtletí uplynulého roku) nezahrnuje fixní a variabilní náklady ve výši 86 milionů USD spojené s různými dokončenými a plánovanými akvizicemi, včetně firem Bluestone a Compaq.

Po zahrnutí těchto položek činí zisk podle amerických účetních standardů GAAP 25 centů na akcii pro přibližně 2 miliardy kmenových akcií a jejich ekvivalentů v oběhu. Oznámený zisk dle GAAP za stejné období loňského roku činil 20 centů na akcii.

Carly Fiorina, výkonná ředitelka a předsedkyně HP, řekla: „Čelíme výzvám, které nám předkládá slabá globální ekonomika a rychlá transformace odvětví, poháněná pokroky v technologiích, měnícími se požadavky zákazníků a zostřenou konkurencí. Výsledky našeho prvního čtvrtletí dokazují trvalou schopnost HP soustředit se na zákazníky a efektivně prosazovat svůj obchodní plán bez ohledu na nepříznivé podmínky na trhu.“

„V těchto obtížných podmínkách jsme dosáhli významného růstu celkových tržeb oproti minulému čtvrtletí, zejména díky výraznému prodeji PC pro firmy a spotřebitele a výrobků pro digitální zobrazování, a také díky výjimečnému růstu v oblasti outsourcingu. Zaměřením pozornosti na řízení výdajů a optimalizací struktury nákladů jsme slušně zlepšili hrubý zisk. Výrazně se zlepšila ziskovost divizí zobrazování a tisku, vestavěných a osobních systémů i IT služeb, a zisk na akcii tak předčil očekávání.“

„Agresivně jsme spravovali aktiva a snížili zásoby o 746 milionů dolarů. Čistý hotovostní tok z provozů dosáhl za čtvrtletí 1,6 miliardy dolarů, a období jsme zakončili s více než 7 miliardami dolarů v hotovosti a krátkodobých investicích na konečném účtu.“

„Chci poděkovat lidem z HP za výborně odvedenou práci a za ukázku, čeho jsme schopni dosáhnout.“

„I když mě solidní výkon těší, HP musí udělat více. Musíme rozhodnými kroky zlepšit ziskovost v oblasti výpočetních systémů a PC. Malé krůčky k získání vedení v oboru a k tvorbě hodnot pro akcionáře nebudou stačit.“

„Během posledních dvou a půl let zvažovala naše správní rada a management velké množství strategických alternativ. Spojení s firmou Compaq je jediný a nejlepší způsob, jak současně získat vedoucí pozici na trhu, sloužit našim zákazníkům, zvýšit svou ziskovost, vytvořit příležitosti pro své zaměstnance a přinést hodnotu našim akcionářům.“

„Spojení s komplementárními schopnostmi firmy Compaq podstatně posílí mnoho klíčových segmentů HP – včetně serverů, systémů pro ukládání dat, PC, IT služeb a technické podpory. Tyto segmenty jsou stále více spjaty s naší „licencí“ pro tisk a zobrazování, a právem musí být dostatečně ziskové.“

„Tvrdá práce na restrukturalizaci a změně zaměření HP během těchto dvou a půl let položila základy pro vedoucí pozici na trhu. Ačkoliv jsou integrační rizika jakékoliv fúze reálná, lze je zvládnout. Rizika nicnedělání jsou mnohem větší. A naše výkony za poslední dvě čtvrtletí demonstrují, že jsme na tento rozhodující krok připraveni. Musíme jej učinit nyní, abychom stáli v čele transformace a konsolidace našeho oboru.“

Výsledky podle segmentů

V prvním čtvrtletí fiskálního roku 2002 HP poprvé samostatně uvádí dva další segmenty: „Vestavěné a osobní systémy“, které zahrnují PC, notebooky (dříve uváděny v rámci segmentu výpočetních systémů), osobní zařízení a „Finanční služby“ (dříve uváděny v rámci služeb pro IT). HP nadále uvádí systémy pro tisk a zobrazování,výpočetní systémy a IT služby jako samostatné segmenty.

Systémy pro tisk a zobrazování

Do systémů pro tisk a zobrazování zahrnujeme tiskárny, digitální zobrazovací zařízení a související spotřební zboží.

Tržby z tohoto segmentu vzrostly o 2 % čtvrtletně a klesly o 2 % meziročně. Provozní marže činila 14,6 %, ve srovnání s 9,8 % v minulém čtvrtletí a 12,9 % v loňském prvním čtvrtletí. Čtvrtletní růst provozní marže odráží příznivou skladbu výrobků, dobré řízení zásob, pevnou kontrolu nad výdaji a příznivý pohyb japonského jenu.

Tržby z digitálních fotoaparátů a fototiskáren vzrostly o 30 % čtvrtletně a o 34 % meziročně. Digitální fotoaparáty HP se stále těší značné poptávce a fototiskárny zvyšují své vedení na trhu v USA. Tržby ze scannerů vzrostly o 21 % čtvrtletně, ale poklesly o 17 % meziročně.

Tržby z tiskáren pro firmy (osobní a síťové tiskárny LaserJet, sdílené inkoustové tiskárny a komerční tisk) vzrostly o 2 % čtvrtletně a klesly o 4 % meziročně. Tržby z domácích tiskáren (osobní inkoustové tiskárny, DeskJet, Apollo, a víceúčelová zařízení) klesly o 2 % čtvrtletně a 23 % meziročně, což odráží trvalý posun trhu směrem k levným tiskárnám, který je částečně vyvážen velkým růstem v počtu prodaných kusů, zejména u víceúčelových zařízení. Společnost HP si udržela vedoucí podíl na trhu levných tiskáren a v průběhu čtvrtletí představila několik nových výrobků.

Během prvního čtvrtletí vzrostly tržby ze spotřebního zboží o 1 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 9 % meziročně.

Výpočetní systémy

Segment výpočetních systémů zahrnuje pracovní stanice, širokou škálu internetových systémů a řešení pro firmy včetně serverů UNIX® a IA-32, softwarová řešení a systémy pro ukládání dat.

Tržby z tohoto segmentu klesly o 4 % čtvrtletně a 21 % meziročně. Provozní marže činila minus 8,0 %, což ve srovnání s minus 6,7 % v minulém čtvrtletí a plus 2,3 % před rokem reflektuje silně konkurenční tržní prostředí a slabou globální poptávku.

V oblasti serverů klesly tržby z UNIX serverů o 7 % čtvrtletně a 21 % meziročně. Servery HP Superdome si i v obtížných podmínkách na trhu získávají mezi zákazníky uznání. Představením 16procesorového serveru rp8400 ve čtvrtém čtvrtletí a nynějším posílením 8procesorového UNIX serveru střední třídy si společnost HP upevnila svou vedoucí pozici na trhu serverů střední třídy a udržuje si podíl na trhu levnějších UNIX serverů. Tržby ze serverů IA-32 se proti minulému čtvrtletí nezměnily a meziročně klesly o 21 %.

V podmínkách velmi náročných na tvorbu cen klesly tržby ze systémů pro ukládání dat o 4 % čtvrtletně a 13 % meziročně. Tržby ze softwaru klesly o 3 % čtvrtletně a 18 % meziročně.

Vestavěné a osobní systémy

Segment vestavěných a osobních systémů zahrnuje stolní PC pro firmy, domácí PC, notebooky a osobní zařízení („chytrá“ zařízení do dlaně a mechaniky DVD+RW).

Tržby z tohoto segmentu čtvrtletně vzrostly o 22 %, ale meziročně klesly o 13 %. Provozní marže byla v podstatě nulová, ve srovnání s minus 5,2 % v předchozím čtvrtletí a minus 2,3 % před rokem.

Tržby ze stolních počítačů pro firmy vzrostly o 11 % čtvrtletně a klesly o 15 % meziročně. Tržby z PC pro spotřebitele vzrostly o 53 % čtvrtletně a klesly o 10 % meziročně. Notebooky vykázaly čtvrtletní růst tržeb o 4 % a meziroční růst o 7 %, a nadále získávají podíl na trzích po celém světě. Díky neustálému vylepšování struktury nákladů, provozního modelu a ziskového obchodu s PC pro spotřebitele vytvářely celkové obchody společnosti HP s osobními počítači zisk v globálním měřítku.

V oblasti osobních zařízení klesly tržby o 23 % čtvrtletně a 54 % meziročně, zejména díky odchodu HP z oblasti CD vypalovaček. „Chytrá“ zařízení do dlaně nadále vykazují dobrý růst, s růstem tržeb o 31 % čtvrtletně a o 27 % oproti minulému roku. Počty prodaných kusů kapesních přístrojů celosvětově stouply o 35 % čtvrtletně a 101 % meziročně.

IT služby

Segment IT služeb zahrnuje podporu, outsourcing a poradenské služby. Tržby z tohoto segmentu vzrostly čtvrtletně o 1 % a meziročně o 2 % (4 % v místních měnách).

Tržby z technické podpory se čtvrtletně nezměnily a meziročně stouply o 5 % (7 % v místních měnách). Tržby z outsourcingu vzrostly o 16 % čtvrtletně a 31 % meziročně (32 % v místních měnách), díky zvýšenému zájmu významných klientů o cenově efektivní možnosti outsourcingu ve světle snižování rozpočtů na informační technologie. Tržby z poradenství klesly čtvrtletně o 2 % a meziročně o 13 % (pokles o 11 % v místních měnách).

Provozní marže činila 13,0 %, ve srovnání s 10,9 % v předchozím čtvrtletí a 10,2 % ve stejném období minulého roku.

Finanční služby

Tržby klesly o 6 % čtvrtletně i meziročně, což odráží opatrnější čerpání úvěrů a stagnující prodeje velkým firmám. Po započtení nákladů spojených s devalvací argentinského pesa vykázaly finanční služby v tomto čtvrtletí provozní ztrátu 2,0 %, ve srovnání se ztrátou 14,0 % za předchozí čtvrtletí a ztrátou 4,7 % za stejné období minulého roku.

Správa aktiv

Čistý provozní hotovostní tok činil v daném období 1,6 miliardy USD. Objem zásob klesl o 746 milionů USD a představoval 10,1 % tržeb, ve srovnání s 11,5 % za předchozí čtvrtletí a 13,0 % za stejné období loni. Pohledávky představovaly 9,4 % tržeb, v porovnání s 9,9 % za předchozí čtvrtletí a 11,0 % za stejné období minulého roku. Čistá hodnota hmotného majetku, továren a zařízení činila 9,9 % tržeb, ve srovnání s 9,7 % za minulé čtvrtletí a 9,2 % za stejné období loni.

Výhled

Celkové podmínky na trhu zůstávají do jisté míry nepředvídatelné. Nevíme, zda zvýšení výdajů spotřebitelů na technologie nadále přetrvá. Výdaje velkých firem na IT budou i nadále omezené. Zůstáváme konzervativní, a ve druhém fiskálním čtvrtletí roku 2002 tedy čekáme mírný pokles tržeb. Hrubý zisk a výdaje očekáváme přibližně stejné jako v prvním čtvrtletí.

# # #

Společnost Hewlett-Packard je předním světovým dodavatelem řešení a služeb pro výpočetní techniku a zobrazování. Zaměřuje se na výrobu zařízení a technologií, dostupných pro všechny. Celkové příjmy společnosti HP ze stávajících provozů ve fiskálním roce 2001 činily 45,2 miliardy dolarů. Další informace o společnosti HP a jejích produktech lze nalézt na adrese http://www.hp.com nebo http://www.hp.cz.

Váš názor Další článek: Oprava NTFS u Windows XP

Témata článku: Notebooky, Stejný trh, Levné fotoaparáty digitální, Stejné období, HP Deskjet, Outsourcing, Minulý rok, Plánované zboží, Malé levné tiskárny k pc, Cent, Stejný náklad, Nejlepší levné digitální fotoaparáty, Segment, Carlo, Měna, Stejný segment, Zobrazování, Čtvrtletí, Levné zboží


Určitě si přečtěte

Co všechno se spouští se startem Windows a proč by vás to mělo zajímat

Co všechno se spouští se startem Windows a proč by vás to mělo zajímat

** Společně s operačním systémem se spouští řada aplikací a služeb ** Mohou mít negativní dopad na celkovou dobu startu Windows ** Jak získat kontrolu nad automaticky spouštěnými programy?

Karel Kilián | 57

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

** Klasický počítač bezchybně zpracuje bit po bitu dat ** Mozek si realitu naopak spíše představuje a chybuje ** Teď se tím baví internet u další optické iluze

Jakub Čížek | 33

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

** Máte špatný signál Wi-Fi? Mesh systémy to vyřeší ** Už vás nezruinují, meziročně ceny příjemně spadly ** Jak systém funguje a čím je výjimečný?

Jiří Kuruc | 105

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 92


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky