HP definovalo strategii služeb, řešení a technologií pro propojený svět

Společnost HP představila svou vizi vývoje bezpečných IT řešení pro „propojený“ svět. Prezident a CEO společnosti HP Léo Apotheker nastínil strategii dlouhodobého poskytování bezkonkurenční hodnoty zákazníkům a akcionářům, v jejímž rámci chce HP definovat budoucnost informačních technologií. HP má vynikající předpoklady k úspěchu díky přesvědčivé kombinaci finanční síly, bezkonkurenčního produktového rozsahu, globální působnosti a špičkových pozic ve spotřebních i podnikových segmentech trhu.

Konvergence cloud computingu a síťové konektivity od základu mění to, jak se dodávají informační technologie i jakým způsobem se spotřebovávají informace. Cloud computing a konektivita jakožto nejsilnější současné IT trendy nově definují to, jak žijí lidé, pracují firmy a funguje celý svět. Tradiční počítačové zdroje vlastněné a provozované zákazníkem čím dál častěji doplňují a v některých případech už i zcela nahrazují masivní, agilní a otevřené počítačové prostředky využívající principu cloudu. Současně – spojením cloudu a mobility – vzniká všudypřítomná konektivita s rozšířenými možnostmi.

Podle názoru společnosti HP bude pro mnoho velkých firem v dlouhodobém výhledu převládajícím modelem hybridní prostředí, které spojí to nejlepší z tradičních prostředí s privátními a veřejnými cloudy. Se svým špičkovým portfoliem služeb má HP nejlepší předpoklady být tím pravým partnerem zákazníků při přechodu z tradičního do hybridního světa. Léo Apotheker se zavázal pokračovat ve zdokonalování produktů HP napříč širokým portfoliem hardwaru, softwaru a služeb, aby společnost pružně reagovala na vývoj poptávky zákazníků a zároveň využívala své přednosti v oblasti cloudových řešení pro spotřebitele, malé a střední firmy i velké podniky. Z toho důvodu se chce HP rovněž stát předním poskytovatelem služeb cloudových platforem.

„Jasně vidíme svět, ve kterém dopad cloudu a všudypřítomného propojení osob, firem i jednotlivých přístrojů mění to, jak jednotliví uživatelé, malé firmy i velké podniky spotřebovávají, nasazují a využívají informační technologie. HP má vynikající pozici chopit se jako důvěryhodný lídr této příležitosti,“ řekl Léo Apotheker. „Škálovatelná konvergovaná infrastruktura HP představuje páteř dnešního cloud computingu a počítáme s tím, že nám vedoucí pozice na trhu v oblasti prodeje softwaru, služeb, počítačů a webových tiskáren bude dávat obrovskou výhodu při vývoji nových řešení. Jejich prostřednictvím se budeme snažit, s využitím našich dalších investic, definovat a realizovat vizi skutečně propojeného světa, který zahrnuje cloud a připojení spotřebitelů i velkých podniků.“

Léo Apotheker nastínil čtyřbodovou strategii, která počítá s upevněním vedoucí pozice HP na poli správy a optimalizace tradičních prostředí, s využitím předností HP při budování a správě nových cloudových architektur, s podporou hladkého přechodu na hybridní počítačové modely a s definováním a dodáváním infrastruktury pro propojený svět – od spotřebitelů až po podniky.

V projevu Léa Apothekera mimo jiné také zaznělo:

  • HP má v úmyslu využít svou pozici vedoucího poskytovatele cloudových technologií k vývoji portfolia cloudových služeb zaměřených na infrastrukturu i platformy. HP rovněž plánuje vyvinout a provozovat první otevřené internetové tržiště pro cloud, které bude bezpečným, rozšiřitelným a důvěryhodným obchodem s aplikacemi pro spotřebitele a zároveň katalogem podnikových aplikací a služeb.
  • HP plánuje prosadit systém webOS jako špičkovou platformu konektivity. Jako největší světový výrobce počítačů a tiskáren má HP potenciál dodat za první rok na trh 100 milionů zařízení se systémem webOS. Tuto výrobní sílu chce spolu se špičkovými vývojovými nástroji využít k vybudování robustní komunity vývojářů, kteří budou schopni oslovit všechny segmenty trhu a kouty světa.
  • Jako důkaz rychlého uvádění inovací na trh demonstrovalo HP nové zařízení pro „velká data,“ využívající bezkonkurenční výpočetní výkon systémů HP s vysokorychlostními analytickými nástroji Vertica Systems, získanými nedávno oznámenou akvizicí. Tato akvizice bude dokončena ve druhém fiskálním čtvrtletí a hotová zařízení s logem HP budou záhy poté uvedena na trh. Navrhované řešení HP Vertica bude k dispozici formou několika modelů dodání – jako zařízení, software i služba v cloudu.

„Svět se dramaticky změnil a rozdíly mezi podnikovými a osobními informačními technologiemi se rychle snižují,“ řekl Crawford Del Prete, ředitel výzkumu ve společnosti IDC. „Stále více jde o to, umožnit zákazníkům hladce a bezpečně pracovat s těmi správnými informacemi v nejrůznějších kontextech. Technologie a modely dodávek potřebné pro tuto změnu jsou přitom velmi rozsáhlé. Strategie společnosti HP je vhodnou základnou pro přerod z dodavatele prvotřídních informačních technologií na dodavatele prvotřídních informačních zkušeností.“

Strategické priority

Strategie HP se bude realizovat v širokém spektru iniciativ zaměřených na tři zásadní oblasti:

Cloud: HP plánuje vybudovat ucelenou soustavu cloudových technologií a pomoci zákazníkům přejít na hybridní cloudová prostředí. Chce využít rozsah působnosti, spolehlivost a zabezpečení svých současných hardwarových, softwarových a servisních produktů, přičemž bude rozvíjet strategicky zajímavější služby s vyšší přidanou hodnotou.

Mezi plány HP patří také vybudování otevřeného trhu s aplikacemi, kde budou integrovány spotřební, podnikové i vývojářské služby. Tato platforma bude podporovat mnoho jazyků a přístup k ní bude otevřen třetím stranám. HP prověří zabezpečení a interoperabilitu aplikací, takže výsledné prostředí bude důvěryhodné i otevřené. HP cloud rozlišující jednotlivá zařízení bude umět nakonfigurovat a poskytovat služby přizpůsobené pro konkrétní zařízení zákazníka a připojená zařízení tak budou schopna intuitivně přistupovat k vhodným službám.

Konektivita:HP si rovněž vytyčilo cíl stát se lídrem v oblasti konektivity. Již nyní má pevnou celosvětovou základnu mezi spotřebiteli i podniky a každou sekundu dodá na trh dvě tiskárny a dva počítače. Tato obrovská a stále rostoucí základna zařízení – která budou podporovat systém webOS – umožní HP vyvíjet další inovace. HP a ekosystém jeho partnerů bude spotřebitelům, malým a středním firmám i velkým podnikům nadále poskytovat prostředky pro bezpečnou tvorbu, digitalizaci, transformaci a spotřebu informací – kdykoli a kdekoli.

Software:Vývojem vlastních produktů, akvizicemi a spoluprací s partnery plánuje HP dále zdokonalovat své špičkové portfolio produktů pro správu a zabezpečení. Tímto způsobem chce zajistit funkčnost pohotových analýz „velkých dat,“ jimiž se rozumí kombinace strukturovaných i daleko rychleji narůstajících nestrukturovaných dat. Akvizice společnosti Vertica bude po dokončení hrát v této oblasti velmi důležitou roli. Digitalizační řešení HP poskytuje rovněž důležité funkce správy informací, které lze uzpůsobit pro jednotlivá odvětví. HP bude nadále investovat do špičkových technologií a služeb, které přesáhnou současná dílčí řešení a zajistí kvalitní ochranu distribuovaných infrastruktur i nových hybridních prostředí moderních podniků.

Léo Apotheker dále uvedl, že HP bude stavět na své finanční síle a výkonnosti, díky čemuž bude expandovat zejména v segmentu produktů s vyšší přidanou hodnotou.

„Informační technologie jsou pojivem globální komunity, data nejcennější surovinou a informace nejhodnotnější komoditou, která se vytváří, spotřebovává a dodává v režimu trvalého připojení. Naším posláním v HP je dodávat na trh dokonale integrované, bezpečné a kontextové služby pro propojený svět,“ uzavřel svůj projev Léo Apotheker.

Záznam konference spolu s prezentacemi je k dispozici na webu www.hp.com/hpinfo/investor. Aktualizovaná multimédia HP pro televizi, tisk a online média lze získat na corpmediarelations@hp.com. Domovskou stránku konference najdete na webu www.hp.com/go/summit2011content.
 

Další článek: Šuškanda: Internet Explorer 10 přijde s Windows 8 a bude to silné spojení

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,