HP oznamuje hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí 2010

15. prosince 2010
Novinky pro testování aplikací
HP oznamuje hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí 2010
  • Čisté tržby za čtvrté čtvrtletí meziročně vzrostly o 8 % a 2,5 miliardy dolarů na 33,3 miliardy dolarů.
  • Non-GAAP provozní zisk za čtvrté čtvrtletí se díky nárůstu hrubé marže zvýšil o 10 % na 4 miliardy dolarů, GAAP provozní zisk vzrostl o 5 % na 3,3 miliardy dolarů.
  • Čisté tržby za fiskální rok 2010 činí 126 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 10 % a 11,5 miliardy dolarů, non-GAAP rozředěný zisk na akcii se zvýšil o 19 % a GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl o 18 %.
  • HP ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenalo rozsáhlý meziroční růst v komerčním segmentu, zejména díky 25% růstu ESS, 22% růstu tiskáren a 20% růstu užitkových PC klientů.
  • Díky akvizici 3Com došlo k 50% organickému růstu divize HP Networking.
  • Společnost HP zvýšila výhled celoročního zisku na akcii.

Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010, které skončilo 31. října 2010. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 33,3 miliardy dolarů, což představuje 8% meziroční nárůst při započtení zhruba jednoprocentního nepříznivého účinku změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP za čtvrté čtvrtletí činil 1,10 dolaru, což značí 11% nárůst oproti 0,99 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,33 dolaru, což znamená 17% nárůst proti 1,14 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,23 dolaru na akcii a 0,15 dolaru na akcii za čtvrtá čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisejí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.

„Společnost HP opět dokázala, že dokáže uplatnit na trhu své silné stránky a technologické prvenství,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel společnosti HP. „Naše pracovní týmy tvoří nadaní lidé, kteří tvrdě pracují na vytváření hodnoty pro zákazníky. Příležitosti HP na trhu jsou proto obrovské a jsem si jist, že do budoucna budeme dále upevňovat naši vedoucí pozici.“

Q4 FY10

Q4 FY09

Meziročně

FY10

FY09

Meziročně

Čisté příjmy (mld. USD)

33,3

30,8

8 %

126

114,6

10 %

GAAP provozní marže

9,9 %

10,2 %

0,3 bodu

9,1 %

8,8 %

0,3 bodu

GAAP čistý zisk (mld. USD)

2,5

2,4

5 %

8,8

7,7

14 %

GAAP rozředěný zisk na akcii

1,10

0,99

11 %

3,69

3,14

18 %

Non-GAAP provozní marže

12 %

11,8 %

0,2 bodu

11,4 %

11 %

0,4 bodu

Non-GAAP čistý zisk (mld. USD)

3,1

2,8

11 %

10,9

9,4

16 %

Non-GAAP rozředěný zisk na akcii

1,33

1,14

17 %

4,58

3,85

19 %

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.

„HP i ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo v kvalitní práci, vytvořilo růst, zvýšilo marže a dosáhlo dvouciferného nárůstu zisku na akcii,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Nadále budeme pokračovat v investicích do rozvoje našeho byznysu, prodeje, výzkumu a vývoje, a přitom se neustále snažit zvyšovat celkovou efektivitu provozu.“

Celý fiskální rok 2010

Čisté tržby za celý fiskální rok 2010 dosáhly výše 126 miliard dolarů, což představuje 10% nárůst proti předcházejícímu roku a 8% nárůst po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk činil 11,5 miliardy dolarů a GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 3,14 dolaru v předchozím roce na 3,69 dolaru. Non-GAAP provozní zisk byl 14,4 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl meziročně z 3,85 dolaru na 4,58 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 2,1 miliardy dolarů po zdanění, tj. 0,89 dolaru na akcii, které souvisejí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a výdaji souvisejícími s akvizicemi.

Čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010

V Severní a Jižní Americe vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí tržby o 10 % na 15,1 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe se tržby zvýšily o 6 %, v oblasti Asie a Tichomoří o 8 %, takže v těchto regionech HP utržilo 12,4 miliardy a 5,8 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 9 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 11 %, a v Asii a Tichomoří o 3 %. Tržby mimo USA tvořily ve čtvrtém čtvrtletí 64 % celkových HP příjmů, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly o 12 % a tvořily 10 % celkových příjmů společnosti HP.

Služby

Tržby divize HP Services ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 0,4 % na 9 miliard dolarů. Tržby v segmentech outsourcingu infrastrukturních technologií, aplikačních služeb a technologických služeb vzrostly zhruba o 1 %. Tržby z outsourcingu podnikových procesů naopak poklesly o 11 %, což obnáší 7 % negativní dopad vyčlenění podniku ExcellerateHRO, LLP (EHRO). Provozní zisk divize dosáhl výše 1,5 miliardy dolarů, neboli 16,7 % tržeb, což představuje nárůst oproti 1,4 miliardy neboli 16,2 % tržeb o rok dříve.

Podniková úložná zařízení a servery

Divize HP Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala ve čtvrtém čtvrtletí celkové tržby ve výši 5,3 miliardy dolarů, což značí 25% meziroční nárůst. Tržby ze standardních serverů se zvýšily o 32 %, zatímco tržby z úložných produktů vzrostly o 14 % a tržby z kritických podnikových systémů zaznamenaly 10% nárůst. Příjmy z HP blade serverů vzrostly dokonce o 51 %. Provozní zisk divize se vyšplhal na 730 milionů dolarů, neboli 13,9 % tržeb, což představuje meziroční nárůst oproti 481 milionu a 11,4 % tržeb.

HP Software

Tržby divize HP Software ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly zhruba o 1 % na 974 miliony dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization se zvýšily o 4 %, tržby z ostatních softwarových produktů poklesly o 6 %. Provozní zisk divize činil 693 miliony dolarů, neboli 25,4 % tržeb, což představuje nárůst oproti 234 milionům neboli 24,2 % tržeb o rok dříve.

Personal Systems Group

Tržby divize Personal Systems Group (PSG) ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 4 % na 10,3 miliardy dolarů. HP si udrželo svoji vedoucí pozici na světovém trhu s osobními počítači a zvýšilo počet dodaných kusů o 2 %. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí meziročně poklesly o 3 %, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 13 %. Tržby z prodeje užitkových klientů se zvýšily o 20 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů poklesly o 10 %. Provozní zisk divize se zvedl na 568 milionů dolarů, neboli 5,5 % tržeb, což značí nárůst proti 460 milionům neboli 4,7 % tržeb v loňském roce.

Imaging and Printing Group

Tržby divize Imaging and Printing Group (IPG) zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí nárůst o 8 % na 7 miliard dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly o 6 %, zatímco tržby z prodeje užitkového hardwaru se zvýšily o 22 % a tržby z prodeje osobního hardwaru naopak poklesly o 2 %. Počet dodaných tiskáren se meziročně zvýšil o 14 %, přičemž počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 43 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru dosáhl 7% nárůstu. Provozní zisk divize dosáhl výše 1,2 miliardy dolarů, neboli 17,4 % tržeb, což představuje mírný nárůst proti 1,2 miliardy neboli 18,1 % tržeb v loňském roce.

HP Networking

Tržby divize HP Networking ve čtvrtém čtvrtletí celkově vzrostly o 227 %, k čemuž přispěl zejména dopad akvizice společnosti 3Com, jež byla dokončena letos v dubnu. Tržby z produktové řady ProCurve meziročně vzrostly o 50 %.

Finanční služby HP

Tržby divize HP Financial Services (HPFS) ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly o 11 % na 809 milionů dolarů. Objem financování se zvýšil o 11 % a čistá aktiva v portfoliu zaznamenala nárůst o 14 %. Provozní zisk divize HPFS dosáhl výše 73 milionů dolarů, což představuje nárůst proti 66 milionům v loňském roce.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala za čtvrté čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,2 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 6,5 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně drží na 23 dnech. Pohledávky ve výši 18,5 miliardy dolarů vzrostly meziročně o dva dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,4 miliardy dolarů, což značí pokles o pět dní proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve čtvrtém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 181 milionů dolarů. Další 4 miliardy dolarů v hotovosti použila společnost HP v tomto čtvrtletí k odkupu zhruba 96 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 11 miliard dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 32,8 až 33 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,06 až 1,08 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,28 až 1,30 dolaru. Odhady GAAP a non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 zahrnují jednorázový zisk ve výši zhruba 0,04 dolaru související především s prodejem nemovitostí.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,22 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.

Pro celý fiskální rok 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 132 až 133,5 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 4,42 až 4,52 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 5,16 až 5,26 dolaru. Odhady GAAP a non-GAAP rozředěného zisku na akcii zahrnují jednorázový zisk ve výši zhruba 0,04 dolaru související především s prodejem nemovitostí.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,74 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a akvizicemi.

Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru HP k výsledkům za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na webu www.hp.com/investor/2010q4webcast.

Další článek: Novinky pro testování aplikací

Témata článku: Čtvrtletí, Čistý zisk, Skladová zásoba, Networking, Divize, Miliarda dolarů, Zisk, Dolar, Celkové náklady, Akcie, Nemovitost, Hotovost, Celkový příjem, Předchozí den, Výše, Meziroční příjem, Nejlepší notebook na Mall.cz


Určitě si přečtěte

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 8

Dost bylo moderních Windows 10. Pojďme je přebarvit zpět na Windows 95

Dost bylo moderních Windows 10. Pojďme je přebarvit zpět na Windows 95

** Stařičké Windows 2000 nedávno oslavily 20 let ** Někteří z vás si postěžovali, že to byly poslední hezké Windows ** Fajn, ukážeme vám, jak přebarvit Desítky o 25 let zpět

Jakub Čížek | 44

Zkusili jsme Ryzen 7 4800HS v notebooku Asus: drtí Intel výkonem a umí být potichu

Zkusili jsme Ryzen 7 4800HS v notebooku Asus: drtí Intel výkonem a umí být potichu

** Nové osmijádro AMD pro herní notebooky překvapuje výkonem ** V rámci notebooku ROG Zephyrus G15 umí být tiché i výkonné** Rozhodnou hlavně prodávané konfigurace s lepší grafikou

Tomáš Holčík | 70

10 skrytých nastavení prohlížeče Google Chrome, která se můžou hodit

10 skrytých nastavení prohlížeče Google Chrome, která se můžou hodit

** Prohlížeč Google Chrome ukrývá mnoho zajímavých možností ** Našli jsme deset nejzajímavějších skrytých nastavení ** Můžete si například výrazně vylepšit práci s kartami

Karel Kilián | 18

Proč byste měli rozmazávat SPZ aut na fotkách, které vystavujete na web

Proč byste měli rozmazávat SPZ aut na fotkách, které vystavujete na web

** Na fotkách aut nahraných na web je dobré rozmazat SPZ ** Značku dokáže z obrázku přečíst Google i Facebook ** SPZ může naplnit podstatu osobního údaje

Karel Kilián | 67Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor