Hospodářské výsledky HP za 3. čtvrtletí 2006

PALO ALTO, Kalifornie– Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí ukončené 21. července 2006, kdy bylo dosaženo čistých tržeb ve výši 21,9 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 5 % či o 6 % po započtení výkyvů měnových kurzů. Dále bylo dosaženo provozního zisku GAAP ve výši 1,5 miliard dolarů, což představuje rozředěný výnos 0,48 dolarů na jednu akci a nárůst oproti 0,03 v minulém období. Finanční informace GAAP za třetí čtvrtletí 2005 odrážejí daňovou úpravu vyplývající z rozhodnutí repatriovat 14,5 miliard dolarů ze zahraničních příjmů.
Hospodářské výsledky HP za 3. čtvrtletí 2006

·         Čisté tržby ve výši 21,9 miliard dolarů představují pětiprocentní meziroční nárůst, nebo po úpravě změn měnových kurzů dokonce nárůst šestiprocentní.

·         Provozní zisk GAAP ve výši 1,5 miliard dolarů, což představuje výnos 0,48 dolaru na akcii a nárůst oproti 0,03 dolaru v minulém období.

·         Provozní zisk (non-GAAP) ve výši 1,7 miliard dolarů, což představuje výnos 0,52 dolaru na akcii a nárůst oproti 0,36 dolaru v minulém období.

·         Pohotové prostředky (cash flow) z operací 2,6 miliardy dolarů.

·         Správní rada schválila autorizaci zpětného odkupu akcií ve výši 6 miliard dolarů.

Provozní zisk (non-GAAP) dosáhl výše 1,7 miliard dolarů, což představuje rozředěný výnos 0,52 dolaru na akcii a nárůst oproti 0,36 dolaru v minulém období. Finanční informace non-GAAP nezahrnují úpravy ve výši 108 milionů dolarů po zdaněčili 0,04 dolarů na akcii, které se vztahují primárně k amortizaci nakoupených nehmotných aktiv. Finanční informace GAAP a non-GAAP zahrnují pouze kompenzační výdaje podle akcií za aktuální finanční období.

„HP má za sebou další úspěšné čtvrtletí se silným nárůstem příjmů, zlepšenými zisky a zdravým cash flow,“ prohlásil Mark Hurd, CEO a prezident HP. „Získali jsme podíl na trhu bez negativních dopadů na zisk a vzhledem k našemu dlouhodobému plánu si i nadále vedeme velice dobře. To je patrné z výsledků za třetí čtvrtletí a vylepšeného výhledu do čtvrtého čtvrtletí.“

Informace o využití finančních informací non-GAAP jsou obsaženy v části „Využití finančních informací non-GAAP“ níže.

V daném čtvrtletí vzrostly příjmy v obou Amerikách o 8 % (na 9,7 miliard), v Evropě, na Středním východě a v Africe o 2 % (na 8,4 miliard) a v pacifické Asii o 7 % (na 3,8 miliard). Po úpravách na změny měnových kurzů činí nárůst v Amerikách 7 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe 3 % a pacifické Asii 8 %.

Personal Systems Group

Tržby skupiny Personal Systems (PSG) vzrostly meziročně o 8 % na 6,9 miliard s celkovým nárůstem prodaných kusů o 14 %. Meziroční nárůst prodeje stolních počítačů činí 5 %, zatímco nárůst prodeje notebooků 14 %. Tržby prodeje komerčních klientů vzrostly meziročně o 4 %, zatímco tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 17 %. Provozní zisk činil 275 milionů dolarů, tedy 4,0 % tržeb, což je nárůst oproti 163 milionům čili 2,6 % tržeb za minulé období.

Imaging and Printing Group

Tržby skupiny Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 5 % na 6,2 miliard dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly meziročně o 9 %, tržby z prodeje komerčního hardwaru o 9 % a tržby z prodeje osobního hardwaru klesly o 3 %. Podle počtu prodaných kusů vzrostl prodej tiskáren meziročně o 15 %, prodej osobních tiskáren vzrostl o 13 % a prodej komerčního tiskového hardwaru o 23 %.Tempo klíčových iniciativ růstu bylo zachováno, přičemž prodej multifunkčních zařízení (All-in-One) podle prodaných kusů vzrostl meziročně o 17 %, prodej barevných laserových tiskáren o 70 % a prodej multifunkčních produktů na bází tiskáren (MFP) o 196 %. Objem vytištěných stran na strojích HP Indigo Press vzrostl meziročně o 37 %. Provozní zisk činil 884 milionů dolarů, tedy 14,2 % tržeb, což je nárůst oproti 771 milionům čili 13,0 % tržeb za minulé období.

Enterprise Storage and Servers

Skupina Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala tržby ve výši 4,1 miliard dolarů, což představuje nárůst oproti danému období minulého roku o 3 %. Meziročně vzrostly tržby v oblasti oborově standardních serverů o 6 %, přičemž nárůst v segmentu serverů blade činil 37 %. Tržby z prodeje síťových systémů pro ukládání dat vzrostly o 5 %, přičemž nejsilnější skupinou produktů byly opět externí pole, kde vzrostly tržby z prodeje špičkových zařízení XP o 19 % a tržby ze zařízení EVA střední třídy vzrostly o 17%. Příjmy z kritických podnikových systémů poklesly o 6 %, kde sice tržby ze systémů Integrity vzrostly o 76 %, ale na druhé straně došlo k výraznému poklesu odbytu systémů PA-RISC a Alpha. Provozní zisk činil 296 milionů dolarů, tedy 7,2 % tržeb, což je nárůst oproti 147 milionům čili 3,7 % tržeb za minulé období.

HP Services

Příjmy HP Services (HPS) vzrostly meziročně o 1 % na 3,9 miliard. Meziročně poklesly tržby z oblasti Technology Services o 1 %, zatímco tržby Consulting and Integration vzrostly o 3 % a Managed Services o 9 %. Po úpravách na změny měnových kurzů činí meziroční nárůst tržeb HPS 2 %. Provozní zisk činil 364 milionů dolarů, tedy 9,4 % tržeb, což je nárůst oproti 256 milionům čili 6,7 % tržeb za minulé období.

Software

Tržby ze softwaru dosáhly výše 318 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 30 % s nárůstem HP OpenView o 34 % a HP OpenCall o 21 %. Provozní zisk činil 13 milionů dolarů, čili 4,1 % tržeb oproti ztrátě ve výši 37 milionů dolarů za odpovídající období minulého roku. 25. července společnost HP oznámila podepsání definitivní dohody o nákupu Mercury Interactive Corp., předního dodavatele softwaru pro správu IT a služeb. Akvizice by měla být dokončena ve čtvrtém kalendářním čtvrtletí roku 2006. Cílem akvizice je nabídnout zákazníkům nejrobustnější sadu softwaru a služeb pro optimalizaci, automatizaci a sladění IT služeb s podnikovými potřebami v oboru.

Financial Services (Finančí služby)

HP Financial Services (HPFS) vykázaly příjmy ve výši 519 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 6 %. Objem financování vzrostl oproti odpovídajícímu období minulého roku o 10 %, přičemž čistá hodnota portfolia aktiv vzrostla o 4 %. Provozní zisk činil 35 milionů dolarů, tedy 6,7 % tržeb, což je pokles oproti 58 milionům čili 11,9 % tržeb za minulé období.

Řízení prostředků

Hodnota inventáře dosáhla ke konci čtvrtletí výše 7,5 miliard dolarů, což znamená nárůst sekvenčně o 696 milionů dolarů a 820 milionů dolarů meziročně. Účetní aktiva poklesla o 152 milionů dolarů sekvenčně a vzrostla o 867 milionů meziročně na 9,6 miliard dolarů. Výplata dividend HP ve výši 0,08 dolaru na akcii provedená ve třetím čtvrtletí představuje hotovostní spotřebu ve výši 222 milionů dolarů. Společnost HP spotřebovala ve třetím čtvrtletí 2,3 miliard dolarů v hotovosti na zpětný nákup přibližně 72 milionů akcií. Navíc přijala společnost HP přibližně 13 milionů akcií na základě nákupního programu předplacených akcií. Správní rada také schválila dalších 6 miliard dolarů na budoucí zpětný odkup akcií. Společnost plánuje kompenzovat rozředění z vydávání akcií v rámci zaměstnaneckého prémiového programu a také využít autorizace pro příležitostný zpětný odkup akcií v zájmu navrácení hotovosti akcionářům. Společnost HP uzavřela čtvrtletí se stavem hotovosti 16,6 miliard dolarů. V této částce je zahrnuta hotovost a hotovostní ekvivalent ve výši 16 miliard dolarů, krátkodobé investice ve výši 14 miliard dolarů a určité dlouhodobé investice ve výši 19 miliard dolarů.

Výhled

Společnost HP odhaduje, že tržby za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2006 budou činit přibližně 24,1 miliard dolarů.

Rozředěné výnosy na akcii (GAAP) by se měly pohybovat v rozmezí 0,57 až 0,59 USD. Rozředěné výnosy na akcii (non-GAAP) by se měly pohybovat v rozmezí 0,61 až 0,53 USD. Rozředěné výnosy na akcii (non-GAAP) nezahrnují náklady po zdanění ve výši přibližně 0,04 USD na akcii z amortizace nakoupených nehmotných aktiv.Odhady rozředěných výnosů na akcii GAAP a non-GAAP pro čtvrté čtvrtletí obsahují kompenzaci nákladů podle akcií ve výši 0,03 dolaru.

Za celý fiskální rok 2006 by se měly rozředěné výnosy na akcii (GAAP) pohybovat v rozmezí 2,14 až 2,16 USD. Rozředěné výnosy na akcii (non-GAAP) by se měly pohybovat v rozmezí 2,31 až 2,33 USD. Odhady rozředěných výnosů na akcii pro celý fiskální rok 2006 (non-GAAP) nezahrnuje náklady po zdanění ve výši přibližně 0,17 USD na akcii z amortizace nakoupených nehmotných aktiv. Odhady rozředěných výnosů na akcii GAAP a non-GAAP pro celý fiskální rok 2006 obsahuje kompenzaci nákladů podle akcií ve výši 0,13 dolaru.

Další informace o čtvrtletních výsledcích HP včetně finanční analýzy a prezentace naleznete na webových stránkách HP’s Investor Relations na adrese www.hp.com/hpinfo/investor/.

Konferenční hovor o příjmech společnosti za 3. čtvrtletí 2006 je k dispozici jako webcat na www.hp.com/hpinfo/investor/financials/quarters/2006/q3webcast.html.

O společnosti HP

HP je dodavatelem technologií pro individuální i podnikové zákazníky a instituce na celém světě. Nabídka společnosti HP zahrnuje IT infrastrukturu, globální služby, výpočetní systémy pro podniky i domácnost a technologie pro tisk a zpracování obrazu. Za čtyři fiskální čtvrtletí končící 31. červencem 2006 dosáhly celkové tržby HP výše 90,0 miliardy USD. Další informace o HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) naleznete na webové adrese www.hp.com.

Využití finančních informací neodpovídajících GAAP

Jako doplněk ke konsolidovaným finančním výkazům zpracovaným na základě GAAP (obecně uznávaných účetních principů) poskytuje HP také informace o provozním zisku, provozní marži, čistém příjmu, výnosech na akcii a hrubém stavu hotovosti, které neodpovídají GAAP. HP poskytuje také prognózu o non-GAAP rozředěných výnosech na akcii. Vyrovnání úprav podle výsledků GAAP pro toto čtvrtletí, aktuální období fiskálního roku a předchozí období je obsaženo v následujících tabulkách. Navíc, kromě vysvětlení, jakým způsobem využívá vedení HP non-GAAP výsledků pro zhodnocení výsledků podnikání, je v části „Využití finančních informací neodpovídajících GAAP“ také popsáno, proč se vedení HP rozhodlo používat finanční ukazatele non-GAAP, fyzická omezení využití ukazatelů non-GAAP, způsob, jakým vedení HP kompenzuje tato omezení a základní důvody, proč je vedení HP přesvědčeno, že finanční ukazatele non-GAAP poskytují investorům důležité informace. Tyto dodatečné finanční informace neodpovídající GAAP nejsou určeny pro samostatné použití či jako náhrada údajů o provozním zisku, čistém příjmu, výnosech na akcii, stavu hotovosti či hotovostním ekvivalentu podle GAAP.

Váš názor | Open-source klon Windows ReactOS ve verzi 0.3

Témata článku: Stylus, Hotovost, CS, Výše, Font, Financial Times, Futura, Indigo, Akcie, Pou, Family, Miliarda dolarů, Prémiový segment, Stylusy, Style, Dolar

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší