HP oznamuje hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2011

Společnost HP oznámila finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2011, které skončilo 30. dubna 2011. Čisté tržby ve výši 31,6 miliardy dolarů představovaly 3% nárůst proti vykázaným výsledkům za stejné období předcházejícího roku a 1% nárůst při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činí 1,05 dolaru, což představuje 15% nárůst proti 0,91 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii je 1,24 dolaru, což značí 14% meziroční nárůst proti 1,09 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,19 dolaru na akcii a 0,18 dolaru na akcii za druhá čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi. Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete v části Použití non-GAAP finančních informací níže.

„Společnost HP si opět vedla dobře a vykázala solidní čtvrtletní výsledky,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „Naše podniková strategie, jejímž jádrem jsou služby, se soustředí na řešení s vyšší přidanou hodnotou. Budeme pokračovat v úsilí o sladění našeho modelu podnikání v oblasti služeb s naší dlouhodobou strategií, abychom poskytovali zákazníkům bezkonkurenční hodnotu a akcionářům větší návratnost investic.“

„Ve druhém čtvrtletí pokračoval růst v podnikovém segmentu. Celkové tržby našich komerčních podnikových jednotek meziročně vzrostly o 8 %,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Opět se nám podařilo zvýšit marže a meziročně dosáhnout dvouciferného nárůstu zisku na akcii a cash flow z aktivit.“

Trendy a regionální výkonnost

Výsledky do značné míry vycházejí z výkonnosti v komerčním sektoru, protože firmy nadále investují do technologií. HP v tomto čtvrtletí zaznamenalo nevyrovnanou výkonnost v kategoriích spotřebních produktů, kde zejména prodej spotřebitelských počítačů je napříč všemi geografickými oblastmi nadále slabší.

V Severní a Jižní Americe vzrostly v druhém čtvrtletí tržby o 2 % na 13,8 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe poklesly tržby o 1 % a v oblasti Asie a Tichomoří vzrostly o 10 %, v těchto oblastech společnost HP utržila 11,7 miliardy a 6,1 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 1 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe se udržely na stejné úrovni a v Asii a Tichomoří vzrostly o 4 %. Tržby mimo Spojené státy ve druhém čtvrtletí tvořily 66 % celkových tržeb společnosti. HP zaznamenalo rychlejší tempo růstu v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), kde tržby vzrostly o 19 % a tvořily 12 % celkových tržeb.

Výsledky podnikových skupin

  • Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 5 % při 5,7% provozní marži. PSG si udržuje pozici lídra trhu PC z hlediska počtu prodaných kusů, tržeb i podílu na ziscích, a dlouhodobě PSG patří i vedoucí pozice na trhu komerčních PC – 13% růst tržeb z komerčních klientů dalece překročil 23% propad tržeb ze spotřebních klientů.
  • Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) meziročně vzrostly o 5 % se 17% provozní marží. IPG nadále dosahuje vynikající výkonnosti s nárůstem podílu ve všech kategoriích tiskáren a s meziročně o 41% vyšším počtem prodaných kusů v segmentu užitkového tiskového hardwaru. IPG pokračovala v inovacích a dynamice díky nové platformě ePrint, řešením pro užitou grafiku a dalšími komerčními tiskovými produkty.
  • Tržby skupiny Services meziročně vzrostly o 2 % s 15,2% provozní marží. Pro zlepšování dlouhodobé výkonnosti urychluje HP sladění svých aktivit v oblasti služeb s celkovou strategií včetně investic do řešení s větší přidanou hodnotou a na migraci do cloudu.
  • Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně zvýšily o 15 % se 13,8% provozní marží. Skupina ESSN má za sebou solidní čtvrtletí, kdy se inovativní produkty HP pro konvergovanou infrastrukturu výrazně prosazovaly v datových centrech. V oblasti cloudu nastartovalo HP silný zájem o úspěšně uvedený HP CloudSystem.
  • Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 17 % se 20,2% provozní marží. Na růstu tržeb HP Software se podílel zejména silný růst licencí (29 %) a služeb (22 %).
  • Obchodní jednotka HP Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 17 % s 9,4% provozní marží. K pokračujícímu růstu finančních služeb přispěl především dvouciferný nárůst objemu pronájmů a zkvalitnění aktiv v portfoliu.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala v druhém čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 4,0 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 6,8 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů meziročně vzrostl o den na 26 dnů. Pohledávky ve výši 18,6 miliardy dolarů vzrostly meziročně o 10 dnů na 53 dní. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o tři dny. Výplata dividend si ve druhém čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 182 miliony dolarů. Dalších 2,7 miliardy dolarů v hotovosti užilo HP k odkupu zhruba 64 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP k dispozici 12,8 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Revidovaný výhled společnosti HP pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2011 odráží očekávaný krátkodobý dopad zemětřesení v Japonsku a souvisejících událostí, přetrvávající slabší tržby spotřebních PC a očekávané menší provozní zisky z prodeje služeb.

Pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 31,1 až 31,3 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii přibližně 0,90 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii zhruba 1,08 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

HP očekává, že tržby za celý fiskální rok 2011 se budou pohybovat v rozmezí 129 až 130 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhne minimálně 4,27 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii bude činit minimálně 5 dolarů.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,73 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Další článek: Zprávy Živě: Microsoft prý koupí Nokii

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,