Hospodářské výsledky telekomunikační skupiny GTS CE za rok 2009 vykázaly nejvyšší provozní zisk v historii

Skupina GTS Central Europe (GTS CE), vedoucí telekomunikační operátor v regionu, oznámila své hospodářské výsledky za rok 2009 končící 31. prosince. Podařilo se dosáhnout nejvyššího provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) a nejvyššího peněžního toku od založení skupiny před šestnácti lety. GTS CE pokračuje v růstu tržeb v oblasti datových produktů, kde dosahuje vysoké marže, na úkor klasických hlasových služeb. Dnes rovněž byly zveřejněny výsledky českého celonárodního operátora GTS Novera, který je součástí skupiny GTS CE.

Hlavní body:

  • Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši 86 milionu EUR, 11% růst ve srovnání s předcházejícím rokem
  • Provozní marže (EBITDA marže) 22 %, v předcházejícím období ve výši 18 %
  • Peněžní tok (cash flow; EBITDA bez investičních nákladů CAPEX) ve výši 39,6 milionu EUR, 40% nárůst oproti předcházejícímu roku
  • Tržby 384,5 milionu EUR, 12% pokles oproti předcházejícímu roku

Skupina GTS CE pokračuje přes zhoršující se ekonomické prostředí v dosahování silného finančního a provozního výkonu. Od roku 2005, kdy skupina začala mít pozitivní hodnotu svého peněžního toku, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) i peněžní tok rostou každoročně v průměru o 17 %, respektive 50 %. Zvýšená ziskovost je odrazem jednak přechodu produktů k datovým a managed řešením, kde je dosahováno vyšší marže, ale také pokračujícím důrazem na kontrolu nákladů a zlepšování výkonnosti.

„Výsledky za rok 2009 jsem velmi potěšen. Dokončili jsme naši provozní restrukturalizaci, založili sedm zákaznicky orientovaných obchodních jednotek. Dvě nově zřízené – mezinárodní služby a velkoobchodní hlasové služby – těží z výhod naší unikátní sítě, protože dokážou pokrýt datové a hlasové požadavky našich regionálních zákazníků, a pět národních jednotek se zaměřuje na korporátní zákazníky v jednotlivých zemích naší působnosti. Důsledkem této nové struktury, kombinované se zřízením regionálního provozního centra a mezinárodního centra řízení sítě, je zlepšení služeb pro zákazníky a zvýšená efektivita napříč celou skupinou,“ komentoval výsledky Adam Sawicki, generální ředitel skupiny GTS CE.

„Přestože celkové tržby vzhledem k přechodu od klasických hlasových služeb a slabším lokálním měnám oproti roku 2008 poklesly, pokračovali jsme v růstu zisku v naší klíčové oblasti datových a managed produktů. Přes slabé makroekonomické prostředí se nám podařilo vyhrát klíčové zakázky včetně našeho historicky největšího obchodu s celkovými tržbami 8,5 milionu EUR. Se zlepšujícím se makroekonomickým prostředím a zefektivněným obchodním modelem je naše skupina dobře připravena na další budoucí růst ziskovosti,“ doplnil Gerald Grace, finanční ředitel skupiny GTS CE.

Další článek: Office 2010 jako RTM už v dubnu, chystá se bezplatný upgrade

Témata článku: , , , , , , , ,